Håndtering af klimaændringer

kr. 3.500,00
(ekskl. moms)
kr. 4.375,00
(inkl. moms)
Kurset har ikke en aktuel kursusdato og -pris, men du kan kontakte os på kurser@byggecentrum.dk, hvis du ønsker at blive orienteret, når/hvis kurset atter udbydes.

Hvordan skal vi i nutidens byggeri og anlæg tage højde for fremtidens klimaændringer?

Indhold
Denne konference sætter fokus på de klimaændringer, som vi står over for i Danmark. Vi skitserer problemer og viser veje til, hvordan de kan håndteres.

Vi har samlet eksperter som fra hver deres synsvinkel giver deres bud på håndtering af de kommende klimaændringer. Konferencen giver dig både et overblik over, hvad du kan forvente af vejret de kommende år og hvilke lovgivningsmæssige rammer, du skal agere i. Vi giver desuden helt praktiske eksempler på, hvordan bygninger skal designes, så de kan modstå fremtidens klimaændringer.

Emnet perspektiveres af den anerkendte professor i klima og økonomi, Kirsten Halsnæs, som vil se på de økonomiske forhold ved klimasikring.

Dagen byder også på præsentation af Københavns Klimatilpasningsplan, som for nylig har vundet verdens største designpris, ligesom vi præsenterer et storstilet klimatilpasningsprojekt i Middelfart.

På konferencen vil du endvidere få en helt unik mulighed for at møde leverandører, der vil demonstrere praktiske løsninger på problemerne.

Rabat - 3 for 2
Tilmeld 3 personer fra samme firma - og betal kun for 2!

Målgruppe
Konferencen er for beslutningstagere i kommuner, der ønsker indsigt i og input til håndtering af klimaændringer. Konferencen er desuden målrettet rådgivere og entreprenører, der ønsker kendskab til området og konkret indsigt i, hvordan bygninger kan designes i fremtiden, så klimaændringerne håndteres optimalt.

Indlægssholdere
Skov og landskabsingeniør/naturvejleder, Henrik Lerdorf, Det Grønne Hus/ Energitjenesten
Leder af Center for regionale klimaforandringer (CRES), Jens Hesselbjerg Christensen, Danmarks Klimacenter (DMI),
Chefkonsulent, Charlotte Micheelsen, Energistyrelsen
Specialist Christian Helledie, COWI, Marine & Foundation Engineering
Seniorrådgiver, civiling., Ph.d., Jørgen Munch-Andersen, Træinformation
Seniorkonsulent, Lars Thomsen Nielsen,Teknologisk Institut
Civil.ing og direktør Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik
Projektleder, Peter Jeppe Tolstrup, Københavns Kommune, Teknik og Miljø, Center for Park og Natur / Klimatilpasning
Projektleder, Helle Baker Norden, Middelfart Spildevand
Professor i Klima og økonomi, Kirsten Halsnæs, DTU Management Engineering

Temamappe
Se BYG-ERFA temamappe om Skybrud og monsterregn.


Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 9.00 - 9.30
Registrering og morgenmad

Kl. 9.30 - 9.40
Velkomst og præsentation af dagens program

v/ moderator Henrik Lerdorf, Det Grønne Hus/ Energitjenesten

Kl. 9.40 - 10.10
Hvad kan vi forvente af vejret de kommende år?
Klimascenarier og mulige påvirkninger af det byggede miljø

v/ Forskningschef Jens Hesselbjerg Christensen, DMI

Kl. 10.10 - 10.35
Hvordan håndterer vi klimaforandringer?
- Handlingsplan for klimasikring af Danmark
- Hvad siger Bygningsreglementet?

v/ chefkonsulent Charlotte Micheelsen, Byggeri og energieffektivitet, Energistyrelsen

Kl. 10.35 - 11.00
Havstigninger og storme
Hvordan sikrer vi vores kyster og kystnære bebyggelser mod de kommende havstigninger og storme?
- Kyst- og havnesikring
- Sikring af kystnære bebyggelser
- Stormflodssikring
- Konstruktionskrav (opdrift, forankring)
- Stormsikring - udførelse og drift

v/ specialist, afd. for Marine Konstruktioner, Christian Helledie, COWI

Kl. 11.00 - 11.15
Pause

Kl. 11.15 - 12.00
Temperaturstigninger og solindfald
Hvordan skal vi designe vores bygninger, så der tages højde for de kommende års stigende temperaturer og øget solindfald?

Design af klimaskærm
- Isolering
- Lette eller tunge materialer
- Faseskiftende materialer
Design af vinduer
Design af tag
Solafskærmning

v/seniorkonsulent Lars Thomsen Nielsen, Teknologisk Institut

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 13.30
Sne
Hvordan skal vi designe vores bygninger, så der tages højde for de kommende års kraftigere snefald?
- Øget krav til konstruktioner
- Adfærdsændring, snerydning på tage

v/ standardiseringskonsulet Gert Rønnow, Dansk Standard

Kl. 13.30 - 14.00
Tage
- Afvanding - regler og udførelse
- Installationer på flade tage
- Er grønne tage løsningen?

v/ Tommy Bunch-Nielsen, TOR

Kl. 14.00 - 14.30
Pause med kage

Kl. 14.30 - 15.00
Københavns Klimatilpasningsplan
Ud af et felt på over 1.000 nominerede fra mere end 70 lande har Københavns Klimatilpasningsplan vundet verdens største designpris INDEX:Award.

Planen skitser de udfordringer byen står overfor på kort og langt
sigt som følge af de fremtidige klimaændringer og viser forslag til løsninger.

v/ projektleder Peter Jeppe Tolstrup, Center for Park og Natur, Københavns Kommune

Kl. 15.00 - 15.30
Præsentation af storstilet klimatilpasningsprojekt i Middelfart:
"KlimaByen i Middelfart" - Danmarks Smukkeste Klimatilpasning
Byudvikling gennem klimatilpasning - det er mantraet for klimatilpasningsprojektet i Middelfart.

Projektets overordnede mål er udvikling og realisering af nye og innovative grønne byrumsprojekter og løsninger - hvor klimatilpasning og bæredygtighed indgår som en positiv ressource.

Projektet indledes med en arkitektkonkurrence for tre udvalgte områder i kvarteret ved Kongebro i Middelfart. Vinderprojekterne forventes offentliggjort i løbet af sommeren 2014.

Arkitektkonkurrencen følges med en konkretisering af vinderprojekterne, samt en realisering af udpegede (del)projekter / byrumsprojekter. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Middelfart Spild, Middelfart Kommune og Realdania.

v/ arkitekt MAA Helle Baker Norden, projektleder for "KlimaByen i Middelfart"

Kl. 15.30 - 16.00
Hvor langt skal vi gå med klimasikring?
De økonomiske perspektiver ved klimasikring, nationalt og globalt.

v/ professor i klima og økonomi, Kirsten Halsnæs, DTU Management Engineering

Kl. 16.00 - 16.15
Diskussion og opsamling på dagens vigtigste pointer

v/ moderator Henrik Lerdorf, Det Grønne Hus/ Energitjenesten

Kl. 16.15 Tak for i dag!

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Følg vores brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser