Lavenergibyggeri - Tekniske installationer

kr. 4.250,00
(ekskl. moms)
kr. 5.312,50
(inkl. moms)
Kurset har ikke en aktuel kursusdato og -pris, men du kan kontakte os på kurser@byggecentrum.dk, hvis du ønsker at blive orienteret, når/hvis kurset atter udbydes.

Kurset giver dig en grundlæggende teknisk forståelse af, hvordan de tekniske installationer fungerer, og hvordan du opnår den bedste helhedsløsning og største effektivitet.

Hvad lærer jeg?
På kurset gennemgår vi de forskellige installationer: Solceller, varmepumper, ventilation, fjernvarme, solvarme og varmt brugsvand, og giver dig den grundlæggende viden om installationer i moderne lavenergibyggeri.

Du lærer at vurdere, hvornår der er fordelagtigt at benytte de forskellige installationstyper, så du kan få lavenergikabalen til at gå op i dine projekter. Herunder ser vi på betydningen af installationsprincipper i energirammeberegninger med Be10 og samspillet med energiforsyningen.

Desuden giver vi dig en grundlæggende teknisk forståelse af, hvordan de tekniske installationer fungerer, og hvordan du opnår den største effektivitet med de forskellige installationer.

Kurset består af oplæg, som afrundes med et overblik over effekterne af vores valg i en Be10 beregning.

Kurset sigter primært på boliger. Men den viden du får med hjem, kan for en stor dels vedkommende også bruges vedr. erhvervsbygninger, da der undervises i grundviden inden for de tekniske installationer (solvarme, ventilation, fjernvarme, varmepumper, solceller og husstandsmøller) blot med fokus på lavenergibygninger.

Kurset omhandler primært nybyggeri, men vi tager relevante afstikkere til energirenovering.

Vores kursister siger
"Her er to undervisere, der virkelig brænder for deres arbejde og præsterer at levere viden på en god og interessant måde."
"Godt kursus - komprimeret og effektivt indhold, som hurtigt giver overblik over fremtidens muligheder inden for de tekniske installationer i lavenergibyggeri.
"Superdygtige til at undervise, og meget objektive i deres materiale/dokumentation!"
"Et af de bedre kurser jeg har været på."
"Utroligt dygtige og inspirerende fyre!"

Målgruppe
Rådgivende ingeniører, konstruktører, byggesagsbehandlere, entreprenører og arkitekter.

Undervisere
Civilingeniør, ekstern lektor Troels Kildemoes, ekolab
Teknikumingeniør, lektor Jørgen Lange, ekolab, ekolab

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 9.00 - 9.30
Registrering og morgenbrød

Kl. 9.30 - 9.35
Velkomst og præsentation af program og indlægsholdere

v/ kursusleder Troels Kildemoes

Kl. 9.35 - 10.00
Energiforbrug i bygninger
Vi starter med en perspektivering af, hvorledes vi forbruger energi i vores bygninger og ser på hvilke konsekvenser energibestemmelserne har på udviklingen inden for nybyggeri og renoveringer. Vi får desuden overblikket over alle de mange begreber, der findes inden for lavenergibyggeri.

v/ Jørgen Lange


Kl. 10.00-10.45
Solvarme
Vi gennemgår solvarmeanlægs virkemåde, de forskellige typer, sammenkobling med andre systemer, viser håndregne metoder og giver retningslinjer for, hvilke bygninger, der er oplagte til solvarme.

v/ Troels Kildemoes

Kl. 10.45 -11.00
Pause

Kl. 11.00-12.00
Varmepumper og opvarmningsanlæg
De forskellige typer varmepumper og teknikken bag dem gennemgås. Varmepumper er ofte afgørende for, at bygninger kan overholde energirammen. Vi viser hvordan og hvorfor. Endvidere diskuteres valg af boligers opvarmningsanlæg "hvornår skal man vælge hvad" herunder gulvvarmeanlæg, radiatoranlæg, luftvarmeanlæg mv.

v/ Troels Kildemoes

Kl. 12.00 - 12.45
Frokost

Kl. 12.45 - 13.30
Ventilation
Vi gennemgår de forskellige typer af mekaniske ventilationsanlæg og deres påvirkning af bygningers energiforbrug. Du bliver informeret om nye ventilationskoncepter og nye muligheder i BR10 for behovsstyret ventilation. Undervisningen kommer også ind på betydningen af integreret energidesign og samspil mellem ventilation og køling.

v/ Jørgen Lange

Kl. 13.30 - 14.15
Fjernvarme
Vi gennemgår fordele og ulemper ved fjernvarme set både samfundsøkonomisk og privatøkonomisk. Igennem en række cases informeres om, hvornår fjernvarme eller en varmepumpe det rigtige valg. Desuden ser vi på betydningen af optimeret lavtemperatur fjernvarme for energileverandøren og konsekvenserne for det enkelte projekt ved energirammeberegningen.

v/ Jørgen Lange

Kl. 14.15 - 14.30
Pause

Kl. 14.30 - 15.15
Solceller og husstandsmøller
Vi viser forskellige solcelleanlæg og forklarer, hvordan anlæg virker. Undervisningen kommer også ind på, hvordan anlæg kan placeres på bygninger, betydning af orientering, skygger mv. Vi ser på tilskudsordninger for solcelleanlæg. Husstandsmøller til el-produktion gennemgås kort.

v/ Troels Kildemoes

Kl. 15.15 - 15.45
Resultater i Be10
Vi viser i Be10 ved en interaktiv del af kurset, effekten af de forskellige installationstyper, der er blevet gennemgået i løbet af dagen. På baggrund af en case er der mulighed for at kursisterne kan få klarhed for konsekvenserne ved at ændre installationer og parametre

v/ Jørgen Lange & Troels Kildemoes

Kl. 15.45 -16.00
Afrunding
Vi samler op på hovedpointer fra kurset og der gennemføres en hurtig evaluering af kursusdagen

v/ Jørgen Lange & Troels Kildemoes
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.