Facadedagen 2017

kr. 4.250,00
(ekskl. moms)
kr. 5.312,50
(inkl. moms)
- regler, teknik og praktiske løsninger
Konferencen har ikke en aktuel kursusdato og -pris, men du kan kontakte os på kurser@molio.dk, hvis du ønsker at blive orienteret, når/hvis konferencent atter udbydes.

Hvad lærer jeg?
Du får præsenteret den nyeste viden inden for facade-området. Vi giver dig overblik over de nyeste regler, teknikken og praktiske løsninger på de mest aktuelle temaer vedrørende facader.

Du rustes derved til at kunne gøre de rette valg, inspireres til gode løsninger og sikres overblik over, at du overholder gældende regler.

Indhold
Temadagen går tæt på state-of-the art for facader i forhold til krav, problemer/udfordringer og praktiske løsninger.

Du hører bl.a. om:
o Facaden som klimaskærm
o Krav til vinduer med fokus på bygbarhed mv.
o Montering af vinduer i nybyggeri indbygning i facaden, udfordringer mv.
o Fuger omkring vinduer typer, materialer, udførelse, drift, holdbarhed
o Brandrisiko krav til facader mv.
o Fugtspærrer i facader især murede krav og udførelse
o ETICS facadeløsninger
o Lette facader herunder præfabrikerede krav, dræning og beskyttelse
o Lette facadesystemer muligheder, opmærksomhedspunkter, detaljer mv.
o Krav til facader og vinduer i passivhuse
o Facadeelementer projektering, systemleverance og montering
o Montage-principperne for træ/alu-elementer
o Facadens udformning valg af facader, hensyn til lys, udsyn mv., detaljering, kuldebroer etc.

Deltagere
Temadagen henvender sig til arkitekter, rådgivere, entreprenører og bygherrer, som beskæftiger sig med facader i forbindelse med nybyggeri og renovering.

Undervisere
o Seniorforsker, civilingeniør Erik Brandt, SBi
o Direktør, civ. ing. Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik ApS
o Chefkonsulent Niels Strange, Dansk Byggeri
o Teknisk udviklingschef Walter Sebastian, NCC
o Brandteknisk rådgiver Anders B. Vestergaard, DBI
o Diplomingeniør Jørgen Nymark Klavsen, Teknologisk Institut
o Civilingeniør, direktør Søren Pedersen, Passivhus.dk
o Bygningskonstruktør Filip Heiberg, Lundgaard & Tranberg
o Technical Manager Peter Krogh, VELFAC A/S
o Byggeteknisk Rådgiver, Architectural Projects Manager Werner Paugan, SCHÜCO
o Teknisk rådgiver Kim Nielsen, SCHÜCO

Vores kursister siger
"Dejligt med stor afveksling over forskellige emner dagen igennem."
"Generelt godt valgte emner og kombinationen af flere vinkler og oplægsholdere."
"Gode indlæg med forskellige fokusområder."
"Fint med mange indlæg, der kommer rundt om et overordnet emne. Flere virkelig gode og relevante oplæg. Flere virkelig gode oplægsholdere."
"Generelt var fagligheden på et højt niveau."

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed samtidig og betal kun for 3.

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 08.30 Registrering og morgenmad

Kl. 09.00 Indledning og velkomst
v/ Seniorforsker, civilingeniør Erik Brandt, SBi

Kl. 09.05 Facaden som klimaskærm
o Hvilke krav stilles til ydeevne/egenskaber?
o Én- og totrinsløsninger
o Tæthed mod nedbør og luft
o Fuger
o Vinduesindbygning
o Ventilationsspalter

v/ Erik Brandt

Kl. 09.30 Krav til vinduer iht. bygningsreglement mv.
o Dagslyskrav vs. Energiramme
o Solafskærmning
o Bygbarhed, herunder tolerancer

v/ chefkonsulent Niels Strange, Dansk Byggeri

Kl. 10.00 Montering af vinduer i nybyggeri
Indbygning i facaden - nogle eksempler
Lysninger, en del af vinduesmonteringen

Udfordringer:
o Fastgørelse, beslag, karmskruer, justerings- og udskiftningsmulighed
o Faste dybe karme og belastning
o Tolerancer og indbygning
o Opklodsning af vinduer og ruder
o Lufttæthed og dampspærre
o Vandtæthed
o (Fuger - se følgende indlæg)

v/ teknisk udviklingschef Walter Sebastian, NCC

Kl. 10.15 Fuger omkring vinduer
o Typer af fuger - Udformning og tætningsprincipper
o Materialer til fuger Et overblik (over fugemasser, fugebånd, mørtel, økologiske fugematerialer og lister)
o Indbygning og udførelse af fuger (fugemassefuger, fugebånd og øvrige
o ikke elastiske materialer)
o Holdbarhed - Hvor længe holder de og hvordan sikres levetiden? (holdbarhed og påvirkning - hvordan brudskader og svigt undgås)
o Drift og vedligehold

v/ teknisk chef Walter Sebastian, NCC

Kl. 10.50 Pause

Kl. 11.10 Brandrisiko krav til vindspærrer mv.
o Hvad er kravene til facader?
o Hvad er kravene til vindspærrer?

v/ brandteknisk rådgiver Anders B. Vestergaard, DBI

Kl. 11.50 Fugtspærrer i facader især murede
o Krav til vandafledning
o Krav til fugtstandsning
o Hvordan kan de udføres i praksis?

ETICS facadeløsninger
(External Thermal Insulation Composite Systems)
o puds på plader
o puds på isolering

v/ diplomingeniør Jørgen Nymark Klavsen, Teknologisk Institut

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.20 Lette facader herunder præfabrikerede
o Krav til opbygning/indbygning
o Dræning af vand
o Konstruktiv beskyttelse

Facadeelementer Projektering, Systemleverance, Montering

v/ direktør Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik

Kl. 14.10 Krav til facader og vinduer i passivhuse

v/ civilingeniør, direktør Søren Pedersen, Passivhus.dk

Kl. 14.40 Montage-principperne for træ/alu elementer
o Opklodsning ift. egenvægt
o Befæstigelse ift. vindsug og -tryk.
o Sammenkobling af elementer
o Indbygning/fugeplan
o Befæstigelsesområde i trækarm

v/ Technical Manager Peter Krogh, VELFAC A/S

Kl. 15.20 Pause

Kl. 15.40 Lette Facadesystemer
o Muligheder
o Opmærksomhedspunkter
o Løsning af detaljer som vinduer, døre og tilslutning til tage

v/ Byggeteknisk Rådgiver, Architectural Projects Manager Werner Paugan og teknisk rådgiver Kim Nielsen, begge SCHÜCO

Kl. 16.10 Facadens udformning
o Hvad spiller ind ved valget af facader?
o Hvilke hensyn skal der tages til lys, udsyn mv.?
o Hvordan får facaden sin endelige udformning?
o Hvordan løser man udfordringerne detaljering, kuldebroer, statik etc.?

Case: Charlottetårnet.

v/ Bygningskonstruktør Filip Heiberg, Lundgaard & Tranberg

Kl. 16.50 Afsluttende diskussion

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.