Successiv kalkulation

kr. 3.800,00
(ekskl. moms)
kr. 4.750,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Mads Blaabjerg
Kursusdato
Kursussted
Status
 
01.11.2017 10:00-17:00
Bygherreforeningen
Borgergade 111
København K
 
 
 
Successiv kalkulation er tilføjet til din indkøbskurv.
 
21.03.2018 10:00-17:00
Bygherreforeningen
Borgergade 111
København K
 
 
 
Successiv kalkulation er tilføjet til din indkøbskurv.
 
26.11.2018 10:00-17:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Successiv kalkulation er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Få indgående forståelse for det successive princips forudsætninger, anvendelse, metode og resultater

Kurset arrangeres i samarbejde med Bygherreforeningen.

Hvad lærer jeg?
De mest afgørende beslutninger ved bygge- og anlægsopgaver skal oftest træffes på et tidspunkt, hvor data og informationer om opgaven er stærkt begrænsede. Typisk skal der fastlægges at budget for byggeriet i forbindelse med igangsætningen, hvor der endnu kun er foretaget en indledende analyse og projektering.

Det successive princip er netop velegnet til at håndtere budget estimering på et tidligt tidspunkt i projektets liv, hvor der fortsat er mange åbne ender og stor usikkerhed om løsninger.

Du får gennem teori, øvelser og drøftelser en indgående forståelse for det successive princips forudsætninger, anvendelse, metode og resultater.

Indhold
Introduktion til det successive princips teori, metode og anvendelse.

Kurset er herefter yderst praksisorienteret med en gennemgående case, gruppearbejder, gruppedrøftelser og med vurderinger og konklusioner på alle faser.

Vi gennemfører en successiv kalkulation i hele dennes procesforløb på udvalgt case herunder strukturering af estimat, generelle forhold, fysikestimat, usikkerheder etc.

Medbring gerne egen pc
Du er meget velkommen til at medbringe en PC, som kan håndtere EXCEL-regneark. Underviseren bruger et EXCEL-ark på kurset - som de kursister der har PC med får en kopi af. Arket bliver fordelt på et USB-stick.

NB! Du er velkommen til at fremsende eget projekt, som så kan anvendes som case. Der udvælges passende cases blandt de fremsendte til brug på kurset. Du skal dog så være indforstået med, at casen anvendes i den gruppe, du kommer i på kurset.

Målgruppe
Kurset henvender sig til projektledere og projektmedvirkende i bygge- og anlægsprojekter, som skal kunne gennemføre estimering af økonomi og herunder det nødvendige budget for en bygge- eller anlægsopgave.

Det vil være en fordel, at være habil bruger af Excel.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger
"Det er relevant og brugbart. Godt at møde andre bygherrerepræsentanter og rådgivere"
"God strukturering af stof. God formidling af kompliceret materiale."
"Søren var rigtig dygtig til, at undervise. Det kunne godt være lidt tungt, men det klarede Søren, så det ikke blev uoverskueligt"
"Godt undervisningsmateriale og god pædagogisk formidling af Søren. Tonen var også god og man følte sig tryg ved bare at spørge dumt."

Underviser
Civilingeniør, projektleder Mads Blaabjerg, emcon.

Baggrund
Successiv kalkulation er en kalkulationsmetode, der støtter sig til successivprincippet. Successiv kalkulation egner sig især til situationer, hvor man ønsker kalkuleret et slutresultat på trods af usikkerhed i inputdata og forudsætninger.

Allerede før projekteringen kan bygherren med en successiv kalkulation få en indikation på, hvilket prisleje byggeriet befinder sig på inden for en vis margin.

Kalkulationen giver bygherren overblik over pris og hvilke usikkerheder, der kan være i forhold til økonomien. Fordelen er, at bygherren fra start har et overblik om, projektet er realistisk eller om det kan blive nødvendigt at tilpasse projektet.

Molio og Bygherreforeningen forbeholder sig ret til ændringer.
10.00
Introduktion
- Formål
- Præsentation

Successiv kalkulation
- Teori og metode

Introduktion til case

Strukturering af estimat - Gruppeøvelse

12.30
Frokost

13.30
Generelle forhold - plenum

Fysikestimat - Gruppeøvelse

Vurdering af generelle forhold - plenum

Vurdering af resultat og usikkerhed

Konklusioner og debat

17.00
Kurset slutter - tak for i dag

Der vil være indlagt pauser undervejs

Molio og Bygherreforeningen forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.