Syn og skøn opfølgning

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kurset har ikke en aktuel kursusdato og -pris, men du kan kontakte os på kurser@molio.dk, hvis du ønsker at blive orienteret, når/hvis kurset atter udbydes.

Syn og skøn opfølgning udarbejdelse af skønserklæringer

Hvad lærer jeg?
Du får en praktisk orienteret opfølgning på dit virke som syns- og skønsmand. Du rustes effektivt til at kunne udarbejde endnu bedre skønserklæringer. Og du får rig lejlighed til at arbejde med forskellige skønstemaer og drøfte disse med yderst erfarne eksperter og dine medkursister.

Indhold
Kurset er en opfølgning til Byggecentrums 2 dages grundkursus i syn og skøn og/eller dit virke som syns- og skønsmand.

Kurset har fokus på udarbejdelse af skønserklæringer, som er en vigtig del af skønsmandens arbejde.

På kurset gives først en kort repetition af de vigtigste juridiske og praktiske forhold ved syn og skøn.

Hovedparten af kurset er koncentreret om udarbejdelse af skønserklæringer.

Dette foregår ved gruppearbejder, hvor der skal arbejdes med besvarelser af skønstemaer fra sager, som er gennemført i praksis.

Grupperne arbejder med forskellige skønstemaer, baseret på virkelige sager. Som baggrund for besvarelserne anvendes fotos og oplysninger fra sagerne. På grund af at der er forskellige skønstemaer, bliver der både mulighed for at udarbejde egne svar, som efterfølgende diskuteres i plenum, og for diskussion/kritik af andres besvarelser. De svar der blev afgivet under sagerne, fremlægges også selvom det ikke er en facitliste!

Endelig fortælles om hvordan skønserklæringen anvendes ved den videre behandling af en sag i voldgiftsretten.

Underviserne er de samme som på grundkurset i syn og skøn.

Det anbefales, at der medbringes pc til udarbejdelse af skønserklæring og indhentning af nødvendige oplysninger via internettet.

Vores kursister siger om grundkurset:
"Meget levende og nærværende undervisere. Mange gode eksempler fra "det virkelige liv".
"Kurset er godt tilrettelagt. Der er plads til dialog, kritik etc. Alt som et kursus bør have plads til."
"Tørt stof formidlet både fagligt og med stor humor. Stor ros til underviserne for at formå at holde kursister vågne og deltagende gennem hele kurset. Sjældent har rollespil været så interessante"
"Meget dynamisk kursusform der i den grad fastholder deltagerne. Gruppearbejderne med dertil hørende opgaveafvikling, var særdeles virkelighedstro."
"Kurset var meget professionelt, intelligent og underholdende trods det pragmatiske indhold."
"Undervisningen var meget praktisk tilrettelagt, hvilket gør at modtagerne kan anvende kursusindholdet direkte i vores hverdag."
"Helt igennem en ren scoreseddel. Undervisernes erfaring, formidlingsevne og humor viser meget stor overskud. Det kan nok være at det ikke er 1. gang de kører "showet", men det bliver det jo kun bedre af - og jeg har jo ikke før deltaget. Super kursus, hvis man selv går ind i debatten - så får deltagerne mest ud af det. Opgaven for deltagerene er herefter at komme i gang og få egen erfaring."
"Underviserne formåede generelt, at formidle et lidt "tungt" teoretisk emne så det blev let fordøjeligt, i et undervisningsmijlø der inviterede til dialog og med god plads til "dumme" spørgsmål. Igennem gode cases og eksempler fra den virkelige verden blev div. paragraffer, bestemmelser og vejledninger omsat til et praktisk indblik i hvordan en skønsmand skal fungere i sit daglige virke. Yderst udbytterigt for mig personligt !!
"Det var et fint kursus i dejlige omgivelser."
"Alle indlægsholdere fremkom med gode og relevante indspark, et rigtig godt kursus."
"Samspillet mellem underviserne i løbet af kurset fungerede rigtig godt. De supplerende hinanden fint med forskellige indgangsvinkler til stoffet, hvilket gjorde undervisningen afvekslende på en interessant måde."
"Jeg synes alle undervisere leverede super hele vejen igennem."
"Underviserne formidlede undervisningen levende og spændende."

Målgruppe
Kurset henvender sig til ingeniører, arkitekter og andre, der har ønske om at virke som skønsmænd, og til personer i bygge- og anlægsbranchen, der kan tænkes at blive rådgiver for en part i en syns- og skønssag. Det er en forudsætning, at deltagerne har deltaget i grundkurset i syn og skøn eller er erfarne skønsmænd.

Foredragsholdere
- Civilingeniør Erik Brandt, Statens Byggeforskningsinstitut
- Advokat Jens Jordahn, Aumento
- Cand.jur. Per Helwigh, Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed
- Civilingeniør Peter Thorup, PMTcon
Kl. 8.15 Kaffe/te/rundstykke

Kl. 9.00 Velkomst gensidig præsentation
V/Civilingeniør Erik Brandt, Statens Byggeforskningsinstitut

kl. 9.20 Genopfriskning af vigtige juridiske forhold
- skader/mangler
- udmeldelse, skønsmandens habilitet og kompetence
- skønsmandens ansvar og forpligtelser
V/Advokat Jens Jordahn, Aumento og cand.jur. Per Helwigh, Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed

kl. 10.00 Skønsmanden i praksis
- skønsforretningen, parterne
- skønstemaet, besigtigelsen
- hvad skal skønserklæringen indeholde
V/Civilingeniør Erik Brandt og civilingeniør Peter Thorup, PMTcon

kl. 10.20 Pause

kl. 10.35 Udarbejdelse af skønserklæring i grupper
- grupperne forsøges sammensat efter interesseområder afpasset efter de forberedte gruppeopgaver
- grupperne skal udarbejde en skønserklæring med skriftlig formulering/besvarelse af spørgsmålene
V/alle foredragsholdere

Kl. 12.00 Forberedelse af rolle som opponent for en anden gruppe
- Forberedelse af kritik mod den udarbejdede besvarelse djævelens advokat

kl. 12.30 Frokost

kl. 13.30 Gennemgang af gruppeopgaver i plenum
- forelæggelse
- kommentarer fra opponenten
- kommentarer fra plenum
V/alle foredragsholdere

kl. 14.30 Pause - kaffe/te

kl. 14.50 Gennemgang af gruppeopgaver i plenum - fortsat

kl. 15.50 Hvordan anvendes skønserklæringen i voldgiftsretten?
- parternes anvendelse
- voldgiftsrettens anvendelse
- tilsidesættelse af skønserklæringen
V/ Cand.jur. Per Helwigh og advokat Jens Jordahn

kl. 16.30 Kursus slut
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.