Successiv kalkulation

kr. 3.800,00
(ekskl. moms)
kr. 4.750,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Mads Blaabjerg
Kursusdato
Kursussted
Status
 
26.11.2018 10:00-17:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Successiv kalkulation er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Få indgående forståelse for det successive princips forudsætninger, anvendelse, metode og resultater

Kurset arrangeres i samarbejde med Bygherreforeningen.

Hvad lærer jeg?
De mest afgørende beslutninger ved bygge- og anlægsopgaver skal oftest træffes på et tidspunkt, hvor data og informationer om opgaven er stærkt begrænsede. Typisk skal der fastlægges at budget for byggeriet i forbindelse med igangsætningen, hvor der endnu kun er foretaget en indledende analyse og projektering.

Det successive princip er netop velegnet til at håndtere budget estimering på et tidligt tidspunkt i projektets liv, hvor der fortsat er mange åbne ender og stor usikkerhed om løsninger.

Du får gennem teori, øvelser og drøftelser en indgående forståelse for det successive princips forudsætninger, anvendelse, metode og resultater.

Indhold
Introduktion til det successive princips teori, metode og anvendelse.

Kurset er herefter yderst praksisorienteret med en gennemgående case, gruppearbejder, gruppedrøftelser og med vurderinger og konklusioner på alle faser.

Vi gennemfører en successiv kalkulation i hele dennes procesforløb på udvalgt case herunder strukturering af estimat, generelle forhold, fysikestimat, usikkerheder etc.

Medbring gerne egen pc
Du er meget velkommen til at medbringe en PC, som kan håndtere EXCEL-regneark. Underviseren bruger et EXCEL-ark på kurset - som de kursister der har PC med får en kopi af. Arket bliver fordelt på et USB-stick.

NB! Du er velkommen til at fremsende eget projekt, som så kan anvendes som case. Der udvælges passende cases blandt de fremsendte til brug på kurset. Du skal dog så være indforstået med, at casen anvendes i den gruppe, du kommer i på kurset.

Målgruppe
Kurset henvender sig til projektledere og projektmedvirkende i bygge- og anlægsprojekter, som skal kunne gennemføre estimering af økonomi og herunder det nødvendige budget for en bygge- eller anlægsopgave.

Det vil være en fordel, at være habil bruger af Excel.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger
"Det er relevant og brugbart. Godt at møde andre bygherrerepræsentanter og rådgivere"
"God strukturering af stof. God formidling af kompliceret materiale."
"Søren var rigtig dygtig til, at undervise. Det kunne godt være lidt tungt, men det klarede Søren, så det ikke blev uoverskueligt"
"Godt undervisningsmateriale og god pædagogisk formidling af Søren. Tonen var også god og man følte sig tryg ved bare at spørge dumt."

Underviser
Civilingeniør, projektleder Mads Blaabjerg, emcon.

Baggrund
Successiv kalkulation er en kalkulationsmetode, der støtter sig til successivprincippet. Successiv kalkulation egner sig især til situationer, hvor man ønsker kalkuleret et slutresultat på trods af usikkerhed i inputdata og forudsætninger.

Allerede før projekteringen kan bygherren med en successiv kalkulation få en indikation på, hvilket prisleje byggeriet befinder sig på inden for en vis margin.

Kalkulationen giver bygherren overblik over pris og hvilke usikkerheder, der kan være i forhold til økonomien. Fordelen er, at bygherren fra start har et overblik om, projektet er realistisk eller om det kan blive nødvendigt at tilpasse projektet.

Molio og Bygherreforeningen forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 09.30
Ankomst, morgenmad og kaffe

Kl. 10.00
Velkomst og introduktion til dagen
Hvad er det for risikoelementer i projektøkonomien, som den tidlige budgetlægning kan hjælpe bygherre med at afdække, og hvordan får vi det ind i budgetplanlægningen?

v/ Rolf Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

Kl. 10.10
Præsentationsrunde

Kl. 10.20
Budgetlægning, totaløkonomi og successiv kalkulation
De nødvendige informationer, data og projekteringsforslag er ikke altid tilgængelige eller tilstrækkelige, når budgettets ramme skal diskuteres. Så hvordan kan du arbejde med og præsentere dit projekts økonomi?
- Budgetplanlægning: Nøgletal og afdækning af risici
- Risikoafdækning og projektøkonomiens påvirkningsfaktorer (markedet, modenhed, reguleringer mv)

v/ Mads Blaabjerg, Civilingeniør, Emcon

Kl. 11.20
Tidlig budgetestimering med det successive princip
- Hvordan anvender du det successive princip til at styre budgettets økonomi?
- Introduktion til case
- Strukturering af estimat Gruppeøvelse

v/ Mads Blaabjerg, Civilingeniør, Emcon

Kl. 12.30
Frokost

Kl. 13.30
Workshop: Sådan estimerer du projektets økonomi og økonomiske risici i de tidligste faser
Med afsæt i formiddagens gennemgang arbejdes med konkret case for at få værktøjerne ind under huden.
- Fysikestimat
- Vurdering af generelle forhold
- Vurdering af resultat og usikkerhed

Kl. 15.00
Kaffe og kage

Kl. 15.15
Opsamling i plenum
Konklusioner og debat

v/ Mads Blaabjerg, Civilingeniør, Emcon

Kl. 15.45
Afrunding og evaluering

Kl. 16.00
Kurset slutter - tak for i dag

Molio og Bygherreforeningen forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.