Beton i byggeriet II

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Christian Bolding
Kursusdato
Kursussted
Status
 
12.06.2018 09:30-16:30
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Beton i byggeriet II er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Beton når det er bedst - og værst

Beton som optimalt udført byggemateriale, overfladebehandling af beton, betonsygdomme og muligheder for renovering af beton:

Beton når det er bedst - værst er et et-dagskursus, som giver indsigt i byggematerialets optimale udførelse og i alle de muligheder og årsager der er til overfladebehandling af beton.
Derudover giver kurset en overordnet indsigt i de væsentlige betonsygdomme, hvordan de identificeres og dokumenteres, samt hvordan beton bedst muligt kan renoveres.

Efter kurser ved du fx, hvad der kan ødelægge beton og hvordan dette kan hindres med den rette behandling og/eller renovering.

Kurset omhandler ikke emner inden for bærende konstruktioner (statik), men indeholder udelukkende emner om beton som byggemateriale.

Hvad lærer jeg?
Du lærer, hvordan man udfører beton, så det får en lang levetid herunder hvad man overvejer inden udførelsen og hvordan man kvalitetssikrer udførelsen af betonarbejdet.

Du får en kort introduktion til beton som byggemateriale; Hvad er betonens natur ?.

Du får en kort introduktion til, hvad der nedbryder beton, og hvad det betyder for betonens levetid.

Du lærer om de betydende betonsygdomme og får en introduktion til, hvordan man undersøger beton, for konstatering af nedbrud.

Du får en introduktion til overfladebehandling både som beskyttelse mod betonsygdomme, mod klimapåvirkning og som kosmetisk overflade. Du får også en kort introduktion til hvordan overfladebehandlet beton vedligeholdes.

Du får at vide, hvilke muligheder der er for at renovere en nedbrudt beton, der ikke længere kan beskytte sig selv og være en valid og bæredygtig konstruktion.

Du bliver rustet til at vurdere , om man kan renovere en beton, der ikke kun er nedbrudt, men også forkert/uhensigtsmæssigt konstrueret.

Indhold
- Udførelse af beton
- Betonmaterialets natur
- Betons levetid
- Betonsygdomme
- Overfladebehandling af beton
- Hvordan renoverer man beton? Part 1
- Hvordan renoverer man beton? Part 2

Vores kursister siger
"Hele fremlægningsformen for alle tre fordragsholdere. Der var kun få "kig" op på slides. det var tydeligt, at fordragsholdere var forberedte, og kunne deres stof."
"Der var godt at vi ikke var flere deltagere. Snakken i lokalet var åben for alle, og der var også god snak underviserne imellem. Det hjælper når nogen med forstand på emnet kan stille spørgsmål, som man ikke selv tænker over."

Målgruppe
Kurset er for fagfolk, der ikke har anden indsigt i byggematerialet beton, end den indsigt man får på byggeriets grunduddannelser.

Kurset er et oversigtsgivende kursus, der ikke kræver egentlige kemiske og statiske forudsætninger, udover den indsigt man har fra en byggefaglig grunduddannelse. Det er en stor fordel, at man har gennemført kurset Beton i byggeriet I, da kurset her er en fortsættelse.

Det kan være en fordel at have en uddannelse som bygningskonstruktør, arkitekt eller ingeniør.

Rabat
Hvis du tilmelder dig begge kurser Beton i byggeriet I den 11/6-18 og Beton i byggeriet II den 12/6-18 er din pris kun 9.000 kr. ekskl. moms for begge kurser, inkl. en god middag og overnatning på eneværelse i HUSET Middelfart.
Skriv i bemærkningsfeltet ved tilmelding om du ønsker middag og overnatning.

Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Undervisere
Arkitekt og byggeøkonom Christian Bolding, christianbolding
Ingeniør Srirangan Thangarajah, Per Aarsleff A/S
Konsulent Arne Tollaksen, Tollaksen Digital Driftsrådgivning

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 09.00 - 09.30
Registrering og morgenmad

Kl. 09.30 - 09.35
Velkomst og introduktion til kurset

Kl. 09.35 - 10.55
Udførelse af beton:
- Kvalitetsstyring
- Overvejelser før man støber en given konstruktion (f.eks. størrelse, formtider, fastholdelser etc).
- Forskalling / Form:
- Formtyper
- Overfladetekstur gennem valg af formtype
- Armering
- Etablering af fuger (bevægelsesfuger)
- Blanding og transport
- Bearbejdning udstøbning, vibrering, glitning m.m.
- Forhindring af klimatisk påvirkning i afhærdningsperioden / afbindingsperioden:
- Beskyttelse mod regn og frost
- Beskyttelse mod udtørring (curing compound)
- Temperaturens indflydelse på hærdningen (modenhed), formtid
- Reducering af materialekarakteristika under udførelsen (omtales ofte som betonsygdomme , og kan nedsætte betonens levetid):
- Hærdevarme
- Instabilitet hos frisk beton
- Krybning
- Svind
- Beskyttelse mod hærdevarme i store konstruktioner (køling)
- Redskaber til dokumentering af temperatur og spændingstilvæksten i beton

Plenum:
Hvor er de sårbare arbejdsgange i udførelsen af beton?
Kan man sikre beton større levetid ved korrekt udførelse?

Kl. 10.55 - 11.10
Pause Kaffe / The

Kl. 11.10 - 11.30
Betonmaterialets natur:
- Kompositmaterialer
- Mikrostruktur
- Porøst materiale
- Vand/cement-forholdets betydning for kvaliteten
- Etc.

Kl. 11.30 - 11.40
Betons levetid:
- Levetid (ideel levetid og reel levetid)
- Hvad er betons holdbarhed, optimalt set herunder overordnet om overfladebehandling og dennes mulighed for at forlænge betonens levetid
- Klimaets generelle påvirkning / Vis vand væk (de 6 V´er)

Kl. 11.40 - 12.10
Betonsygdomme:
- Hvilke betonsygdomme er der?
- De 10 betydende betonsygdomme
- De virkelig onde betonsygdomme / betonskader
- Alkalikiselreaktioner i beton
- Carbonatisering af beton (herunder Sulfatering / sulfatisering af beton)
- Cloridindtrængning i beton

Kl. 12.10 - 12.55
Frokost

Kl. 12.55 - 13.20
Betonsygdomme (fortsat):
- Hvilke betonsygdomme er der?
- De kemisk betingede betonsygdomme / betonskader
- Sulfatangreb
- Syreangreb
- Nitratangreb
- Organisk nedbrydning
- Skal beton efterses, regelmæssigt?

Gruppearbejde:
Passer beton overhovedet til vores klima?
Skal man ændre holdning til beton som byggemateriale?

Kl. 13.20 - 14.15
Overfladebehandling af beton
- Kan beton overhovedet holde uden en overfladebehandling
- Hvad skal beton beskyttes imod
- Hvorfor overfladebehandler man beton det er jo meget stærkt
- Overfladebehandling
- Typer
- Udseende
- Beskyttelseskonsekvenser
- Effekten af en overfladebehandling
- Omkostningerne i forbindelse med en overfladebehandling

Plenum:
Hvad opnår vi ved en overfladebehandling?
Kan overfladebehandling af beton give en kreativ værdi til betonen?
Kan det betale sig at overfladebehandle, eller hvad??

Kl. 14.15 - 14.30
Pause med kage

Kl. 14.30 - 15.25
Hvordan renoverer man beton? Part 1:
- De forskellige typer renovering og deres formål
- Partiel renovering (betonreparation / sprøjtebeton)
- Ny klimaskærm / Ny konstruktion
- Katodisk beskyttelse
- Realkalisering
- Eksempler på betonrenoveringer (herunder vanskelige renoveringer)

Plenum:
Skal man reparere, eller skal man ændre på konstruktionen?
Kan der være værdi i at ændre på konstruktion og arkitektur?

Kl. 15.25 - 16.25
Hvordan renoverer man beton? Part 2:
- Betons dårlige renommé
- Skal man overhovedet renovere beton, eller??
- Konstruktive problemer og nedbrud af beton
- Eksempler på betonrenoveringer og betonsikring
- Betonrenovering, et job for specialister
- Hvor sikker og holdbar er en betonrenovering?
- Skal en betonrenovering vedligeholdes?

Plenum:
Bør man overhovedet spekulere på en betonrenovering, giver det værdi til bygningen / bygværket?
Kan det overhovedet betale sig at renovere beton?

Kl. 16.25 - 16.30
Generelle spørgsmål og opsummering

Kl. 16.30
Tak for i dag og på gensyn hos Molio - Byggeriets Videncenter

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.