Svanemærket byggeri
Kategorier: Bæredygtighed

Svanemærket byggeri

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Stinus Kappel Andersen
Kursusdato
Kursussted
Status
 
17.06.2019 09:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Svanemærket byggeri er tilføjet til din indkøbskurv.
 
26.09.2019 09:00-16:00
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
Svanemærket byggeri er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Kompetencegivende kursus i svanemærket byggeri

Formål
På kurset lærer deltagerne bl.a. at screene et byggeprojekts egnethed i forhold til Svanemærkets krav, arbejde effektivt med dokumentation samt varetage rollen som projektleder for den del af projektet, der vedrører Svanemærket. Ydermere gives gode råd til hvordan Svanemærket kan anvendes aktivt i forbindelse med markedsføring.

Indhold
Kurset giver dig et godt kendskab til, hvad svanemærket byggeri er - uanset om det gælder etagebyggeri, parcelhuse, rækkehuse og sommerhuse, eller skoler og daginstitutioner. Derudover giver kurset en introduktion til svanemærket bygningsrenovering som har været muligt siden november 2017.

Kurset afholdes i samarbejde med Miljømærkning Danmark, og tager udgangspunkt i Svanemærkets nye kriterieversion 3.0, som er gyldig indtil marts 2020 og kriterieversion 1.0 for bygningsrenovering som er gyldig indtil 31. december 2021.

Udbytte

På kurset får du viden om
- generelle principper for svanemærket byggeri
- struktur for krav og kriterier til svanemærket byggeri
- hvordan man arbejder effektivt med dokumentation i svanemærkede byggeprojekter
- screening af et byggeprojekts egnethed i forhold til Svanemærkets krav
- Kendskab til de grundlæggende principper for svanemærket bygningsrenovering.

Efter kurset kan du/har du lært at
- Screene et byggeprojekt for egnethed til Svanemærkning
- Lave pointstrategi for svanemærket byggeprojekt
- Identificere materialekrav for forskellige materialetyper
- Skabe overblik over nødvendig dokumentation for certificering
- Tilrette KS til Svanemærkning

Undervisningsform
Undervisningen gennemgår kriterier for svanemærkning af byggeri og bygningsrenovering, og veksler mellem teori, opgaver og dialog.

Målgruppe
Kurset er for dig, der er producent, entreprenør, aftager af byggematerialer, medarbejder i en kommunal byplanlægning eller byggetjeneste, arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør, og ønsker at få kompetencer til projektering og gennemførelse af svanemærket byggeri.

Kurset "Svanemærket byggeri" kan med fordel tages i forlængelse af uddannelsen Certificeret rådgiver i bæredygtighed, men kan også stå alene.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Underviser
Civilingeniør Stinus Kappel Andersen, Crecea A/S

Stinus Kappel Andersen har i en årrække arbejdet som konsulent og underviser for Miljømærkning Danmark. Han arbejder nu som konsulent i CRECEA A/S, men afholder fortsat kurser for Miljømærkning Danmark og er rådgiver på svanemærkede byggeprojekter. Stinus har bidraget med indspil til udviklingen af kriterier for svanemærket byggeri, og er medforfatter til kurset Svanemærket byggeri med henblik på uddannelse af byggebranchen i kriterierne for svanemærkning.

Baggrund
Svanemærket byggeri er mere populært i Norden end nogensinde før. Der er nu er mere end 4.000 svanemærkede lejligheder, huse og daginstitutioner i Norden og yderligere 7400 er under opførelse. Det er mere end en fordobling på bare to år, og både private og offentlige bygherrer viser en stærkt stigende interesse for svanemærket byggeri.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 08.30 - 09.00
Registrering og morgenmad

Kl. 09.00 - 09.30
Velkomst
Formål og udbytte, præsentationsrunde

Kl. 09.30 - 10.00
Svanemærket - Nordens officielle miljømærke
- Hvad er Svanemærket?
- Hvordan bliver kriterierne udviklet og vedtaget?
- Livscyklusprincippet

Kl. 10.00 - 10.25
Det svanemærkede byggeri kort fortalt
- Hvad er svanemærket byggeri?
- Overblik over kriterierne for svanemærket byggeri
- Kontrol og kontrolbesøg

Kl. 10.25 - 10.50
Ansøgningsprocessen
- Ansøgningsdokument og registrering
- Gebyr
- Ansvarsforhold
- Den tredelte ansøgningsproces
- Licens ved salgs- eller byggestart

Kl. 10.50 - 11.05
Pause

Kl. 11.05 - 12.00
Kravene til et svanemærket byggeri
- Kriterie- og baggrundsdokument
- Hvad er omfattet af kravene?
- Krav relateret til projekteringen del 1 - hvordan anvendes de?
- Pointkrav og pointstrategi
- Energikrav

Kl. 12.00 - 12.45
Frokost

Kl. 12.45 - 15.00
Udvalgte krav
- Krav relateret til projekteringen del 2
- Indeklima
- Generelle materialekrav
- Hvad er der krav til?
- Logbog
- Byggevaredatabasen
- Trækrav
- Materialekrav for sammensatte produkter
- Proceskrav
- Kvalitetssikring
- Ansvarsforhold
- Krav undervejs i byggeprojektet
- Strukturering af dokumenter
- Kommunikation med Miljømærkning Danmark

Kl. 15.00 - 15.15
Pause med kage

Kl. 15.15 - 15.45
Svanemærket som markedsføringsredskab
- Kendskab
- Nøgletal
- Hjælp til markedsføring
- Nyhedsbrev og sociale medier

Kl. 15.45 - 16.00
Opsamling

Kl. 16.00
Kurset slutter - tak for i dag


Molio forbeholder sig ret til ændringer

Diplom
Deltagere modtager et diplom fra Molio og Miljømærkning Danmark for kursusgennemførelse efter kurset.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.