Miljørådgiver

kr. 9.900,00
(ekskl. moms)
kr. 12.375,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Henrik Eggersen
Kursusdato
Kursussted
Status
 
18.12.2017 09:00-20:00
19.12.2017 08:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Miljørådgiver er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Håndtering af sundhed, sikkerhed og arbejdsmiljø
Kurset er inkl. overnatning.

Formål
Kurset klæder dig på til at navigere i reglerne omkring sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø i forbindelse med nedrivnings- og renoveringssager. Du får viden om de farlige stoffer, du kan møde i et byggeprojekt og anvisninger til, hvordan de skal håndteres, både før, under og efter byggeprojektet.

Indhold
Der er stor efterspørgsel på viden inden for håndtering af miljøfarlige stoffer, herunder hvilket ansvar, man har som enten bygherre, projekterede eller udførende.

Molio har samlet sine kurser om farlige stoffer under én hat, så du kan blive opdateret på de gældende regler inden for PCB, klorerede paraffiner, tungmetaller, bly og asbest. Kurset kommer ind på bortskaffelse og håndtering af affald.

I løbet af de to dage kommer du hele vejen rundt om emnet, og du får viden om
- Forundersøgelser
- Ansvar og pligter
- Tidsplanlægning og økonomi
- Miljø og sikkerhedsprocedurer
- PSS (Plan for sundhed og sikkerhed)
- Sanering
- Branchevejledninger
- Arbejdsmiljøjournaler for fremtidig reparation og vedligehold af det færdige projekt
- Affaldshåndtering

Kurset er udviklet i tæt samarbejde med Videntjenesten hos Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS).

Kursusbevis
Du får udleveret kursusbevis, når du har gennemført modulet.

Diplom
Kurset afsluttes med en frivillig multiple choice-test. Hvis du vælger at deltage i prøven og består, får du et diplom.

Målgruppe
Kurset er velegnet for rådgivere, bygherrer, projekterende, udførende (entreprenører), nedrivningsfirmaer, arbejdsmiljøkoordinatorer og andre, der har behov for viden om identifikation, håndtering og bortskaffelse af farlige stoffer i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Modulet kan med fordel tages som valgfrit tilvalgsmodul på uddannelserne Bygningsfysikuddannelsen, Renoveringsuddannelsen og Bæredygtighedsuddannelsen.

Undervisere
Direktør Henrik Eggersen, Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS (kursusleder)
Konsulent Signe Mehlsen, Videntjenesten Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS)
Miljø- og indeklimakonsulent Niels Salling, Hussvamp Laboratoriet
Centerleder Anke Oberender, Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB)
Ingeniør Mette Henriks, Byens Anvendelse, Københavns Kommune
Dag 1

Kl. 09.00 - 09.30
Ankomst og registrering. Morgenmad i Caféen


Kl. 09.30 - 09.45
Velkomst, præsentation og introduktion

v/Kursusleder Henrik Eggersen

Kl. 9.45 - 17.30
Dialog med Bygherre

- Bygningens type og beskaffenhed
- Argumenter over for bygherren
- Hvorfor er det vigtigt?
- Sundhedsfaren (medicinsk)

Forundersøgelser
- Hvornår skal de foretages i processen?
- Hvorfor er det vigtigt?
- Økonomi

Særlige forhold for
- PCB/klorerede paraffiner
- Bly, tungmetaller
- Asbest

Ansvar og pligter for
- Projekterende
- Arbejdsgiver
- Entreprenører

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Miljø- og sikkerhedsprocedure

Særlige forhold for

- PCB/klorerede paraffiner
- Bly, tungmetaller
- Asbest

Dialog med beboere

Tidsplanlægning/processen

- Tilrettelægge miljøkoordineringen
- Totaløkonomi hvad skal gøres?


Dag 2

Kl. 8.00 - 8.30
Opsamling vigtigste pointer fra Dag 1

v/Henrik Eggersen

Kl. 8.30 - 14.45
Saneringsmetoder

- Generelt

Særlige forhold for
- PCB/klorerede paraffiner
- Bly, tungmetaller
- Asbest

Branchevejledninger
Kompendium fra eksperterne, + evt. SBi-anvisning i uddrag

- Cases, egne eller konstruerede
- Afledte processer
- Bedre beskrivelse af processer i egne udbudsmaterialer

Arbejdsmiljøjournal

Affaldshåndtering
- Screeningsrapporter
- Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald
- Sortering- hvordan?
- Krav, Genanvendelse
- Dokumentation

Særlige forhold for
- PCB/klorerede paraffiner
- Bly, tungmetaller
- Asbest

Kl. 14.45 - 15.00
Evaluering

v/Henrik Eggersen

Kl. 15.00 - 15.15
Pause


Kl. 15.15 - 16.00
Afsluttende multiple choice-test (frivillig)


Kl. 16.00
Tak for denne gang


Der indlægges formiddags- og eftermiddagspauser undervejs, samt øvelser/workshops ind i programmet.

Dag 1 afsluttes med middag og gruppeøvelse.

Frokost afholdes kl. 12.00 - 13.00 begge dage.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.