Vådrum - ny anvisning og god praksis

kr. 4.250,00
(ekskl. moms)
kr. 5.312,50
(inkl. moms)
Hvad er nyt i den helt nye SBi-anvisning om vådrum - og hvad betyder det i praksis for dig?
Få state-of-the art inden for vådrumsområdet og bliv rustet til at udføre sikre vådrum i overensstemmelse med BR15.

Hvad lærer jeg?
Du får en grundig, praksisorienteret indføring i "state of the art" indenfor vådrumsområdet med udgangspunkt i den helt nye vådrumsanvisning fra SBi.

Du rustes derved til at kunne projektere og udføre sikre vådrum i overensstemmelse med BR15 og undgå (ofte meget) dyre, tidskrævende skader allerede på de sager, du arbejder på nu!

Indhold
SBi-anvisning 252 "Vådrum", er en helt ny "renovering" af den tidligere vådrumsanvisning 200 (fra 2000). Du får en indføring i den nye anvisning med fokus på:
- de væsentligste forskelle mellem de to anvisninger
- hvor du finder netop det, du skal bruge i den aktuelle situation - som rådgiver eller håndværker.
- de vigtigste og væsentligste dele af anvisningen - dér hvor det oftest går galt
- Særligt vigtigt nyt ift løsninger i vådrum ved renovering, gennemgået med udgangspunkt i praksis - både fra den daglige byggeverden (og hvor svært det kan være!) - og fra forsikringsverdenen, som udbetaler store summer til erstatninger for utætte vådrum!

Du hører også om vådrumszoner, fugtigzoner, fald til afløb, gennemføringer af vvs-installationer etc.

Og du får grundigt, praktisk indblik i:
- Overordnede regler og krav herunder anvisninger og normers stilling i forhold til lovgivningen
- Gulvkonstruktioner - krav og konstruktiv opbygning af lette og tunge konstruktioner
- Vægkonstruktioner - krav og konstruktiv opbygning af lette og tunge konstruktioner
- Vandtætningssystemer - hvad er der af muligheder, og hvor må de forskellige løsninger bruges
- Installationer - vand, afløb og el herunder lovlige udbedringsmetoder ved rørskader
- Erfaringer - nyeste temahæfter om vådrum fra BvB (Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse) og GI (Grundejernes Investeringsfond), nyeste BYG ERFA-blade på installationsområdet)
- Den praktiske del af udførelsen behandles med udgangspunkt i Dansk Byggeris anbefalinger og holdninger, ligesom der ses på kvalitetssikringen i udførelsen.
- Kabineløsninger og nye materialer i vådrum - hvad bør/skal der foreligge af dokumentation, prøvning, godkendelse og erfaring

Og så får du ikke mindst lejlighed til helt konkret at drøfte dine egne problemer og ideer på vådrumsområdet i selskab med de fremmeste eksperter!

Alle indlæg er at betragte som diskussionsoplæg. Målet er en god, konstruktiv dialog om vådrum mellem kursister og foredragsholdere.

Målgruppe
Rådgivere - arkitekter og ingeniører. Udførende samt materialeleverandører og byggesagsbehandlere.

Undervisere
Arkitekt og bygningssagkyndig Tommy Glindvad, Tommy Glindvad Rådgivning samt Danske Bygningskonsulenter

Advokat (L), Klaus Rasmussen, Alm. Brand Forsikring

Anvisning
Anvisning 252 er IKKE med i kursusprisen. Det skyldes, at vi ofte oplever, at mange af deltagerne allerede har anvisningen, så vi vil undgå at fordyre deltagelsen for dem.
Det anbefales dog at medbringe anvisningen.

Hvis du ikke har den allerede, så kan den f.eks. købes for kr. 312,- ekskl. moms HER i vores boghandel.


Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 8.30
Registrering - kaffe/te og morgenmad

Kl. 9.00
Velkomst og formål samt præsentation af indlægsholdere og kursister

v/ Tommy Glindvad, Tommy Glindvad Rådgivning

Kl. 9.15
Overordnede regler og krav / den nye SBI-anvisning 252
Herunder
- anvisninger og normers stilling i forhold til lovgivningen
- Forskelle mellem anvisning 200 og 252
- planlægning og projektering
- Belastningsklasser
- Zone-opdelinger (vådzoner, fugtigzoner .)
- Materialer og konstruktioner

v/ Tommy Glindvad, Tommy Glindvad Rådgivning

Kl. 10.30
Pause - kaffe/te

Kl. 10.45
Anvisninger i forhold til det entrepriseretlige mangelsbegreb
Anvisningers betydning i sager om rådgiveransvar.
Anvisninger i forhold til bygningsreglementet ved renoveringer. Skal de følges ? Gælder de overhovedet ?
Anvisninger i forhold til udbedring af forsikringsdækkede skader. Lovliggørelsesdækning på bygningsforsikringer.

v/ Advokat Klaus Rasmussen, Alm. Brand Forsikring

Kl. 12.15
Frokost

Kl. 13.15
Gulvkonstruktioner / vægkonstruktioner
Krav og konstruktiv opbygning af lette og tunge konstruktioner
- Overflader
- Vådrumssikring
- Lydforhold

v/ Tommy Glindvad, Tommy Glindvad Rådgivning

Kl. 14.30
Pause med kage

Kl. 14.45
Løsninger i vådrum ved renovering
Udgangspunkt i praksis - både fra den daglige byggeverden (og hvor svært det kan være!) - og fra forsikringsverdenen, som udbetaler store summer til erstatninger for utætte vådrum

v/ Tommy Glindvad, Tommy Glindvad Rådgivning og Klaus Rasmussen, Alm. Brand

Kl. 15.15
Installationer
VVS - vand, varme og afløb og el
Løsninger og risikomuligheder, herunder lovlige udbedringsmetoder ved rørskader

v/ Tommy Glindvad, Tommy Glindvad Rådgivning

Kl. 15.45
Opsamling og tak for i dag

v/ Tommy Glindvad, Tommy Glindvad Rådgivning og Klaus Rasmussen, Alm. Brand

Kl. 16.00
Kurset slutter

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.