Grundlæggende geoteknik

kr. 10.900,00
(ekskl. moms)
kr. 13.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Ulla Schiellerup
Kursusdato
Kursussted
Status
 
20.05.2019 10:00-19:30
21.05.2019 08:30-16:00
Sinatur Hotel Frederiksdal
Frederiksdalsvej 360
Kongens Lyngby
 
 
 
Grundlæggende geoteknik er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Jordbunds- og funderingsforholdene udgør en af de største usikkerhedsparametre i forbindelse med byggeriet i såvel udførelsesfasen som i projekteringsfasen. Få en bedre forståelse for geoteknik og undgå faldgruber.

Kursets indhold og formål
Kursets formål er at give kursusdeltageren et indblik i grundlæggende geoteknik.

Kurset vil bl.a. omhandle en kort gennemgang af danske jordarter, jordartsbeskrivelse og klassifikation heraf. En typisk geoteknisk rapport vil blive gennemgået for en forståelse heraf, mens funderingsmetoder og det geotekniske tilsyn rundes, herunder eksempler på fejlfundering. Grundlæggende geotekniske beregningsprincip-per vil blive gennemgået, mens der vil blive givet eksempler på, og diverse forholdsregler i forhold til udgravninger (herunder byggegruber) og spunsvægsprincipper. Løsninger inden for grundvandssænkning vil tillige blive berørt.

Udbytte
Dit udbytte af kurset er som følger:
- Grundlæggende forståelse af de primære jordarter i Danmark
- Forståelse af den klassiske geotekniske undersøgelsesrapport
- Principper inden for funderingsmetoder
- En indledende forståelse af geotekniske beregninger
- En indledende forståelse af udgravningsarbejder, herunder byggegruber og spunsvægsprincipper
- En indledende forståelse af grundvandssænkningsprincipper.

Undervisningsform
Kurset vil veksle mellem undervisning i teori, opgaveløsning og opsamling/evaluering.

Målgruppe og forudsætninger
Kurset er for såvel rådgivere som projekt-, produktions- og byggeledere, der ønsker en bedre indsigt i geotekniske forhold og termer, herunder en bedre forståelse af den geotekniske rapport.

Kurset er et grundlæggende kursus i geoteknik og henvender sig til dem, der ingen (eller kun få års) erfaring har med geoteknik, eller som ønsker at få genopfrisket deres viden på området.

Ingen forudsætninger er nødvendige for at kunne deltage på kurset.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Undervisere
Seniorprojektleder, civilingeniør Ulla Schiellerup, GEO
Afdelingsleder, civilingeniør Thomas Carentius Larsen, GEO

Foto: GEO

Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Dag 1

Kl. 09.30
Ankomst og kaffe

Kl. 10.00
Introduktion

Kl. 10.15
Danske jordarter

Kl. 11.30
Jordartsbeskrivelse og klassifikation

Kl. 12.15
Frokost

Kl. 13.15
Øvelse 1 (grupper): Jordartsbeskrivelse

Kl. 14.30
Forstå den geotekniske rapport

Kl. 15.30
Pause med kage

Kl. 15.45
Øvelse 2 (grupper): Den geotekniske rapport

Kl. 16.45
Funderingsmetoder

Kl. 17.30
Geoteknisk kontrol

Kl. 18.30
Funderingsuheld

Kl. 19.30
Middag

Dag 2

Kl. 07.45
Morgenmad

Kl. 08.30
Opsamling og refleksioner fra dag 1

Kl. 09.00
Grundlæggende geotekniske beregninger

Kl. 10.30
Øvelse 3 (grupper): Geoteknisk beregning inkl. kaffepause

Kl. 12.00
Frokost

Kl. 13.00
Grundvandssænkning specielle løsninger

Kl. 14.00
Udgravninger, spunsvægge og byggegruber

Kl. 14.45
Pause med kage

Kl. 15.30
Opsamling, evaluering og afslutning

Kl. 16.00
Kurset slutter - tak for denne gang


Molio forbeholder sig ret til ændringer
Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.