Tagdagen 2016

kr. 3.950,00
(ekskl. moms)
kr. 4.937,50
(inkl. moms)
Beskrivelse af konferencen i 2016:

Konferencen hvor fagfolk mødes og føres ajour med den nyeste udvikling på tagområdet!

Hvad lærer jeg?
Du får overblik over den nyeste viden, de nyeste regler og den nyeste teknik - og vi giver dig praktiske løsninger på de mest aktuelle temaer vedrørende tage.
Du får set state of the art-løsninger og får mulighed for at drøfte muligheder og vanskeligheder.

Du rustes til at kunne vælge de rette tagkonstruktioner, inspireres til gode løsninger og sikres overblik over, at du overholder gældende regler.

Indhold
På tagdagen tager en lang række af de førende aktører på området fat på højaktuelle emner og den praktiske håndtering heraf, f.eks.:

* Gældende regler og god praksis for dampspærrer, ventilation, isolering og lufttæthed - både for nybyggeri og ved renovering.

* Højaktuelle temaer som renovering af hhv. flade og rejste tage, grønne tage, glastage, p-dæk, montering af solceller, brandkrav, indbygning af kviste og udnyttelse af tagetager

* Klimaskærmen som energikilde

* Risikoen for, at store isoleringstykkelser medfører nye problemer og større risiko for skimmelvækst i tagene.

Vi lægger vægt på at drøfte og besvare aktuelle spørgsmål vedrørende tage.

Målgruppe
Temadagen henvender sig til arkitekter, rådgivere, entreprenører og bygherrer, som skal vælge tagopbygning og tagbelægninger til nybyggeri og renovering.

Vores tidligere deltagere siger
"Der var stor fokus på bygbarhed, den gode detalje og hvordan vi løser udfordringerne i praksis"
"Fint med underviseres indbyrdes udfordringer på holdninger, meninger og fakta."
"Godt med en temadag, med blandet indlæg fra både udførende, tilsyn og producenter, og dermed hver sin holdning til emnet. Dette gav gode diskussioner."
"Meget kompetente foredragsholdere."
"Det var gode og spændende emner som blev taget op."
"God konferencen med spændende, med kompetente underviser/oplægsholdere. / Dejligt med en blanding af "nørder" fra TOR, SBI osv. og producenter."
"Højt fagligt indhold og god forplejning"
"Det er et rigtig godt plenum, hvor fagfolk mødes og repeterer, opdateres og kan indkredse de uafdækkede og ikke helt klare nicher på det professionelle plan."
"God stemning og dynamik igennem dagen"

Undervisere
Seniorforsker Erik Brandt, SBi/AAU
Direktør Morten Hjorslev Hansen, DUKO (og BYG-ERFA)
Projektleder Per Bo Larsen, BUNCH BYGningsfysik
Seniorforsker Ernst Jan de Place Hansen, SBi, Aalborg Universitet (København)
Direktør
Kl. 8.30
Registrering og morgenmad

Kl. 9.00
Indledning og velkomst

v/ Seniorforsker, civilingeniør Erik Brandt, SBi

Kl. 9.10
Typer af tage og tilhørende krav
- ventilationskrav
- dampspærrer ved nybyggeri og renovering
- Lufttæthed herunder ved renovering

v/ Erik Brandt

Kl. 9.40
Detaljer omkring dampspærrer og undertage

- tæthedskrav
- udformning af detaljer overordnede hensyn
- eksempler på udformning af detaljer, MEMBRAN-ERFA

v/Direktør Morten Hjorslev Hansen, DUKO (og BYG-ERFA)

Kl. 10.10
Pause

Kl. 10.30
Udførelse af tagarbejde i praksis
- hvordan monteres dampspærrer ved renovering
- hvordan minimeres risikoen for fugtskader
- hvordan sikres et godt arbejdsmiljø - AT og BAR anvisninger
- hvordan sikres bygbarheden af spær, undertage, isoleringsarbejder mv.

v/ Chefkonsulent Niels Strange, Dansk Byggeri

Kl. 11.00
Indbygning af præfabrikerede elementer fx kviste
- hvad skal indgå i projekteringen, fx tæthed af dampspærre og bygbarhed
- hvordan sikrer man samlingen mellem element/kvist og tilstødende bygningsdele
- hvad skal der fokuseres på i montagefasen

v/ Projektleder Per Bo Larsen, BUNCH BYGningsfysik

Kl. 11.30
Zinktage
- underlag krav til styrke og stivhed
- Ventilation af metaldækningen
- udformning af detaljer

v/ Salgschef Pia Nørgaard, RHEINZINK

Kl. 12.00
Frokost

Kl. 13.00
Grønne tage
- hvad er fordelene?
- opbygning tæthed
- detaljer herunder inddækninger og afløb
- eksempler på opbygning herunder udformning af detaljer
- beplantning vækstlag og plantetyper

v/ Direktør, civ.ing. Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik

Kl. 13.30
P-dæk
- hvor ligger udfordringerne og hvordan tages der hensyn til dem
- eksempler på opbygning herunder udformning af detaljer

v/ Technical and Legal Manager Torben Bjørndahl, Nordic Waterproofing

Kl. 14.00
Pause

Kl. 14.20
Glastage
- Valg og montering af glas i tagkonstruktioner
- Trafik- og Byggestyrelsens nye vejledning til erstatning for DS/INF 119 inkl. vejledning mht. glas i tag (er på vej og formentlig udkommet på konferencedagen)

v/ Diplomingeniør M. IDA, Carl Axel Lorentzen, Glasfakta

Kl. 14.50
Fastgørelse af solceller mv.
- dimensionering af fastgørelser
- inddækninger til solcellebeslag

Dimensionering af tagunderlag
Ny TRÆ-rapport om krav til bræddeunderlag for metaltage samt plader og pløjede brædder som underlag for tagpap, inkl. undertage.

v/ Seniorrådgiver Civilingeniør, phd. Jørgen Munch-Andersen, Træinformation

Kl. 15.30
Pause

Kl. 15.40
Brandkrav til tage
- tagdækninger
- undertage herunder brandkamserstatninger
- konstruktionsopbygninger

v/ Afdelingsleder, Bygningskonstruktør Anders Vestergaard, Kullegaard Arkitekter

Kl. 16.10
Klimaskærmen som energikilde

v/ Anvendelsesteknisk chef Bjarne Pedersen, Icopal

Kl. 16.40 - 17.00
Afsluttende diskussion

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.