Giver bæredygtighed smør på brødet?
Kategorier: Bæredygtighed

Giver bæredygtighed smør på brødet?

kr. 895,00
(ekskl. moms)
kr. 1.118,75
(inkl. moms)
- kundekrav og forretningsmodeller i byggeriet

Jordens klima er i forandring, og der er et påtrængende behov for at ændre de metoder og løsninger vi hidtil har anvendt i byggeriet. Den måde vi frembringer det byggede miljø på skal, med andre ord, være bæredygtig. Krav om bæredygtighed er ikke en begrænsning for den danske byggesektor. Bæredygtigt byggeri er vejen til helt nye vækstmarkeder for danske virksomheder, og er løftestangen der for alvor sætter gang i øget innovation, produktivitetsfremgang og ressourceudnyttelse i byggebranchen. Kort sagt skal nye forretningsmodeller og løsninger sikre at dansk byggeri også i fremtiden har smør på brødet.

Indhold
- Grønne kompetencer som vækstmotor for håndværksvirksomheder
- Forretningsudvikling med afsæt i bæredygtigt byggeri
- Erfaringer og udfordringer i bæredygtigt byggeri - set fra entreprenørperspektiv
- "Det Biologiske Hus" - et bæredygtigt byggesystem og forretningsmodel
- Byggepladsbesøg ved "Det Biologiske Hus" i Byggecentrums udstilling

Målgruppe
Entreprenør-seminarerne er rettet mod entreprenørvirksomheder, producenter, leverandører og andre der arbejder i, eller samarbejder med den udførende del af byggebranchen, og som ser bæredygtigt og energieffektivt byggeri som et fremtidigt marked og forretningsmæssigt udviklingsområde.

Undervisere
Rasmus Karkov, Relations- og markedschef, Enemærke & Petersen a/s
Arkitekt, Frederik Agdrup, eentileen
Lotte Lindgaard Andersen, Projektchef, CLEAN Grøn Erhvervsvækst
Birgitte Junge, Forretningsudvikler, MiljøForum Fyn Byggeri.

Baggrund
Danske bygherrers opmærksomhed på bæredygtighed har aldrig været større, og der stilles i dag i stigende grad krav om bæredygtighed i udbud. Med indførelse af certificeret byggeri, bliver bæredygtighedskravene systematiseret og målbare, og viden om hvordan man indfrier udbudskrav med bæredygtighed som parameter, er afgørende for virksomhedens konkurrencekraft.

Samtidig forventes det af bygherren, at entreprenører er i stand til at indgå professionelt i en dialog om hvilke tiltag der vil give det største udbytte når de faktiske energi- og CO2-regnskaber skal gøres op.

Der afvikles 5 entreprenørseminarer henover foråret og sommeren 2016. Seminarerne fokuserer gennem indlæg, best-practice eksempler og debat, på konkrete løsninger for de udfordringer du møder, når der skal bygges bæredygtigt. Samtidig afdækkes de forretningsmæssige muligheder, som ligger i at arbejde med bæredygtigt byggeri.

Ved hvert seminar vil der være mulighed for at følge opførelsen af "Det Biologiske Hus" på udstillingsområdet hos Byggecentrum/HUSET i Middelfart. "Det Biologiske Hus" er et bæredygtigt byggesystem udviklet af arkitektvirksomheden eentileen.

De fem seminarer

01.06.2016: Seminar 1:
"Giver bæredygtighed smør på brødet? - kundekrav og forretningsmodeller i byggeriet"

29.06.2016: Seminar 2:
"Dansk byggeri i en ny tidsalder"

18.08.2016: Seminar 3:
"Konstruktioner, installationer og byggesystemer"

12.09.2016: Seminar 4:
"Teknikker og materialer til bæredygtig byggeri"

03.10.2016: Seminar 5:
"Nationale og internationale tendenser for det bæredygtige byggeri" "

Hvert seminar byder på 2-4 oplæg af ca. 20-50 minutters varighed. Imellem oplæggene vil der blive lagt op til dialog og debat.

Under seminarerne vil der være mindre messestande med udstilling af bæredygtige byggematerialer og byggesystemer, og rig mulighed for at komme i dialog med producenter og leverandører.

Sted
Alle seminarer afholdes i HUSET i Middelfart.

Pris
3950,- kr. ekskl. moms for alle seminarer. Ved tilmelding til alle 5 seminarer fratrækkes rabatten på fakturaen. Hvert seminar kan købes enkeltvis for 895,- kr.

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer

Kl. 15.00
Velkomst og formål samt præsentation af dagens program
v/ Bo Riisbjerg Thomsen, Byggecentrum

Kl. 15.10
Grønne kompetencer som vækstmotor for håndværksvirksomheder .
v/ Lotte Lindgaard Andersen, Projektchef, CLEAN Grøn Erhvervsvækst

Kl. 15.35
Forretningsudvikling med afsæt i bæredygtigt byggeri
v/forretningsudvikler Birgitte Junge, MiljøForum Fyn Byggeri.

Kl. 16.00
Erfaringer og udfordringer i bæredygtigt byggeri - set fra entreprenørperspektiv
v/ Rasmus Karkov, Relations- og markedschef, Enemærke & Petersen a/s

Kl. 16.45
Pause og networking i udstillingsområdet inkl. HUSETS luksus-sandwich med øl/vand

Kl. 17.15
"Det biologiske hus" - et bæredygtigt byggesystem og forretningsmodel
v/ Arkitekt, Frederik Agdrup, eentileen

Kl. 17.45
Byggepladsbesøg ved "Det Biologiske Hus" i Byggecentrums udstilling
v/ Arkitekt, Frederik Agdrup, eentileen

Kl. 18.00
Opsamling og tak for i dag
v/ Bo Riisbjerg Thomsen, Byggecentrum

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Følg vores brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser