Fortidens synder PCB

kr. 2.750,00
(ekskl. moms)
kr. 3.437,50
(inkl. moms)
Kurset er erstattet af følgende kursus: Miljørådgiver

Aktuelt kursus, hvor vi først og fremmest vil fokusere på de udfordringer, du kan have, hvis du arbejder på et projekt, der kan indeholde bygningsdele, som er kontamineret med PCB eller klorerede paraffiner - én af fortidens synder.

PCB er anvendt i byggeriet fra ca. 1950 - 1977, og klorerede paraffiner har især i perioden efter 1977 erstattet PCB. PCB har haft en udbredt anvendelse i byggeriet frem til 1977. PCB som tilsætning i fugematerialer er nok det mest kendte eksempel, men PCB er også brugt i malinger, termoruder og som tilsætning i andre byggematerialer.

PCB kan udgøre et problem i forbindelse med både indeklimaet samt arbejdsmiljø, ydre miljø og affald ved renoveringsprojekter, hvis det ikke håndteres korrekt i udførelsesfasen. Korrekt håndtering kræver som det første, at der foreligger en fyldestgørende forundersøgelse, en grundig projektering, arbejdsmiljøkoordinering og et udbudsmateriale, som beskriver alle krav til de bydende entreprenører. Et mangelfuldt udbud kan således få særdeles store konsekvenser for tid og økonomi for projektet og ikke mindst utilsigtet risiko for indeklimaproblemer ved den efterfølgende brug af bygningen.

Hvad lærer jeg
- Hvor farligt er PCB/klorerede paraffiner, herunder påvirkning af indeklima og arbejdsmiljø
- Hvor finder vi PCB/klorerede paraffiner
- Krav til arbejdsmiljø, miljø og affaldshåndtering
- Hvordan skal én sag der involverer PCB håndteres
- Projekterendes ansvar og pligter i forbindelse med ombygning, renovering og nedrivning
- Projektering af PCB-sanering
- Arbejdsgivers ansvar og pligter i forbindelse med ombygning, renovering og nedrivning
- PSS og herunder krav til entreprenører, fx udarbejdelse af PCB-saneringsplan
- Krav til arbejdsmetoder, processer og herunder PCB-saneringsplan
- Udbudsmateriale/Tilbudslister
- Hvad koster en PCB-sanering
- Krav til prøver og undersøgelser, praktisk eksempel på forundersøgelse
- Praktiske eksempler fra miljøsaneringsprojekter

Vores kursister siger
"Der var mange gode eksempler fra den virkelige verden, både fra foredragsholderen, men også fra de andre kursister. Det gør det hele lidt mere relevant når man hører sådanne historier."
"Underviseren vidste tydeligvist en masse om emnet"
"Henrik Eggersen har en høj faglig indsigt i emnet og god evne til at formidle"
"God blanding af slides og foredragsholderens egne erfaringer"

Målgruppe
Kurset er for rådgivere og projekterende, der har behov for at vide noget om fortidens synder i forbindelse med projektering af nedrivnings- eller renoveringsprojekter.

Kurset er også for arbejdsgivere, sikkerhedsgruppen og andre udførende, der har behov for at vide noget om fortidens syndere i forbindelse med planlægning og udførelse af nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Firmakursus
Kurset tilbydes også som firmakursus i 2 versioner, en version for projekterende samt 1 version for udførende. Kontakt os for yderligere information på kurser@molio.dk.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Underviser
Henrik Eggersen, EGGERSEN MILJØ & SIKKERHED

Fakta om PCB
PCB hører til en af de 12 farligste miljøgifte og er derfor særdeles uønsket i miljøet. PCB vandrer ud i tilstødende bygningsdele og luften, og ved påvirkning gennem berøring og indånding ophobes det i kroppen.

PCB i store mængder kan ved længere tids udsættelse, give skader på immunforsvar, nervesystem, lever, skjoldbruskkirtel, øge risikoen for sukkersyge og kan påvirke forplantningsevnen. Derudover kan PCB øge risikoen for kræft.
PCB er omfattet af grænseværdier for både arbejdsmiljø, ydre miljø og for indeklimaet. I beboelsesejendomme kan embedslægen forlange, at der iværksættes en handlingsplan for at begrænse PCB i indeklimaet.

Klorerede paraffiner er ligeledes en farlig miljøgift. Klorerede paraffiner vil dog normalt ikke give anledning til problemer i indeklimaet i forbindelse med et renoveringsprojekt.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.


Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 8.30
Morgenmad og registrering

Kl. 9.00-12.30
Velkomst, indledning og introduktion.

- Hvor farligt er PCB/klorerede paraffiner, herunder påvirkning af indeklima og arbejdsmiljø
- Hvor finder vi PCB/klorerede paraffiner
- Krav til arbejdsmiljø, miljø og affaldshåndtering
- Hvordan skal én sag der involverer PCB håndteres
- Projekterendes ansvar og pligter i forbindelse med ombygning, renovering og nedrivning
- Projektering af PCB-sanering
- Arbejdsgivers ansvar og pligter i forbindelse med ombygning, renovering og nedrivning
- PSS og herunder krav til entreprenører, fx udarbejdelse af PCB-saneringsplan
- Krav til arbejdsmetoder, processer og herunder PCB-saneringsplan
- Udbudsmateriale/Tilbudslister
- Hvad koster en PCB-sanering
- Krav til prøver og undersøgelser, praktisk eksempel på forundersøgelse
- Praktiske eksempler fra miljøsaneringsprojekter

Kl. 12.30
Frokost

Kl. 13.15
Kurset slutter


Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.