Tagdagen 2018

kr. 4.000,00
(ekskl. moms)
kr. 5.000,00
(inkl. moms)
Alt det nyeste på én dag. Regler, teknik, praktiske løsninger

Hvad lærer jeg?
Du får overblik over den nyeste viden, regler og teknik, og du får bud på praktiske løsninger på de mest aktuelle temaer vedrørende tage.

Du rustes derved til at kunne vælge de rette tagkonstruktioner, inspireres til gode løsninger og sikres overblik over, at du overholder gældende regler.

Indhold
Molios Tagdag er altid godt besøgt - og det skyldes, at den altid tager fat på de mest aktuelle temaer og går lige til benet med den praktiske hånd-tering heraf.

I 2018 har vi fokus på:
- Nye SBi-taganvisning
- Hvad gør vi ved tagpaptagene uden TOR?
- Revision af DBI Vejledning 10
- Præfabrikerede tagelementer
- Zinktage - Underlag for zinktage og udførelsesdetaljer
- Tagterrasser og taghaver og P-dæk
- Stråtage - ny vejledning "Veludført stråtag" fra Tækkerlauget
- Glastage - og BR18
- Tagisolering på tagterrasser
- Grønne tage på trætage

Vi ser på state of the art-løsninger og drøfter muligheder og vanskeligheder.

Vi lægger vægt på at drøfte og besvare aktuelle spørgsmål vedrørende tage.

Målgruppe
Temadagen henvender sig til arkitekter, rådgivere, entreprenører og bygherrer, som skal vælge tagopbygning og tagbelægninger til nybyggeri og renovering.

Undervisere
Direktør, civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik
Chefkonsulent Bjarne Pedersen, Rambøll
Advokat Simon Heising, Nexus Advokater
Brandteknisk Rådgiver Anders Bach Vestergaard, DBi
Direktør, civilingeniør,PhD., HD (A) Lauritz Rasmussen, LR-Consult
Technical Manager Erwin Nielsen, VM Building Solutions Scandinavia A/S
Niels Strange, N. Strange - Byggeri - regler - Teknik
Diplomingeniør Carl Axel Lorentzen, Glasfakta
Partner, projektleder, bygningskonstruktør, Master i Bygningsfysik Jonas Kolbe, Bunch Bygningsfysik
Produktchef Lars Baungaard Andersen, Rockwool

Dette er blot en tilmeldingsside for konferencen.
Du henvises til konferencens hjemmeside, hvor du kan finde alle informationer om konferencen.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Baggrund
Der har de senere år været meget fokus på tage og undertage, men der er stadig mange skader på tage, der bl.a. skyldes manglende projektering, forkert udførelse af detaljer, manglende kendskab til regler eller manglende viden om, hvordan tagmaterialer eller komponenter skal anvendes sammen.

TOR-sagen har også givet stor opmærksomhed - og forvirring.

Samtidig barsler SBi med ny anvisning om tage (og der kommer tre anvisninger om tagmembraner drypvis over de næste år)

Og generelt er der bare masser af nyheder, metoder og vinklinger.

Taget er den vigtigste bygningsdel og selv små dryp fra taget kan få folk til at gå i panik og træffe forkerte beslutninger om udbedringer.

Det er derfor vigtigt at der i byggeriet er stort fokus på taget. Og det er vores mål at give dette fokus ved de store tag-konferencer.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 08.30 Registrering og morgenmad

Kl. 09.00 Indledning og velkomst

v/ Direktør, civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik

Kl. 09.10 Overblik over vigtigste nyt i den nye SBi-taganvisning

v/ Chefkonsulent (Renovering & Bygningsfysik) Bjarne Pedersen, Rambøll

Kl. 10.00 Hvad gør vi ved tagpaptagene uden TOR?
- indtil der kommer nye anvisninger/fælleseje herom

v/ Advokat Simon Heising, Nexus Advokater og Chefkonsulent (Renovering & Bygningsfysik) Bjarne Pedersen, Rambøll

Kl. 10.35 - Pause kaffe/te
Netværk - og besøg stand i konferencelokalet og byggeudstillingen i HUSET

Kl. 10.55 Revision af DBI Vejledning 10
Del 1-2-3

v/ Brandteknisk Rådgiver Anders Bach Vestergaard, DBI

Kl. 11.25 Præfabrikerede tagelementer

v/ Direktør, civilingeniør, Ph.D, HD(A) Lauritz Rasmussen, LR-Consult

Kl. 11.55 Opsamling

Kl. 12.00 Frokost
Netværk - og besøg stand i konferencelokalet og byggeudstillingen i HUSET

Kl. 12.45 Zinktage
Underlag for zinktage og udførelsesdetaljer

v/ Technical Manager Erwin Nielsen, VMZINC / VM BUILDING SOLUTIONS Scandinavia A/S

Kl. 13.15 Tagterrasser og taghaver og P-dæk

v/ Direktør, civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik

Kl. 13.45 Pause - kaffe/te
Netværk - og besøg stand i konferencelokalet og byggeudstillingen i HUSET

Kl. 14.05 Grønne tage på trætage
Opbygning af grønne tage på tagkonstruktioner af træ.
Hvordan påvirkes fugtforholdene i tagkonstruktioner med grønt tag?

v/ Bygningskonstruktør, Master i Bygningsfysik Jonas Kolbe, Bunch Bygningsfysik

Kl. 14.35 Stråtage
Ny vejledning "veludført stråtag" fra Tækkerlauget.

v/ Niels Strange, N. Strange - Byggeri - Regler - Teknik

Kl. 15.10 Pause - kaffe/te
Netværk - og besøg stand i konferencelokalet og byggeudstillingen i HUSET

Kl. 15.25 Glastage
Hvordan opfyldes BR18s nye formuleringer i relation til glastag mht. energiramme, indeklima, personsikkerhed?

v/ Diplomingeniør Carl Axel Lorentzen, Glasfakta

Kl. 16.00 Tagisolering på tagterrasser
Inkl. konkret eksempel på nyt system - og erfaringerne hermed.

v/ Produktchef Lars Baungaard Andersen, Rockwool

Kl. 16.30 Afsluttende diskussion

Kl. 17.00 Konferencen slutter - tak for i dag!
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.