Byboligens Plusrum: Tagboliger og tagterrasser

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Lene Loof Helth
Kursusdato
Kursussted
Status
 
27.11.2017 09:00-16:30
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Byboligens Plusrum: Tagboliger og tagterrasser er tilføjet til din indkøbskurv.
 
30.11.2017 09:00-16:30
Pfizer ApS
Lautrupvang 8
Ballerup
 
 
 
Byboligens Plusrum: Tagboliger og tagterrasser er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Formål
På dette kursus giver vi dig et samlet overblik over de forhold, du skal tage hensyn til ved ombygninger i den øverste etage. Vi kommer omkring hele ombygningsprojektet, fra myndighedsdialog til færdiggørelse og du får indsigt i lovgivning, finansiering, projektering, logistik og byggeteknik.

Efter kurset har du fået værktøjer og viden til at projektere ændringer i en tagkonstruktion, herunder projektere tagboliger, tagterrasser og kviste, på en korrekt måde. Dit projekt kan således fra starten udføres korrekt - og unødigt tidsspilde, fordyrende omprojekteringer og langvarig myndighedsbehandling kan undgås.
Hvis du allerede har erfaring med projektering af tagboliger, kan du på kurset få gode input til dine projekter samt få mulighed for at stille dine spørgsmål til eksperterne.

Indhold
Kursets hovedpunkter er

Datidens byggeskik
- 2-3 arketyper
- Sadeltag (hanebåndsspær)
- Københavnertag
- Mansardtag
- Flade tage

Myndighedsdialog, lokalplaner og krav i henhold til BR15
- Udseende/æstetiske retningslinier
- Lysindfald
- Akustik og lydkrav
- Bebyggelsesprocent
- Flugtveje/adgangsveje
- Brandkrav

Finansiering af tagboliger
- Andelsforeningen
- Ejerforeningen
- Den private bygherre
- Ejendomsudvikling

Projektering af konstruktioner for tagboliger og tagterasser
- Konstruktioner og byggeteknikker
- Energi, herunder installationer, isolering og tæthed
- Entrepriseformer
- Præfabrikeret løsning
- Byggeplads og logistik

Gode eksempler fra virkeligheden

Udbytte
På kurset får du viden om
Her en række bullets med konkret læringsudbytte, f.eks.
- Projektets processer fra start til slut
- Gældende lovgivning og eksempler på lokalplansbestemte reguleringer
- Udseende og æstetiske retningslinier
- Etablering af adgangsforhold
- Typiske mangler og skader, og hvordan de undgås
- Statik og bygningskonstruktion i en tagkonstruktion
- Brandsikring og eksempler på løsninger
- Lydkrav - typiske udfordringer

Efter kurset har du lært at
- Træffe velovervejede og sikre løsninger
- Udnytte mulighederne maksimalt indenfor lovgivningens rammer
- Skabe værdifulde uderum for beboere
- Forudse og komme omkring typiske snublesten
- Få overblik over processen
- Skabe og fastholde økonomisk overblik i projektet.

Undervisningsform
Undervisningen består af teoretiske og faglige indlæg, kombineret med gode eksempler fra praksis, samt diskussion og debat mellem deltagerne.

Målgruppe
Kurset er for dig, som er involveret i store og små projekter, fx renoveringsopgaver i den gamle boligmasse, og som vil have god viden både gennem undervisning med erfaring, og gennem faglig dialog og erfaringsudveksling.

Kurset er målrettet rådgivende arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører, driftsansvarlige i ejendomme, materialeleverandører, byggesagsbehandlere samt alle andre, der ønsker indsigt i hvordan man kan skabe plusrum i byboligen.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Undervisere
Arkitekt MAA & Civ.ing Leif Rønby Pedersen, rönby.dk
Rådgivende ingeniør Arne Kiilerich, AKI Rådgivning ApS
Projektchef, advokat Morten Juul Heding Andersen, Arup & Hvidt
Arkitekt MAA Poul Nielsen, 3RKØBENHAVN

Baggrund
Der er et stort ønske om at udnytte det potentiale for tagboliger, som findes i den eksisterende bygningsmasse. Der er desuden en meget stor interesse for at indrette tagterrasser hørende til allerede eksisterende lejligheder eller opgange. Alt dette gør, at der er stor efterspørgsel på viden omkring korrekt udførelse af ændringer i tagkonstruktioner.
Taget er husets femte facade og der vil derfor ofte blive stillet krav fra myndighedernes side til udførelsen af de ændringer og nye konstruktioner, som man ønsker at foretage. Der er desuden krav i henhold til BR15, der skal være opfyldt, førend en byggetilladelse kan udstedes.

Det kræver specialviden at kunne udføre de konstruktive ændringer i tagkonstruktionen korrekt. Med den korrekte projektering og udførelse sikres det, at den eksisterende tagkonstruktions bæreevne og stabilitet bevares ved ombygningen. Samtidig skabes en betydelig funktionel og økonomisk merværdi for bygningens beboere eller ejer.

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 08.30 - 09.00
Registrering og morgenmad

Kl. 09.00 - 09.45
Byggeskik, arketyper og de gode eksempler
v/ Leif Rønby

Kl. 09.45 - 10.30
Myndighedsdialog, lokalplaner og krav i henhold til BR15
v/ Poul Nielsen

Kl. 10.30 - 10.45
Kaffepause

Kl. 10.45 - 11.30
Finansiering af tagboliger og fælles tagterasser
v/ Morten Andersen

Kl. 11.30 - 12.00
Projektet fra A - Å
v/Leif Rønby

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost

Kl. 13.00 - 13.45
Arkitektprojektering
v/ (oplyses senere)

Kl. 13.45 - 14.30
Energidesign og installationer
v/ Arne Kiilerich

Kl. 14.30 - 15.00
Pause med kaffe, kage og netværk

Kl. 15.00 - 16.15
Konstruktioner og byggeteknik
v/ Arne Kiilerich

Kl. 16.15 - 16.30
Opsamling og tak for i dag

Kl. 16.30
Kurset slutter

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.