Facilities Managment - Innovation og performance
Kategorier: Facilities Management

Facilities Managment - Innovation og performance

kr. 10.900,00
(ekskl. moms)
kr. 13.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Flemming Wulff Hansen
Kursusdato
Kursussted
Status
 
25.09.2019 10:00-21:00
26.09.2019 08:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Facilities Managment - Innovation og performance er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Gennem metoder og procesmodeller lærer du at arbejde med Facilities management på en strategisk og innovativ måde, og du får konkrete metoder til og indsigt i, hvordan du kan optimere din forretning. Du lærer desuden at udnytte fordelene ved at arbejde med Space management som ramme om den moderne arbejdsplads.

Kursets indhold / Formål
Kurset giver en grundig indføring i at anvende værktøjer inden for strategi, innovation, benchmarking og Space management, som er grundlæggende discipliner du skal kunne mestre, for at sikre dig en optimal FM-organisation.

Kurset giver dig indsigt i, hvordan du kan optimere din forretning, og du bliver præsenteret for metoder og værktøjer til at arbejde med disciplinerne på både praktisk, taktisk og strategisk niveau.

Indhold
På kurset lærer du at
- Lægge en strategi og mål for ejendomsporteføljen og driften heraf
- Udarbejde en interessentanalyse, der kan formulere virksomhedens ejendomsstrategi
- Benytte værktøjer til strategier for driftsløsninger, herunder forskellige modeller for samarbejde med eksterne leverandører
- Udnytte værktøjer og ser eksempler på kommunikation med topledelsen, så analyser og planer kan forstås
- Benytte benchmarking-metoden som et ledelsesværktøj, der kan skabe commitment og nødvendige forandringer
- Bruge det effektfulde Benchmarkingværktøj, til at måle effektiviteten af din virksomheds Facilities management-ydelser og identificere områder, der kan optimeres, og ser eksempler på brug af benchmarking
- Benytte Space management som værktøjet der sikrer, at kernevirksomhedens arealer udnyttes og udformes, så de understøtter- og ikke modvirker - kernevirksomhedens aktiviteter
- Arbejde med data og visualisering, der sammen danner beslutningsgrundlag på virksomhedens formulerede strategiske mål eller bidrager til at danne mål og visioner
- Arbejde med at formulere værdigrundlaget for jeres arbejdsplads og efterfølgende analysere, hvor de organisatoriske drivkræfter og kulturbærere er synlige, og hvor de er skjulte
- At håndtere ændringer på arbejdspladsen der altid er en forandring, der skal håndteres både på ledelsesniveau og på brugerniveau. .

Udbytte
Efter kurset har du fået
- Indblik i jeres forretningsmetoder og identificeret de områder, hvor I kan optimere og forbedre jeres forretning
- Indsigt i, hvordan benchmarking, brugt på den rigtige måde, er et stærkt ledelsesværktøj
- Værktøjer til effektiv kommunikation med ledelsen
- Metoder og værktøjer til at arbejde med Space management på praktisk, taktisk og strategisk niveau
- Indblik i hvordan den rette indretning kan understøtte din virksomheds strategi
- Indsigt i kompleksiteten ved at disponere rum og rammer
- Viden, så du kan bidrage til formulering af mål og strategier for en ejendomsportefølje

Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg, cases og øvelser og lægger op til aktiv inddragelse af deltagerne.

Målgruppe og forudsætninger
Kurset er målrettet alle, der har berøring med facilitets management. Du kan være ansat i en FM-organisation, være administrator eller du kan beskæftige dig med rådgivning af FM-organisationer.
Kurset er for ledere, projektledere eller facility managers, der arbejder med drift- og vedligeholdelsesopgaver på et strategisk og taktisk niveau samt ønsker redskaber til systematisk at optimere og dokumentere effektivitet.

Undervisere
Driftschef Flemming Wulff Hansen, Newsec Datea AS, bestyrelsesmedlem Dansk Facilities Management Netværk og DFM Benchmarking

Indehaver Birgitte Dyrvig Carlsson, DyrvigConsult ApS
Space Commander/Direktør Lene Becker, Laika Rumdesign
Partner Claes Brylle Hallqvist, Lucanus

Facilites Management - uddannelsen
Modulet indgår som Modul 3 på Facilities Management-uddannelsen,
men kan også tages som et selvstændigt kursus.

Foto: LAIKA Rumdesign
Dag 1

Kl. 09.30 Registrering kaffe/te & morgenmad


Kl. 10.00 Velkomst
v/Flemming Wulff Hansen

Kl. 10.10 Innovation
De fleste, der arbejder inden for facilities management er bevidste om betydningen af innovation som et værktøj til at lykkes eller konkurrere i nutidens FM-marked.

Mange innovationsprocesser starter med en eller flere ideer til forbedring af en opgaveløsning. Ideerne rejser ind i FM-organisationen og skal udvikles og tilpasses for senere at kunne implementeres. Disse innovationsprocesser skal understøttes og ledes i organisationen.

På modulet lærer du gennem teori og cases om ledelse af innovationsprocesser inden for FM. Af konkrete temaer kan nævnes innovationsprocesser fra ideudvikling til implementering, oversættelse af ideer til ny kontekst, herunder inddragelse af aktører og oversættelse af deres mål og forventninger.

Vi arbejder med hvordan barrierer for innovation kan overkommes, og hvordan du kan sikre opbakning i din organisation.

v/ Birgitte Dyrvig Carlsson

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 13.00 Innovation (fortsat)

Kl. 14.30 Business Case

På modulet bygges en business case op med udgangspunkt i en tidligere gennemført FM-investering suppleret med deltagernes egne investeringsprojekter, data og erfaringer.

Hvordan bygger du en god FM-business case op?
Hvilke data og elementer skal med?
Hvad er en fornuftig tilbagebetalingstid for investeringen?
Hvad kan man gøre, hvis data ikke er direkte tilgængelige?
Hvordan laves følsomhedsanalyser?
Hvordan skrives en god indstilling på baggrund af business casen?

v/ Claes Brylle Hallqvist

Kl. 18:00 Gruppeopgave og optakt til eksamensopgave

v/Flemming Wulff Hansen

Kl. 19.00 Middag

Kl. 20.00 Fremlæggelse og diskussion af egne FM-sager
Der serveres øl og snacks


Dag 2

Kl. 08.00 Opsamling

v/Flemming Wulff Hansen

Kl. 08.30 Benchmarking og Performancestyring
Vi kommer igennem emnerne:

Hvor og hvad kan benchmarking bruges?
Farer og fordele ved at bruge det som ledelsesværktøj og performancestyring
Gennemgang af begreber og metoder inden for benchmarking
Case med benchmarking af drift i shopping centre og erhvervsejendomme
Præsentation af DFM Benchmarking foreningens værktøj og database

v/ Flemming Wulff Hansen

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 12.45 Space management
De fysiske rammer er mere end blot en kasse omkring medarbejderne. Hvordan kan I tænke jeres arbejdsrum som et aktiv i virksomhedens strategi, f.eks. når I tænker fleksibilitet for både organisation, mennesker og bygninger.

Gennem konkrete øvelser og eksempler samt deltagernes erfaringer arbejder vi med forskellige tilgange til space planning og kortlægger deres fordele og ulemper.

v/ Lene Becker

Kl. 15.30-16:00 Afslutning
v/Flemming Wulff Hansen


Undervisere
Driftschef Flemming Wulff Hansen, Newsec Datea A/S, bestyrelsesmedlem DFM
Space Commander/Direktør Lene Becker, Leika Rumdesign
Indehaver Birgitte Dyrvig Carlsson, DyrvigConsult
Partner Claes Brylle Hallqvist, Lucanus

Ret til ændringer i programmet forbeholdes
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.