Energirenovering, fredede og bevaringsværdige bygn

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Thomas Brogren
Kursusdato
Kursussted
Status
 
17.09.2018 09:00-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Energirenovering, fredede og bevaringsværdige bygn er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Hvad lærer jeg?
Kurset giver dig metodiske redskaber og konkret praktisk viden om de særlig løsninger og erfaringer, der skal anvendes, når fredede og bevaringsværdige bygninger skal energirenoveres, uden at de mister deres unikke kvaliteter.

I disse år er der en stor folkelig, politisk og forretningsmæssig interesse for de kvaliteter og muligheder, som fredede og bevaringsværdige bygninger tilbyder. Ejendomsejere, rådgivere og myndigheder skal sammen kunne finde de løsninger, der sikrer, at vi skaber et godt indeklima og sparer på energien, samtidigt med at vi øger bygningens værdi og sikrer de arkitektoniske kvaliteter - også på langt sigt.

Kurset giver dig redskaber til en systematisk dialog i projektgruppen og med myndighederne. Endvidere videregiver kurset den efterspurgte specialviden baseret på praktiske erfaringer, der skal til for at kunne udvikle og forny disse bygninger.

Indhold
Kurset indledes med 3 oplæg, der giver dig redskaberne til at forstå og håndtere de 3 helt overordnede udfordringer, der er ved arbejdet med energirenovering af fredede og bevaringsværdige bygninger.
- Hvordan finder man ud af, hvad der kan lade sig gøre, uden at de karakteristiske kvaliteter og bærende bevaringsværdier går tabt?
- Hvordan vurderer man hvilke tiltag, der er de mest effektive og bedst kan betale sig?
- Hvordan finder man de rigtige byggetekniske løsninger, så man undgår at bygningen bliver ødelagt af dårligt indeklima og fugtskader?

De efterfølgende 2 oplæg er helt konkrete og gennemgår og vurderer de forskellige muligheder for at efterisolere bygningsdelene og optimere på installationerne.

Alle oplæggene bygger på grundlæggende teorier og nyeste forskning kombineret med de erfarne oplægsholderes praktiske viden om, hvordan arbejderne gennemføres i virkeligheden.

Forberedelse
På kurset har du mulighed for at blive inddraget, og der vil i løbet af dagen være mulighed for at spørge ind til underviserne ved en afsluttende spørgerunde efter hvert oplæg. For at gøre diskussioner og overvejelser konkrete og relevante, bedes du medbringe et par billeder og et par beskrivende ord om et fredet eller bevaringsværdigt hus, som du godt kan li´. Så vil vi sammen vurdere, hvad der er disse bygningers bærende bevaringsværdier, hvilke tiltag, der sandsynligvis vil give størst effekt og hvilke byggetekniske løsninger, der kan være de rigtige til netop dette hus.

Målgruppe
Konstruktører, ingeniører, arkitekter, energirådgivere, myndigheder, bygherrer, developere, entreprenører, håndværkere og bygningsejere - samt alle andre, der har brug for at få bedre metodiske redskaber og konkret praktiske viden om energirenovering af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har interesse for ældre bygninger og en grundlæggende viden om energirenoveringer.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger
"Godt tilrettelagt og niveauet lå helt perfekt. Fint med konkrete eksempler"
"Relevant emne, godt at indlægsholdere har baggrund i praksis"
"Foredragsholdernes kompetenceniveau og formidlingsevne var meget højt. Kurset formåede at være interessant og relevant fra start til slut. Jeg fik en masse konkret viden jeg kunne tage med hjem og som jeg kan anvende på det projekt jeg arbejder på"
"Bredt favnende men ikke for bredt, meget veltilpasset."
"Relevante problemstillinger"
"God veksling mellem dialog og oplæg"
"Stor ros til Thomas. Hans viden om arkitektur, historik og bevaringsværdi er meget bred. Måden han formidler det på, er på et niveau og med et sprog, som alle faggrupper kan forstå. Stort stor ros til ham."
"Der var mange gode indlæg om et særdeles relevant emne."

Undervisere
Arkitekt Thomas Brogren, Gottlieb Paludan Architects
Direktør Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik
Bygningsingeniør Sergio Fox, Architecture without Engineers

Baggrund
I de kommende år skal stadigt flere ældre bygninger energirenoveres og antallet af bygninger, der er omfattet af bevaringshensyn er i dag på op mod 300.000 - måske flere. At energirenovere ældre og arkitektonisk sårbare bygninger betyder, at udgangspunktet i ethvert projekt er individuelt, og at der ikke findes nogen standardløsninger.

Mødet mellem de almindeligt kendte tekniske løsninger til energirenovering og bevaringsværdier i de fredede og bevaringsværdige bygninger er en særligt udfordrende opgave at løse. Indgrebene må helst hverken kunne ses i det indre eller det ydre, men på samme tid stiller vi stadigt højere krav til vores bygninger, både på komforten, indeklimaet og ikke mindst til at bygningen har et energiforbrug, der er til at betale - også længere ude i fremtiden.

