Planloven - ændringer i praksis
Kategorier: Byggejura

Planloven - ændringer i praksis

kr. 2.950,00
(ekskl. moms)
kr. 3.687,50
(inkl. moms)
Kurset har ikke en aktuel kursusdato og -pris, men du kan kontakte os på kurser@molio.dk, hvis du ønsker at blive orienteret, når/hvis kurset atter udbydes.

Kort beskrivelse
Kursets primære fokus er de nye ændringer af planloven, men kurset vil også indeholde en generel redegørelse for planlovens overordnede struktur, ramme og praktisk administration.

Lovforslag til ændring og modernisering af planloven blev vedtaget i Folketinget den 1. juni 2017.

Der er ikke tale om en fuldstændig ny planlov, men derimod en ændring og modernisering af en række forhold, som navnlig er tiltænkt at give nye muligheder for byudvikling og vækst og større kommunalt frirum.

Formål / udbytte
Kurset giver dig en generel indføring i planlovens overordnede struktur og ramme med hovedfokus på ændringerne - og de nye muligheder, som ændringer er tiltænkt at give.

Du møder andre, der arbejder med planloven i praksis, så der bliver mulighed for værdifuld erfaringsudveksling.

Indhold
Generelt overblik over og indføring planlovens principper og regler i praksis.

Planloven angår den planmæssige styring af den fremtidige arealanvendelse. Der gives en overordnet indføring i de grundlæggende principper for planlægningen i Danmark samt dele af naturbeskyttelses- og byggelovens bestemmelser.

De nye regler og ændringer ifm. moderniseringen:

- Overblik over ændringerne - kystnærzoner, landzoneområdet, kystnærhedszonen, detailhandel, almene boliger m.v.
- Hvad er ændret i forhold til den administrative sagsbehandling?
- Hvilke nye muligheder giver ændringerne af planloven - og hvordan udnyttes de?
- Hvor er faldgruberne - og hvordan undgås de?
- Nye muligheder for midlertidige dispensationer og forkortet høringsfrist
- Klagegebyr og klagefrister

Undervisningsform
Kurset gennemgøres dels med en generel indføring i de nye regler, herunder med repetition af den eksisterende lovramme, hvor relevant, dels case-baseret, hvor kursisterne deltager aktivt i løsning af mindre opgaver, der drøftes i plenum.

Målgruppe
Kurset er målrettet praktikerne, der arbejder - eller skal arbejde - med planloven i praksis. Det vil sige både dem som allerede har erfaring med at arbejde med planloven, og dem, som ikke tidligere har arbejdet med planloven.

Kurset henvender sig til kommunale sagsbehandlere, arkitekter og andre rådgivere involveret i byggeprocesser, landinspektører, ejendomsudviklere, bygherrer, advokater og jurister med berøring til området m.fl.,

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Kurset svarer til 5 lektioner af 45 minutters varighed.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Underviser
Advokat Morten Ruben Brage, advokatfirmaet VILTOFT, der har mangeårig erfaring med plan- og miljøretlige forhold.

Morten er tidligere ekstern lektor i fast ejendom ved Københavns Universitet og medredaktør af tidsskriftet Miljøretlige Afgørelser og Domme (MAD), ligesom Morten har skrevet artikler om miljøretlige forhold m.v.

Baggrund
I juni 2016 blev der indgået en aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en modernisering af planloven. Det er regeringens mål med moderniseringen af planloven, at give kommuner, virksomheder og borgere bedre muligheder for at være med til at skabe vækst og udvikling.

Hovedelementerne i den nye planlovsaftale er:

1. Nye udviklingsmuligheder med fortsat bevarelse af kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen
2. Nye udviklingsmuligheder i landdistrikter og for produktion
3. Bedre udviklingsmuligheder for detailhandel
4. Friere rammer, investeringer og administrative lettelser
5. Almene boliger og byudvikling mv.
6. Andre initiativer (luftfart, biobrændstof, landsbyer, turisme og oplevelses- økonomi, fremtidens produktionssamfund)

Læs mere om planloven her

Det betyder så, at kommunerne får mere fleksibilitet i land- og byudviklingen, mens statens muligheder for at påvirke den lokale planlægning begrænses.
Der indføres desuden en række administrative ændringer i den kommunale planproces.

De nye regler blev vedtaget i Folketinget den 1. juni 2017.


Molio forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 12.00
Registrering - sandwich og vand

Kl. 12.30
Velkommen - præsentation af dagen

Generelt overblik over og indføring i planlovens principper og regler i praksis

Planloven angår den planmæssige styring af den fremtidige arealanvendelse. Der gives en overordnet indføring i de grundlæggende principper for planlægningen i Danmark samt dele af naturbeskyttelses- og byggelovens bestemmelser.

De nye regler og ændringer ifm. moderniseringen:

- Overblik over ændringerne - kystnærzoner, landzoneområdet, kystnærhedszonen, detailhandel, almene boliger m.v.
- Hvad er ændret i forhold til den administrative sagsbehandling?
- Hvilke nye muligheder giver ændringerne af planloven - og hvordan udnyttes de?
- Hvor er faldgruberne - og hvordan undgås de?
- Nye muligheder for midlertidige dispensationer og forkortet høringsfrist
- Klagegebyr og klagefrister

Undervisningen leveres i et mix mellem oplæg og case-baseret undervisning, hvor kursisterne deltager aktivt i løsning af mindre opgaver, der drøftes i plenum.

Pauser undervejs.

Kl. 16.30
Tak for i dag


Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.