Kursus: Data til drift

kr. 6.200,00
(ekskl. moms)
kr. 7.750,00
(inkl. moms)
Indsamling og strukturering af data til optimering af driften

Kort beskrivelse
Hands-on kursus som giver dig værktøjerne til at få afklaret behov for driftdata og får dig i gang med at få indsamlet data til driften, uanset om du arbejder med aflevering af byggesager eller registrering af den eksisterende bygningsmasse.

Udbytte
Du kommer i gang med dit eget data til drift projekt, med udgangspunkt i Molios praksisorienterede værktøj Data til drift .

Dvs. du lærer ikke bare at anvende værktøjer og arbejdsmetoder, du kommer også i gang med planlægning og eksekvering af det konkrete driftdata projekt, du står med.

Indhold
På kurset gennemgår vi bl.a. følgende:

- Hvorfor data til drift? Hvorfor skal vi interessere os for området, og hvad er erfaringerne?
- De forskellige situationer og aktører. Hvem har hvilke roller og hvad er de typiske udfordringer.
- Gennemgang af værktøjer og metoder Molio værktøjet Data til drift . Fra afklaring af driftens behov, til konkret indsamling og fastlæggelse af strategier og visioner.
- Hands-on øvelser med værktøjerne med udgangspunkt i kursisternes egne projekter.
- Arbejdsopgaver som omhandler hvordan du lettest tager værktøjer og metoder med hjem, og får det indarbejdet i projekter og organisation.

Målgruppe
Byg- og driftsherrer / bygningsejere + Rådgivere og udførende med afleveringsopgaver og -ansvar

Underviser
Adm. direktør, arkitekt og BIM rådgiver samt projektleder for revisionen af IKT-specifikationerne, Tore Hvidegaard, 3dbyggeri danmark ApS

Tid og sted
30. (kl. 13-18) 31. januar (kl. 8.30 14) i HUSET Middelfart

Pris
Prisen inkluderer udover kaffe/te/kage/vand/frugt undervejs i kurset - OG middag på dag 1 + overnatning på enkeltværelse mellem de to kursusdage + frokost på dag 2.

Baggrund
Molios værktøj Data til drift , er startet og gennemført af en række af Danmarks førende digitale bygherrer, med det formål at indsamle viden fra de seneste 10 år, og dele dem med alle interesserede.

Så i stedet for at alle starter fra bunden af, kan vi bygge videre på hinandens erfaringer og finde enkle, driftssikre metoder, som alle kan gennemføre.

Resultatet er en håndfuld enkle værktøjer og arbejdsmetoder, som kan anvendes af alle aktører i en række forskellige situationer, fra aflevering af en konkret byggesag, til registrering af den eksisterende bygningsmasse mhp. optimering af den fremtidige bygningsdrift.

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Program er på vej
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.