Super-lette konstruktioner

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Super-lette konstruktioner
Nye fleksible og miljørigtige betonkonstruktioner


Formål
Formålet med kurset er at præsentere de mange nye muligheder, som super-lette konstruktioner giver, så du opnår klare fordele ved design af bygninger og broer. Endelig præsenteres du for helt nye muligheder, der gør det prismæssigt attraktivt at skabe store rum med kupler og hvælvinger.

Indhold
I kurset gennemgås principperne for de super-lette konstruktioner, perlekæde¬teknikken og sandwichbuerne. Du får indsigt i, hvordan super-lette konstruktioner kan medføre større spænd, mindre CO2- belastning, kurvede og runde former, lettere montage, mindre etagehøjder, bedre lydisolering, bedre brandmodstandsevne og ofte også lavere priser..

Udbytte
På kurset får du viden om
- Opbygning og virkemåde af super-lette konstruktioner
- Anvendelser af perlekædeteknologi til buer og hvælv
- Principper for sandwichbuer
- Udvikling af ny teknologi til prisbillige kupler
- Hvordan super-lette konstruktioner er brugt i en række aktuelle bygninger

Efter kurset har du lært at
- Nyttiggøre de mange fordele ved super-lette dækelementer
- Sikre, at dine bygninger får god brandmodstandsevne
- Sikre, at dine bygninger får god lydisolering
- Udnytte sandwichbuer til design af broer
- Foreslå design af prisbillige hvælv og kupler over store rum
- Foreslå relevante konstruktionstyper til forskellige formål

Undervisningsform
Emnerne gennemgås på en sådan måde, at du får en grundlæggende forståelse for, hvad der rent fysisk sker i de super-lette konstruktioner, uden at du behøver at udregne komplicerede formler for at se og forstå det.

Målgruppe
Arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og andre med interesse for bygninger og broer og deres design og udførelse. Da kurset ikke lægger vægt på de statiske beregninger, men bygger på en direkte erfaringsbaseret tilgang og fysisk forståelse, forudsætter kurset ikke specielle beregningsmæssige færdigheder.

Underviser
Professor Kristian Hertz

Kristian Hertz har erfaring som rådgivende ingeniør og har opfundet de super-lette konstruktioner og perlekædeteknologien, som han underviser og forsker i ved DTU. Hans grundige kendskab til emnet, og erfaringerne fra udviklingsarbejdet og de praktiske anvendelser, gør det muligt at give deltagerne en direkte forståelse for emnet.
Program er under udarbejdelse.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.