Opdateringskursus for IKT-koordinatorer og -ledere

kr. 4.200,00
(ekskl. moms)
kr. 5.250,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Christian Bolding
Kursusdato
Kursussted
Status
 
25.02.2019 08:30-17:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Opdateringskursus for IKT-koordinatorer og -ledere er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Opdateringskursus for IKT koordinatorer og -ledere
En intens og inspirerende kursusdag til dig, der er IKT-Koordinator eller IKT-leder - og som ønsker at holde dig opdateret på det væsentligste nye inden for koordinering og ledelse af VDC/IKT/BIM.

Formål
Du får overbliksgivende opdatering på de væsentligste hændelser i BIM udviklingen og bliver effektivt opdateret på nyt fra BIM-verdenen.
Du får inspiration til en ændret måde at udarbejde IKT-aftaler på og en anden tilgang til leverancespecifikationer, en dybere indtrængning i udfordringen IKT-aftaler mv.

Og du får gennem workshops og gruppearbejder rig mulighed for at drøfte dette og egen udvikling og erfaringer med indlægsholdere og med-kursister og dermed får en IKT-opgradering .

Indhold
- Vigtige og ændrede vilkår i branchens Agreed Documents AB-systemet og YBL
- Nye bygningsdels- og modelleverancespecifikationer
- IKT specifikationer fra hverdagen
- Nye måder at udarbejde aftaler på
- Værdigivende tips & tricks
- IKT/BIM udviklingen i Danmark og udlandet
- Gruppearbejder & Workshops

Hvad kan jeg når jeg har gennemført kurset?
- Indgå i dine arbejdsopgaver og samarbejdsrelationer med en opgrade-ret viden, med inspiration fra udviklingen i Danmark og udlandet
- Indgå i beslutninger med større bredde, viden og indsigt
- Udarbejde IKT-aftaler med udgangspunkt i ændringer i aftalegrundlaget AB18/ABT18, ABR18 og YBL18
- Udarbejde IKT-aftale med større sammenhæng mellem IKT-ydelser og øvrige ydelser (traditionelle ydelser)
- Anvende de nye bygningsdels- og modelleverancespecifikationer
- Og så har du plejet dit netværk!

Målgruppe
IKT-koordinatorer, IKT-ledere, BIM managers, VDC managers etc., der ønsker at holde sig fuldt opdateret på IKT/BIM/VDC-området.

Du forventes at have erfaring/uddannelse som IKT koordinator /-leder f.eks. gennem Molios IKT-koordinator og -lederuddannelse eller tilsvarende

Undervisere

Arkitekt Christian Bolding
Konstruktør / IKT Ansvarlig Audunn Reynisson, CUBO Arkitekter (og BIM7AA)
Bygningskonstruktør Anders With Kaas, Årstiderne Arkitekter (og DiKon)
BIM-processpecialist Troels Sønder Olsen, LINK Arkitektur
Produktchef Gunnar Friborg, Molio

Pris
4.200 kr. ekskl. moms
Alle der har gennemført IKT koordinator- og lederuddannelsen (eller har gennemført de tre moduler i år) hos Molio kan deltage med 30% rabat (2.940 kr. ekskl. moms)

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 08.30 - 09.00 Registrering morgenmad

Kl. 09.00 - 09.10 Velkomst og introduktion til kurset kort præsentation
v/ Arkitekt Christian Bolding

Kl. 09.10 - 10.00 Vigtige og ændrede vilkår i branchens Agreed Documents - AB-systemet og YBL

Gennemgang af de 6 vigtigste punkter for dig som IKT-koordinator /-leder i:
De spritnye AB18/ABT18
- 3 nye muligheder (set i IKT lederens optik)
- 3 nye udfordringer (set i IKT lederens optik)
Den spritnye ABR18
- 3 nye muligheder (set i IKT lederens optik)
- 3 nye udfordringer (set i IKT lederens optik)
Den spritnye YBL18
- 3 nye muligheder (set i IKT lederens optik)
- 3 nye udfordringer (set i IKT lederens optik)

Hvordan kan disse ændrede vilkår influere på:
- IKT lederens daglige arbejde
- IKT specifikationerne og IKT/BIM ydelserne
- Udarbejdelse af rådgiveraftaler (IKT aftaler)
- Økonomistyringen af processen fra start til slut
- Kvalitetssikringen og simuleringerne
- Ny opdeling i faser - nye samarbejdsrelationer og udfordringer - nye ansvar og ydelser
- Etc.
v/Christian Bolding

Kl. 10.00 - 10.45 Nye bygningsdels- og modelleverancespecifikationer
DiKon og BIM7AA har det sidste år i fællesskab arbejdet på en revision af bygningsdelsspecifikationerne og modelleverancespecifikationerne.
Det nyudviklede almene tekniske fælleseje er tilgængelige for hele branchen.

