Ventilation og indeklima i skoler

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Lars Christensen
Kursusdato
Kursussted
Status
 
19.06.2019 09:00-16:00
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
Ventilation og indeklima i skoler er tilføjet til din indkøbskurv.
 
02.09.2019 09:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Ventilation og indeklima i skoler er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Kort beskrivelse
Med ændring og præcisering af krav til indeklima og ventilation i skoler og daginstitutioner i tillæg til bygningsreglementet af 9. juni 2017, er der sat nye standarder for mindsteværdier til bl.a. ventilationsrate og indhold af co2 i indeluften. Trods det, er mange kommuner henholdende med at igangsætte aktiviteter, da det kan være omkostningstungt og ofte kræver en langsigtet strategi fra beslutningstagerne. På dette kursus føres du gennem baggrunden for BR18 kravet, og gennem teoretiske indlæg og en række best-practice cases, får du styr på hvilke faktorer der er afgørende for et godt indeklima, og hvordan du kommer overens med de nye skærpede krav.

Formål
Kurset sætter fokus på fortolkning og konsekvenser af de skærpede krav i BR18 til ventilation og indeklima i skoler og daginstitutioner. Der gives en indføring i hvilke faktorer der typisk indvirker på indeklimaet, hvor problemerne viser sig, og hvordan de effektivt kan afhjælpes. Kurset viser gennem en række eksempler, hvordan man kan tilgå anlægsrenovering på forskellige bygningstypologier, og giver anvisning på kravstillelse ifm. gennemførelse af funktionsafprøvning og aflevering.

Indhold
Kurset giver praktiske anvisninger på hvordan BR18-kravet til maksimalt co2-indhold i skolers indeluft bedst muligt kan indfries. Hovedkonklusionerne fra rapporten Indeklima i skoler gennemgås, og du får en indføring i hvilke faktorer der typisk påvirker indeklimaet samt hvor problemerne viser sig.
Du får demonstreret best-practice gennem en række cases og eksempler på forskellige tilgange til renovering, afhængig af bygningstypologi, og får du styr på hvilke faktorer der er afgørende for et godt indeklima, og hvordan du kommer overens med de nye skærpede krav.
Du lærer hvordan en bygherre kan stille kvalificerede krav til anlæg, funktionsafprøvning og aflevering, og du får du et eksempel på hvordan man kan effektivisere overvågning af indeklima og drift af anlæg fra centralt hold.

Udbytte
På dette kursus får du viden om:
- Gældende krav og anbefalinger til CO2
- Hvorfor luftkvalitetens i skoler er vigtig
- Hvilke faktorer der indvirker på indeklimaet
- Praktiske løsningsforslag til både nybyggeri og renovering
- Forskellige ventilationstekniske løsningsprincipper og metoder til fastlæggelse af de nødvendige luftmængder.
- Krav til funktionsafprøvning og aflevering
- Central overvågning af co2 i klasserum
- Central drift og vedligeholdelse af ventilationsanlæg

Undervisningsform
Undervisningen på kurset veksler mellem teori, diskussion, praktiske anvisninger og gruppeopgaver. Det er en fordel hvis kursisten medbringer PC.

Målgruppe
Kurset er for dig, der arbejder indenfor kommunalteknik, er bygherrerådgiver, ingeniør, bygningskonstruktør eller entreprenør og ønsker at blive opgraderet med de nyeste krav, anbefalinger og anvisninger til opfyldelse af bygningsreglementets nye krav til sikring af optimalt indeklima i skoler.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Undervisere
Indehaver Lars Christensen, C-Raadgivning
Commissioning ingeniør Frank Johansen, C-Raadgivning
Lektor, Center for Indeklima og Energi Geo Clausen, DTU Byg
m.fl.

Baggrund
Center for Indeklima og Energi ved Danmarks Tekniske Universitet, har kortlagt omfanget af udfordringer med indeklima i skoler i rapporten Indeklima i skoler publiceret i marts 2017, og 1. juli 2017 blev kravet til den maksimalt tilladte CO2-koncentration præciseret i et tillæg til bygningsreglementet.

Tidligere var kravet formuleret som max 0,1 % CO2, hvilket på grund af afrundingsreglerne i praksis af mange blev fortolket som max 1499 ppm. I det nye bygningsreglement er formuleringen ændret til max 1000 ppm. Dette medfører et behov for høje luftskifter i opholdsrummene, hvilket i praksis ofte vil give udfordringer. Særligt ved opgradering og renovering af ventilationsanlæg i bygninger hvor pladsforholdene er begrænsede. Ydermere skal ventilationsanlæggets ydelse være fleksibel og der skal tages hensyn til afgasning fra byggematerialer.

De danske kommuner har hermed behov for at igangsætte en langsigtet renovering og opgradering af en lang række skolers ventilationsanlæg, ligesom der vil være behov for øget fokus på tiltag der medvirker til at skabe et godt indeklima for skolers brugere og ansatte.
Kl. 08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad

Kl. 09.00 - 09.15
Intro til kurset og dagens program

Kl. 09.15 - 10.15
Sammenhæng mellem indeklima og indlæring
v/ Geo Clausen, leder, Center for indeklima og energi, DTU

Kl. 10.15 - 10.30
Pause

Kl. 10.30 - 12.00
Valg af renoveringsstrategi
Præsentation af 3 forskellige renoveringscases og bygningstypologier
v/Geo Clausen og Lars Christensen m.fl.

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 13.30
Skoleeksempel på nybyggeri - fokus på indeklima
v/ rådgiver

Kl. 13.30 - 14.15
Projektering af ventilationsanlæg
Faldgruber, køling, drift og vedligehold, brandforhold.
v/ Lars Christensen, C-Raadgivning

Kl. 14.15 - 14.45
Funktionsafprøvning og afleveringsforretning
Forudsætninger, processtyring og effekt
v/ Lars Christensen, C-Raadgivning

Kl. 14.45 - 15.15
Kaffe, kage og netværk

Kl. 15.15 - 15.45
Anlægsdrift og central overvågning af indeklima
v/ driftsafdeling

Kl. 15.45 - 16.00
In plenum dialog og opsamling på dagens indlæg

Kl. 16.00
Kurset slutter - tak for i dag

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.