Be15 energiberegninger - ved nybyg og renovering
Kategorier: Installationer, Energi

Be15 energiberegninger - ved nybyg og renovering

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kom sikkert fra Be10 til Be15 og få styr på dine energiberegninger

Formål
På kurset undervises du i det opdaterede Be15 software fra SBi til energiberegninger. Målet er, at du efter kurset er fortrolig med de vigtigste dele af programmet, og vil være i stand til selvstændigt at udføre retvisende energiberegninger.

Indhold
Med de seneste ændringer og skærpede krav til energikravene i Bygningsreglement BR15, er energiberegningsprogrammet blevet opdateret fra version Be10 til Be15.

Der vil blive undervist i og øvet korrekt brug af beregningsprogrammet med udgangspunkt i to cases. En ny 2015 bolig, hvor der arbejdes med klimaskærmen og de mest almindelige tekniske installationer. Dernæst øves brug af programmet ved energimæssig opgradering af en bolig til renoveringsklasse 1 eller 2 i henhold til de nye klasser i BR15.

Der vil på dagen være ekstra fokus på nye elementer i programmet.

På kurset får du undervisning i:
- Klimaskærmen med terrændæk, vægge og loft
- Linjetab
- Vinduer og skygger
- Beregning af sommerkomfort (foreløbig version)
- Ventilation med varmegenvinding
- Varmefordelingsanlæg og cirkulationspumper
- Varmtvandsbeholder og varmtvands veksler
- Fjernvarme
- Jordvarme og luft/vand varmepumpe
- Solceller
- Renoveringsklasserne (nyt)

Undervisningsform
Undervisningen veksler mellem indlæg og opgaver i små grupper, hvor der arbejdes i detaljer med specifikke løsningsopgaver i Be15 beregningsprogrammet.

Der vil mulighed for at stille spørgsmål og drøfte faglige spørgsmål i programmet.

Målgruppe og forudsætninger
Det forudsættes, at du selv medbringer en bærbar computer med seneste opdatering af Be15 installeret, og at du er fortrolig med de mest almindelige dele af Be10 programmet, og eksempelvis har udført dine første energiberegninger. Det kan også være du har arbejdet med programmet tidligere og har brug for en genopfriskning med de nye detaljer.

Kurset er for bygningskonstruktører, arkitekter, ingeniører og andre teknikere som projekterer boligbyggeri samt for projekterende og byggefirmaer, som arbejder med boliger og gerne vil opdateres med Be15 beregningsprogrammet.

Kurset beskæftiger sig ikke med kontor- og erhvervsbyggeri.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger
"Det var et rigtigt godt kursus, og jeg fik det ud af det som jeg havde regnet med. En god gennemgang af det hele."
"Godt at vi gennemgik programmet Be15 helt igennem. Godt at høre om renoveringsklasserne og de andre nye ting i Be15. Rigtig godt med debat og diskussion med de andre deltagere på kurset ved spørgsmål og gruppearbejde. Dejligt med engagerede og dygtige kursusholdere."

"God kursusform med interaktion med de øvrige deltagere."

"God og klar forklaring, der ikke gik for hurtigt."

"Alt det nye fra BR15 omkring solceller, sommerkomfort m.m. var godt."

Undervisere
Bygningskonstruktør og energirådgiver Niels Hørby Jørgensen, EnergiTjenesten
Niels Hørby Jørgensen er en af vores mest erfarne og efterspurgte undervisere. Til daglig arbejder Niels som energirådgiver, og rådgiver såvel private som offentlige bygherrer i forbindelse med energirigtigt byggeri. Niels har stor erfaring i arbejdet med praktisk anvendelse af bygningsreglementet, og har udført Be10- og Be15- beregninger og ydet rådgivning ved projektering og opførelse af et stort antal lavenergihuse.

Bygningsingeniør og energirådgiver Anette Louise Klidsbjerg, EnergiTjenesten. Anette Louise Klidsbjerg, EnergiTjenesten
Anette har mange års erfaring med rådgivning og undervisning inden for energi, og hun har været en efterspurgt og rost underviser på bl.a. Energikonsulentuddannelsen.
Anette har gennem en årrække undervist i Be10- og Be15- energiberegninger og senest i de nye energiregler i BR15.


Molio Kurser forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 8.45 - 9.15
Registrering og morgenmad


Kl. 9.15 - 10.30
Intro og Klimaskærmen

Isolering af terrændæk, ydervægge, loft, linjetab og vinduer er grundlæggende for energiberegningen. Vi gennemgår ikke alle konstruktionsdele, men sætter fokus på de steder hvor der oftest sker fejl.

v/ Anette Klidsbjerg

Kl. 10.30 - 10.45
Pause


Kl. 10.45 - 11.30
Ventilation og varmesystemet

Undervisning og øvelser vedr. mekanisk ventilation med varmegenvinding, varmt brugsvand og varmefordelingssystemet. Desuden simulerer vi løbende, hvordan de forskellige dele påvirker energibehovet, når vi indtaster i Be15-beregningen.

v/ Niels Hørby Jørgensen

Kl. 11.30 - 12.00
Fjernvarme

Fjernvarme og varmepumper er de to mest almindelige varmekilder i nybyggeri. Vi øver indtastning i Be15-programmet.

v/ Niels Hørby Jørgensen

Kl. 12.00 - 12.45
Frokost

Kl. 12.45 - 13.15
Varmepumper

Vi øver indtastning i de relevante skemaer vedr. varmepumper i Be15-programmet.

v/ Niels Hørby Jørgensen

Kl. 13.15 - 13.45
Solceller

Vedvarende energianlæg er ofte både nødvendige og naturlige i lavenergibygninger for at kunne overholde energirammen. Solceller er den mest almindelige løsning. Vi øver i programmet og tester forskellige størrelser af anlæg og orienteringer.

v/ Niels Hørby Jørgensen

Kl. 13.45 - 14.30
Be15 metoden til beregning af sommerkomfort

Der skal nu overholdes krav til max temperaturer på henholdsvis 27 og 28 grader i husets kritiske rum, som typisk er stuen eller køkkenalrum. Vi øver metoden som vi har forstået SBI213. Men tager vedr. dette punkt forbehold da vejledningen er uklar.

v/ Niels Hørby Jørgensen

14.30 - 15.45
Pause


14.45 - 15.45
Renovering til energiklasse 1 og 2

Ved at anvende energiberegningen/energimærket fra et eksisterende hus, prøves med forskellige tiltag at opgradere til de 2 energiklasser, f.eks. med bedre isolering, nye vinduer og nyt varmeanlæg.

v/ Anette Klidsbjerg

15.45 - 16.00
Debat og spørgsmål


16.00
Kurset slutter


Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Forudsætninger
Det forudsættes, at du selv medbringer en bærbar computer med seneste opdatering af Be15 installeret, og at du er fortrolig med de mest almindelige dele af Be10 programmet, og eksempelvis har udført en eller flere energiberegninger.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc