Skimmelsvamp under den kommunale tilsynspligt

kr. 3.950,00
(ekskl. moms)
kr. 4.937,50
(inkl. moms)
Som kommunal ansat har du pligt til at gribe ind, hvis du får en henvendelse om forekomst af fugt eller vækst af skimmelsvamp i boliger eller andre opholdsrum. Det er derfor nødvendigt at kende lovgivningen samt at vide, hvordan du skal gribe korrekt og effektivt ind.

Hvad lærer jeg?

På dette kursus får du den nødvendige viden om skimmelsvamp og den kommunale tilsynspligt. Du får desuden brugbare metoder og værktøjer til at gribe korrekt ind.

Indhold
Introduktion
Skimmelsvamp og helbredsforhold
Den kommunale tilsynspligt
Skimmelundersøgelser
Praktisk sagsbehandling
Skimmelsaneringsprocessen
Skimmelstrategi i kommuner
Myndighedens rolle, jf. "Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum"

Vores kursister siger:
"God afveksling mellem jura og tekniske oplysninger."
"Relevant, god kombination af teori og praksis."

Målgruppe
Teknikere, jurister og sagsbehandlere i de kommunale forvaltninger som skal håndtere skimmelsvampesager i boliger og opholdsrum.

NB! Kurset udbydes også i en udgave til ikke-kommunalt ansatte, se
her.

Undervisere
Direktør, civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen, Bygge- og Miljøteknik A/S
Advokat Marie-Louise Pind, Pind Advokatfirma

Baggrund
Under de rette vækstbetingelser kan der optræde skimmelsvamp i boligen. Ældre bygninger har ofte vægge med kuldebroer, utætte dampspærrer, dårligt ventilerede tage og krybekældre og kældre med opstigende fugt. Disse konstruktioner er følsomme over for skimmelvækst og selv små ændringer i brugsmønstret kan give skimmelproblemer.

Vejledning om kommunernes mulighed for at gribe ind over for fugt og skimmelsvamp i boliger og opholdsrum er reguleret i lov om byfornyelse, i lov om almene boliger og i byggeloven. Det er nødvendigt at kende de lovgivningsmæssige regler for at kunne gribe korrekt ind. Det er også vigtigt at kunne overskue de økonomiske konsekvenser ved at gribe ind.

Der skal iværksættes de rette tiltag i form af undersøgelser, udbedringer og ikke mindst korrekt kommunikation med ejere, lejere og brugere. Herved skabes der den nødvendige tryghed under hele sagsforløbet.

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 09.00 - 09.30
Registrering og morgenmad

Kl. 09.30 - 09.45
Velkomst og præsentation af dagens program og indlægsholdere

v/Kursusleder Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 09.45 - 10.30
Fugt, skimmelsvamp og helbredsforhold
- Sundhedsrisiko niveau 1, 2 og 3
- Skjult og synlig skimmelsvamp
- Vurdering af målinger og analyser
- Lægelige vurderinger
- Embedslægen

v/Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 10.30 - 10.45
Pause

Kl. 10.45 - 11.30
Den kommunale tilsynspligt
- Lov om byfornyelse
- Almenboligloven
- Byggeloven
- Hvor tilrettelægges tilsynspligten
- Hvem udøver tilsynspligten
- Undersøgelser
- Bagatelsager
- Ejendomme med sundhedsfare
- Embedslægen
- Påbud/forbud/nedrivning
- Genhusning

v/Marie-Louise Pind

Kl. 11.30 - 12.15
Den kommunale tilsynspligt
- Støtte
- Erstatning
- Erhvervslejere
- Statsrefusion
- Klage
- Kommunens sagsbehandling m.v.

v/Marie-Louise Pind

Kl. 12.15 - 13.15
Frokost

Kl. 13.15 - 14.00
Tilsyn i praksis
- Fugt- og skimmelproblemer
- Egne undersøgelser
- Skimmelrådgivere
- Rapporter og tolkning
- Akut indgriben

v/Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 14.00 - 14.45
Skimmelsaneringsprocessen
- Udbud af skimmelsanering
- Saneringsmetoder
- Styring og kvalitetskontrol
- Prisniveau
- Slutrengøring, inventar, indbo m.v.
- Ventilationsrengøring

v/Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 14.45 - 15.15
Pause med kage

Kl. 15.15 - 16.00
Kommunernes skimmelstrategi
- Information og kommunikation
- Lejere og beboere
- Forældre
- Personale
- Når det er sket
- Under processen
- Efter sanering

v/Marie-Louise Pind

Kl. 16.00 - 16.30
Afsluttende debat og evaluering.

v/de 2 foredragsholdere

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.