Hvis disse bygninger skal bevares og føres ind i vores tid på en god måde, skal der samarbejdes systematisk på at løse dette dilemma, ellers risikerer vi at bygningerne bliver uattraktive, usælgelige og at de på sigt ikke kan bruges. At energirenovere bygningsarven er derfor at finde de kloge og værdiskabende løsninger, der fastholder kvaliteterne, skaber stor effekt med minimale indgreb og sikre at vi undgår bygningsskader og sundhedsskadeligt indeklima. Disse projekter kræver derfor i særlig høj grad tværfagligt samarbejde, byggeteknisk indsigt og anvendelse af nye løsninger og teknologier.

Da fagområdet er under rivende udvikling, findes der ikke noget samlet overblik over de hidtidige erfaringer. Dette kursus er derfor en unik mulighed for at få aktualiseret viden om de nyudviklede redskaber til metodiske dialog, nyeste byggetekniske forskning og erfaringer med, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 8.30 - 9.00
Registrering og morgenmad


Kl. 9.00 - 9.15
Velkomst og præsentation af dagens program og indlægsholdere


v/ arkitekt MAA og kursusleder Thomas Brogren, Gottlieb Paludan Architects

Kl. 9.15 - 10.15
Den værdibaserede energirenovering

Hvert enkelt hus har sine egne bevaringsværdier, kvaliteter og karakteristika. Oplægget giver et systematik overblik over forskellige perioders byggeteknik, arkitektonisk kvaliteter og muligheder. Endvidere gennemgås metodiske redskaber som værdisætning til at beskrive de bærende bevaringsværdier og formulering af en Arkitektonisk holdning til at fastlægge projektets målsætning. Dette giver en projektgruppe redskaber til at kunne samarbejde om en energirenovering, der skaber kvalitet og fastholder bygningens karakteristika. Oplægget giver en indføring i de redskaber og metoder, der i dag anvendes til at sikre en god dialog mellem samarbejdspartnerne og en smidigere sagsbehandling hos fredningsmyndighederne.

v/ arkitekt MAA og kursusleder Thomas Brogren, Gottlieb Paludan Architects

Kl. 10.15 - 10.45
Det kan jeg li´

Gennemgang af kursusdeltagernes eksempler på fredede eller bevaringsværdige huse. Diskussion af hvad der er bygningernes bærende bevaringsværdier, og hvad det betyder for muligheder og udfordringerne

v/ arkitekt MAA og kursusleder Thomas Brogren, Gottlieb Paludan Architects

Kl. 10.45 - 11.00
Pause


Kl. 11.00 - 12.00
Den tilpassede energirenovering

Hvor meget eller hvor lidt er det egentlig fornuftigt, rentabelt og nødvendigt at gøre for at spare på energien og sikre et godt indeklima. Oplægget giver inspiration til at afklare hvilke energirenoveringstiltag, det kan anbefales at udføre. Dette arbejde kræver at man kan vurdere de eksisterende bygningsfysiske muligheder og forholde sig kritisk til teoretiske energibesparelsesberegninger. Oplægget gennemgår bl.a. en række cases hvor der blev fundet billige og nænsomme løsninger, der er tilpasset den enkelte bygning.

v/ Sergio Fox, AWE - Architecture without Engineers

Kl. 12.00 - 12.30
Frokost


Kl. 12.30 - 13.30
Den teknisk rigtige energirenovering

Den største risiko ved energirenovering er at skabe dårligt indeklima og nedbrydende bygningsskader, som følge af forkert anvendte materialer og uegnede tekniske løsninger. Hør hvordan du undgår de alvorlige fejl og finder de løsninger, der er de teknisk rigtige til det enkelte hus.

v/ Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH Bygningsfysik

Kl. 13.30 - 13.45
Pause


Kl. 13.45 - 14.30
Mulighederne ved at arbejde med bygningsdelene

Systematisk gennemgang af muligheder for tætning, efterisolering og nænsomme optimering af tag, facader, vinduer, kældervægge og terrændæk mm. Praktiske erfaringer, økonomiske nøgletal og vurdering af hvad de enkelte indgreb vil betyde for bevaringsværdierne.

v/ arkitekt MAA Thomas Brogren, Gottlieb Paludan Architects

Kl. 14.30 - 14.45
Pause med kage


Kl. 14.45 - 15.30
Case: PH s eget hus i Gentofte - Energirenovering, udvikling og bevaring

Gennemgang af de overvejelser om bevaringsværdier, indeklima og byggeteknik som lå til bag valg af de nænsomme og nyudviklede løsninger, der blev anvendt i renoveringen af PH s villa. Der vil bl.a. blive fortalt om arbejdet med væggene, som blev isoleret med det højeffektive materiale Aerogel og om hvordan nye installationerne blev diskret indpasset.

v/ NN

Kl. 15.45 - 16.00
Afslutning og diskussion

Konklusion på dagens tema

v/Kursusleder Thomas Brogren

Kl. 16.00
Kurset slutter


Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.