Statik

kr. 9.900,00
(ekskl. moms)
kr. 12.375,00
(inkl. moms)
Kurset udvikler din forståelse for de grundlæggende statiske principper og de elementære konstruktionselementers og samlingers statiske virkemåde inden for bygningskonstruktioner.

Bemærk! Kurset afholdes over to dage og er inkl. overnatning.

Statiske systemer i bygningskonstruktioner

Bygningsfysikuddannelsen
Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00.

Kursusmål
Kurset omhandler bærende konstruktioner og udvikler din forståelse for de grundlæggende statiske principper og de elementære konstruktionselementers og samlingers statiske virkemåde inden for bygningskonstruktioner.

Kursusmål
Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne:
- Beskrive forskellen på en virkelig konstruktion og en statisk model
- Bestemme snitkræfterne for simple, plane statiske konstruktioner
- Blive introduceret til begrebet bygningsmodellering (BIM)
- Stille kvalificerede forslag til traditionelle og alternative konstruktive løsninger
- Opbygge simple statiske modeller og overslagsdimensionere disse
- Identificere de primært bærende og afstivende konstruktionsdele og samlinger i gængse bygningskonstruktioner
- Fastlægge de påvirkninger, som bygningskonstruktioner skal dimensioneres for
- Opstille og anvende beregningsmodel for fordeling af vandret last i en bygning
- Opstille og anvende beregningsmodel for fordeling af lodret last i en bygning
- Gennemføre beregning af kraftforløbet i bygningskonstruktioner

Kursusindhold
- Typiske skader
- Lovkrav
- Beregningsregler
- Stabiliserende systemer for vandret last
- Statiske beregninger
- Betonkonstruktioner
- Stålkonstruktioner
- Konstruktive detaljer
- Styrke og stivhed
- Komfortkriterier over for dynamiske påvirkninger

Vores kursister siger:
"Per var rigtig god til at forklare den grundlæggende stabilitet i bygningerne. Gode øvelser og forklaringer."
Det var godt at få belyst statikområde igen, og få en bedre forståelse af de statiske principper.

Fagkoordinator:
Bygningskonstruktør og Master i Bygningsfysik Tina Priess Østergaard, Rambøll

Undervisere
Direktør Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik
Lektor, Akademiingeniør Per Kjærbye, DTU Byg
Civilingeniør Carsten Munk Plum, ES-Consult A/S

Priser og rabatordninger
Prisen er 9.900 kr. ekskl. moms pr. modul. Hvis du tilmelder dig hele Bygningsfysikuddannelsen (7 fagmoduler og eksamen) samtidig er rabatprisen kr. 66.000 ekskl. moms - kontakt da Molio Kurser på tlf. 70120600.

Hvis du og dine kollegaer kun ønsker at deltage i enkelte moduler har I mulighed for at få rabat. Hvis I tilmelder 4 samtidig fra samme virksomhed betaler I kun for 3.

Rabatter kan ikke kombineres.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

1. dag

Kl. 8.30 - 9.00
Registrering og morgenmad

Kl. 9.00 - 9.50
Velkomst og præsentation
Eksempler på fejl
Årsager til fejl

Kl. 9.50 - 10.00
Pause

Kl. 10.00 - 10.50
Arkitektprojekt (eksempel)
Lodrette og vandrette kraftnedføringer

Kl. 10.50 - 11.00
Pause

Kl. 11.00 - 12.00
Afstivende systemer over for vandrette påvirkninger

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 17.00
(inkl. pauser)
Beregningseksempler øvelser
Forskellige afstivende systemer

Kl. 19.00
Middag


2. dag

Kl. 8.45 - 9.00
Opsamling fra i går

Kl. 9.00 - 9.15
Bygningsmodellering (BIM)
Hvor er vi nu?

Kl. 9.15 - 09.50
Samlinger i dækskiver og mellem dækskive og stabiliserende vægge
Øvelser

Kl. 9.50 - 10.00
Pause

Kl. 10.00 - 10.50
Samlinger mellem stabiliserende vægge
Øvelser

Kl. 10.50 - 11.00
Pause

Kl. 11.00 - 12.00
Dæk, bjælke og søjlesamlinger - robusthed
Lejer og fuger

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 15.00
(inkl. pause)
Samlinger i stål- og trækonstruktioner
Øvelser

Kl. 15.00 - 16.00
Prøve

kl. 16.00
Kursus slut

Undervisere
Direktør Tommy Bunch-Nielsen, Bygge- og Miljøteknik A/S (kursusleder)
Lektor, Akademiingeniør Per Kjærbye, DTU Byg
Civilingeniør Carsten Munk Plum, ES-Consult A/S

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.