De nye bygningsdelsspecifikationer og modelleverance-specifikationer
- Detaljeret gennemgang af de nye specifikationer
- Hvornår er det en fordel af anvende de nye specifikationer
- Hvordan kan specifikationer anvendes i hverdagen
- Etc.
v/Konstruktør, IKT Ansvarlig Audunn Reynisson, CUBO Arkitekter (og BIM7AA) og bygningskonstruktør Anders With Kaas, Årstiderne Arkitekter (og DiKon)

Kl. 10.45 - 10.55 Pause - kaffe / te
Fritid - til at ordne mobilopkald og mails

Kl. 10.55 - 11.35 IKT specifikationer fra hverdagen
- Eksempler på hensigtsmæssige IKT specifikationer (IKT aftale), hvor man har taget hensyn til de forskellige ydelsesområder
- Hverdagens oplevelser med IKT specifikationer
- Hvordan letter vi arbejdet med udarbejdelse af IKT specifikationer, især set i relation til AB-reformen, herunder ABR18, og YBL18
v/Konstruktør, IKT Ansvarlig Audunn Reynisson, CUBO Arkitekter (og BIM7AA)

Kl. 11.35 - 12.00 Nye måder at udarbejde aftaler på
- Oversigt over aftalesættet i relation til AB-reformen
- Sammenhængende aftale mellem IKT-ydelser og alm. ydelser - set i relation til AB-reformen, herunder ABR18, og YBL18
- Ydelsespræcisering og ydelsesfordeling
- De 10 vigtigste nye ting der skal i IKT-specifikationerne (eller i procesmanualen), set i relation til AB-reformen, herunder ABR18, og YBL18
v/Christian Bolding

12.00 12.40 Gruppearbejde: - Case
- Hvordan udvikler vi IKT specifikationer, så de bedre kan integreres i den samlede aftale?

Kl. 12.40 - 13.25 Frokost
Fritid - til at ordne mobilopkald og mails

Kl. 13.25 - 13.45 Fremlæggelse / Gennemgang:
- Deltagernes forslag

Kl. 13.45 - 14.30 Værdigivende tips & tricks:
- Store & små, og overraskende tips & tricks - taget lige ud af hverdagen
- Hvad kan vi gøre smartere?
- Etc.
v/ BIM-processpecialist Troels Sønder Olsen, LINK

Kl. 14.30 - 14.45 Pause Kaffe / The Kagebord
Fritid - til at ordne mobilopkald og mails

Kl. 14.45 15.30 Gruppearbejde:
- Vores helt egne tips & tricks, fra vores hverdag
V/Alle / Christian Bolding / Troels Sønder Olsen, LINK

Kl. 15.30 15.55 Fremlæggelse / Gennemgang:
- Deltagernes egne værdiskabende tips & tricks fra hverdagen
V/Alle / Christian Bolding / Troels Sønder Olsen, LINK

Kl. 15.55 16.35 IKT/BIM udviklingen i Danmark og udlandet:
Hvad er der sket i Danmark og udlandet af nyttig udvikling?

- Overordnet udvikling i Danmark
- IKT-bekendtgørelsens skæbne (BEK 118), bliver den ophævet?
- Kort om National VDC/IKT/BIM strategi , hvordan går det med den?

- Den europæiske og internationale udvikling af standarder
- Hvilke standarder er i forslag eller under udvikling og hvornår forventes de færdige?
- Hvilke konsekvenser kan de få for aftaleindgåelse og implementering på BIM-området i Danmark?

- Molio værktøjer som er ændret og udgivet eller på vej
- Molios IKT-specifikationer og -procesmanual (IKT-aftalen), set i relation til AB reformen, herunder ABR18, og YBL18
- IKT-projektroller og -processer og andre værktøjer.
- BIM følgesedlen
- Øvrigt nyt
V/Produktchef Gunnar Friborg, Molio

Kl. 16.35 - 16.45 Generelle spørgsmål og opsummering
V/Alle / Christian Bolding

Kl. 16.45 Tak for i dag og på gensyn hos Molio
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.