Praktiske udfordringer i udbud - for de erfarne
Kategorier: Byggejura

Praktiske udfordringer i udbud - for de erfarne

kr. 4.250,00
(ekskl. moms)
kr. 5.312,50
(inkl. moms)
- sådan gennemfører du et udbud - uden klager!

Hvad lærer jeg?
Hovedtemaet er helt praktisk gennemførelse af et udbud - uden klager!

Du får fokuseret indblik i, hvilke væsentlige faldgruber der er i forbindelse med gennemførelse af et udbud. Vi sætter spot på de fejl, som selv byggeriets erfarne aktører typisk begår, når de gennemfører et udbud.

Vi ser også på håndhævelsesloven.

Indhold
De vigtigste og farligste faldgruber
Du får gennem praktiske eksempler, kendelser, cases, workshops og lign. indblik i, hvilke faldgruber der er i forbindelse med gennemførelse af EU-udbud. Vi tager grundigt fat på de absolut væsentligste emner, der medfører det største antal klagesager - og som let kan undgås.

Vi fokuserer her først og fremmest på:
- Formulering af udbudsmateriale
- Gennemførelse af prækvalifikationsrunde
- Overvejelser om, hvilke tildelingskriterier der skal være gældende
- Tilbudsbedømmelse og pointsystemer.

Det "gode udbud"
Du får gennemgået det "gode udbud", herunder med relation til udvælgelseskriterier, tildelingskriterier, vægtning af underkriterier. Herudover vil naturligvis tilbud med forbehold blive behandlet, ligesom spørgsmålet om annullation også berøres.

Målgruppe
Erfarne sagsbehandlere hos ordregivende myndigheder.
Vi vil derfor ikke gennemgå de basale udbudsregler. Disse må forudses i større eller mindre omfang bekendt af dig som kursusdeltager.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Kurset svarer til 8 lektioner á 45 minutters varighed.

Læs evt. mere om den løbende obligatoriske efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige her.

Underviser
Advokat (H) og partner Claus Berg, VILTOFT

Claus Berg er forfatter til bogen "Udbudsret i byggeriet", der udkom 30. april 2012 på Jurist- og Økonomforbundets forlag. Det er en samlet fremstilling af EU's udbudsregler og de nationale udbudsregler med særligt sigte på bygge- og anlægssektoren.

Som kursist på kurset kan du købe værket med 10 % rabat på kursusdagen.

Læs mere om bogen her eller nedenfor under relaterede varer.

Overblikket over Byggecentrums kurser om udbudsret
Byggecentrum udbyder pt. 2 forskellige kurser om udbudsret. Et for begyndere og et for de øvede.

Grundlæggende udbudsret
Et juridisk grundkursus med eksempler fra den virkelige verden . Regeljunglen er stor - og vi giver her et nyttigt juridisk overblikskursus for vores branche.
Du får den brede indføring serveret på en praktisk orienteret (og ikke for jura-tung) vis over to gode lange dage med rig mulighed for effektiv indlæring.

Pris 8.500 kr. ekskl. moms

Praktiske udfordringer i udbud - for de erfarne
Hovedtemaet er helt praktisk gennemførelse af et EU-udbud - uden klager!

Du får fokuseret indblik i, hvilke væsentlige faldgruber der er i forbindelse med gennemførelse af et EU-udbud. Vi sætter spot på de fejl, som selv byggeriets erfarne aktører typisk begår, når de gennemfører et EU-udbud.

Et kort (1 dag), effektivt og forholdsvist avanceret juridisk kursus for øvede sagsbehandlere hos ordregivere.

Pris 4.250 kr. ekskl. moms

Baggrund
VILTOFT har anbefalet kurset udviklet til byggeriet de forklarer: "Der har været et utal af klagenævnskendelser om disse spørgsmål, og vi bliver på kontoret ganske ofte ringet op med spørgsmål med relation til ovenstående problematikker.

Der er rigtig mange fejl, når det drejer sig om prækvalifikation. Herudover giver valg af tildelingskriterier og tildelingen som sådan anledning til et utal af klagenævnssager, og man må nok erkende, at de folk, der gennemfører udbuddene, ganske ofte famler lidt i blinde. Herudover ofres der ikke nok omhyggelighed, når udbudsmaterialerne udformes.

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer.
Program er under udarbejdelse
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Følg vores brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser