IKT-koordinator og -leder modul 1

kr. 16.000,00
(ekskl. moms)
kr. 20.000,00
(inkl. moms)
Bliv eksamineret IKT-koordinator og -leder!.

Dette er første modul af IKT-koordinator og -lederuddannelsen.
Uddannelsen består af tre moduler á hver 3 dage og en afsluttende eksamensdag..

Se mere om modulerne og eksamensdagen nederst på siden her - og læs mere om uddannelsen generelt her.

Modul 1 - Basis: IKT & BIM

Hvad får jeg på modulet?

- Et godt overblik over BIM metoden og BIM processerne
- En grundig introduktion til IKT-bekendtgørelserne, og hvad disse bekendtgørelser betyder for mit daglige arbejde
- Introduktion til de nye værktøjer og hvordan man vælger det værktøj der opfylder de aktuelle behov
- En overordnet introduktion til de nye danske standarder
- Et overblik over de vigtigste internationale standarder / Open BIM
- En fornemmelse for hvordan man kan kombinere BIM og bæredygtighed (GreenBIM)
- Eksempler på BIM anvendt i nybyggeri og renovering
- Opgaver hvor du får lov til at arbejde med det du lærer på kurset
- Kursusbeviset IKT koordinator Basis

Hvad kan jeg, når jeg har gennemført modulet?

- Arbejde med tilrettelæggelsen / planlægningen af en BIM projektering
- Være medvirkende til at kravene i IKT bekendtgørelserne overholdes i det aktuelle projekt, gennem en IKT koordinering
- Forstå betingelserne for at udarbejde objektbaserede bygningsmodeller, hvordan disse modeller kan kontrolleres og hvordan man kan simulere på de data modellen indeholder
- Forstå hvordan man med fordel kan anvende 4D og 5D, både som rådgiver og som entreprenør
- Forstå vigtigheden af at tilrettelægge informationsniveau og detaljeringsgrad, så der bliver optimale forhold for udførelse og FM/DV.

Målgruppe
Uddannelsen er for byggeriets parter, der har interesse i viden om IKT & BIM og har en relevant byggerelateret grunduddannelse - som f.eks. teknisk designer, byggeteknikker, bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør, eller lignende.

Forudsætninger
Det er en fordel at have en vis erfaring i og/eller uddannelse i flere af de traditionelle faglige discipliner; ledelse, jura, kommunikation, økonomi/kalkulation, kvalitetssikring m.v. - eller som koordinator! Men det er absolut ikke et krav.

Hvad får jeg ud af IKT-koordinator og -lederuddannelsen?

IKT-bekendtgørelserne stiller krav om IKT-koordinering i forbindelse med de offentlige byggerier der er omfattet af bekendtgørelserne.

Branchens ydelsesbeskrivelse beskriver IKT-ydelser som forestås af en IKT-leder.

IIKT-koordinator og -lederuddannelsen, sikrer dig, at:
- Du kan koordinere alle nødvendige IKT-ydelser i byggesagen i henhold til IKT bekendtgørelserne og gældende lovgivning
- Du kan udføre de IKT ledelsesopgaver, der er en konsekvens af branchens ydelsesbeskrivelse
- Du kan udarbejde IKT-aftaler der er helt uptodate
- Din virksomhed og bygherre får den optimale værdi af anvendelsen af IKT og BIM i byggeriet.
- Du vil kunne sikre en optimering af projektøkonomien, arbejdsprocesserne og kvaliteten i et tæt samarbejde med byggeriets øvrige parter.
- Både du og din virksomhed får øget konkurrenceevne ift. de virksomheder, der ikke har de professionelle IKT koordinator & Leder-kompetencer, som du får her.
- Du kan følge med i BIM udviklingen i udlandet, gennem de fora du får præsenteret
- Du har en stærk fornemmelse for den fremtidige BIM udvikling i DK - og kan tage højde for denne udvikling i dit daglige arbejde

Uddannelsen består af tre moduler og en afsluttende eksamensdag:

Sæson 5 og igangværende sæson:
Modul 1 - Basis: IKT & BIM den 22. - 24. maj 2018
Modul 2 - videregående: Implementering og optimering af IKT & BIM den 25. - 27. juni 2018
Modul 3 - Specialist: IKT aftaler og Samarbejdsrelationer den 21. - 23. august 2018
Eksamen den 2. oktober 2018

Sæson 6:
Modul 1 - Basis: IKT & BIM den 14. - 16. januar 2019
Modul 2 - videregående: Implementering og optimering af IKT & BIM den 18. - 20. marts 2019
Modul 3 - Specialist: IKT aftaler og Samarbejdsrelationer den 6. - 8. maj 2019
Eksamen den 11. juni 2019

Modulerne kan tages enkeltvis. Eller samlet. Hvis du ønsker at tilmelde dig hele uddannelsen på én gang, så bedes du kontakte os på info@molio.dk eller på 70 12 06 00.
Klik her for foreløbigt program
Ret til ændringer forbeholdes
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.