Graveskader og ledningsret
Kategorier: Byggejura

Graveskader og ledningsret

kr. 4.200,00
(ekskl. moms)
kr. 5.250,00
(inkl. moms)
Kurset har ikke en aktuel kursusdato og -pris, men du kan kontakte os på kurser@molio.dk, hvis du ønsker at blive orienteret, når/hvis kurset atter udbydes.

Undgå bøvl og juridiske slagsmål om graveskader og anbringelse af ledninger!

Kurset udbydes i samarbejde med JUC.

Hvad lærer jeg?
Du får praktisk anvendelig og fuldt opdateret viden om:
- hvordan du håndterer forløbet omkring graveskader eller minimerer risikoen for, at de opstår
- hvilke regler du skal tage hensyn til, når du anbringer og flytter ledninger

Indhold
På kurset vil blandt andet følgende problemstillinger blive behandlet ud fra en praktisk orienteret vinkel:

Anbringelse og flytning af ledning
- Hvilke aftaler indgås med ledningsejer og ejere af området ifm anbringelse af ledninger? Hvornår eksproprieres og hvordan håndteres det?
- "Gæsteprincippet" - hvad er det - og hvordan håndteres det? Hvem skal betale for flytning af ledninger?
- Hvad er status for og erfaringerne med LER (Ledningsejerregistret), der har været i drift siden september 2005?

Graveskader
- Hvad er de hyppigste årsager til skader i forbindelse med nedlægning af ledninger og rør, og hvad kan entreprenører og rådgivere (samt ledningsejere) gøre for at undgå skader?
- Hvilke juridiske problemer opstår der, når en graveskade er sket?
- Hvilke risici kan entreprenøren tegne forsikring imod, og hvilke risici kan ikke afdækkes?

Vores kursister siger:
"Kompetente undervisere, der var godt inde i stoffet og havde mange konkrete eksempler"

Målgruppe
Rådgivere, entreprenører, forsikringsselskaber, ledningsejere og andre, der fra tid til anden må forholde sig til graveskader.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Kurset svarer til 6 lektioner af 45 minutters varighed.

Læs evt. mere om den løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige her.

Undervisere
Advokat og partner Simon Heising, Nexus Advokater
Projektleder og fmd. for Dansk Ledningsejerforums faggruppe til forebyggelse af graveskader John Thorn, HMN Naturgas
Fuldmægtig Henrik Suadicani, Geodatastyrelsen

Baggrund
Graveskader er en problemstilling, der bliver stadig mere aktuel, efterhånden som flere og flere ledninger og rør nedlægges i jorden.

Der sker fortsat hvert år et stort antal graveskader på ledninger og rør, ofte med alvorlige følger og store regninger til samfundet. Men i langt de fleste tilfælde kan dette undgås - og hvis det alligevel går galt, kan man foregribe alt det juridiske bøvl med ordentligt kontraktarbejde.

Der placeres og flyttes ledninger i stort antal også over jorden. Og det gøres på både offentlige og private områder. Der er nye regler og principper på området, som giver anledning til en del bøvl.

Formålet med kurset er at samle interessenter (rådgivere og entreprenører, forsikringsfolk, ledningsejere og andre, der fra tid til anden må forholde sig til graveskader), og på en dag samles om opdateret, aktuel og omfattende viden om graveskader og anbringelse af ledninger.


Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 09.00
Ankomst, registrering og morgenmad

Kl. 09.30
Velkomst

v/ Advokat Simon Heising, Nexus Advokater

Kl. 09.40
Status for LER Ledningsejerregistret
Status for LER der har været i drift siden 2005

v/ Fuldmægtig Henrik Suadicani, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Kl. 10.25
Det juridiske perspektiv
Anbringelse og flytning af ledninger
- Hvilke aftaler indgås med ledningsejer og ejere af området ifm an-bringelse af ledninger? Hvornår eksproprieres og hvordan håndteres det?
- "Gæsteprincippet" - hvad er det - og hvordan håndteres det? Hvem skal betale for flytning af ledninger?

Graveskader - i juridisk perspektiv
- Hvornår ifalder entreprenøren ansvar?
- Hvilke tab kan entreprenøren blive ansvarlig for?
- Forsikringsforhold

v/ Advokat Simon Heising, Nexus Advokater

Pause undervejs

Kl. 11.45
Frokost

Kl. 12.45
Det juridiske perspektiv - fortsat

Kl. 14.15
Pause

Kl. 14.30
Ledningsejerens perspektiv
Hvad er den hyppigste årsag til graveskader? Hvordan kan skaderne undgås? Hvordan udbedres skaderne? Hvordan oplever ledningsejerne forløbet, når en graveskade opstår?

v/ John Thorn HMN, fmd. for Dansk Ledningsejerforums faggruppe til forebyggelse af graveskader

Kl. 15.15
Opsamling og afslutning

v/ Advokat Simon Heising, Nexus Advokater

Kl. 15.45
Kurset slut

Molio og JUC forbeholder sig ret til at ændre i programmet.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.