Transformation af nyere tids arkitektur
Kategorier: Design

Transformation af nyere tids arkitektur

kr. 4.500,00
(ekskl. moms)
kr. 5.625,00
(inkl. moms)
Kurset har ikke en aktuel kursusdato og -pris, men du kan kontakte os på kurser@molio.dk, hvis du ønsker at blive orienteret, når/hvis kurset atter udbydes.

- fra 60´er beton til kulturarv

Hvad lærer jeg?
På dette kursus får du grundigt kendskab til nye arkitektoniske strategier og byggetekniske løsninger, som er rettet mod transformation af nyere tids arkitektur.

Mange af 60'erne og 70'ernes bygninger ses ofte som næsten værdiløse i både kulturhistorisk, arkitektonisk og energimæssig forstand. Samtidig er der en stærkt voksende interesse for velfærdsstatens kulturarv, og renoveringsopgaverne for nyere bebyggelser trænger sig på.

Med kurset lærer du metoder til at videreudvikle og forbedre eksisterende bygningers arkitektur og samtidig gøre dem funktionelt og energimæssigt tidssvarende. Kurset fokuserer på sammenhængen mellem det æstetiske og det byggetekniske. Med udgangspunkt i realiserede transformationsprojekter får du konkrete redskaber til

- at analysere eksisterende bygningers arkitektoniske kendetegn, kulturhistoriske værdi, og vurdere deres funktionelle potentiale for transformation
- at udarbejde arkitektoniske helhedsgreb, der kan forstærke og bearbejde bygningers særlige kendetegn
- at arbejde med realistiske konstruktive og energimæssige løsninger, der tager udgangspunkt i det eksisterende

Transformation adskiller sig fra renovering og restaurering ved, at man aktivt arbejder med at skabe en arkitektonisk sammenhæng mellem bygningens eksisterende og fremtidige udtryk, både æstetisk, konstruktivt og energimæssigt. På kurset lærer du kort sagt at bygge bro mellem bygningers fortid, nutid og fremtid.

Indhold
Du får indblik i de praktiske udfordringer og potentialer ved at transformere nyere tids arkitektur. Kurset er bygget op omkring konkrete eksempler og erfaringer fra realiserede transformationsprojekter. Transformation af nyere tids arkitektur er en meget aktuel problematik i samfundet, der udfordrer den sædvanlige måde at løse renoveringsopgaver på. Kurset beskæftiger sig med følgende temaer:

- Hvorfor skal 60'erne og 70'ernes bygninger opfattes som kulturarv?
- Hvilke krav stiller det til planlæggere, arkitekter, konstruktører og ingeniørers kompetencer?
- 2 cases med fremlæggelse af æstetiske - og konstruktive problemstillinger og løsninger
- Værdisætningsmetoder og transformationsstrategier.
- Økonomiske potentialer ved transformationsprojekter
- Debat, dialog og diskussion

Målgruppe
Kursets målgruppe er arkitekter, konstruktører og ingeniører, samt totalentreprenører, bygherrer og developere som planlægger, projekterer eller udfører transformationsprojekter:

- Byplanlæggere, der arbejder med omdannelse af eksisterende byområder, fortrinsvis i forstaden og efterkrigstidens bebyggelser
- Developere, der arbejder med omdannelse af eksisterende bygninger
- Projekterende arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører
- Totalentreprenører med mange renoveringsopgaver
- Kommunale og private bygherrer med bygninger fra efterkrigstiden i ejendomsporteføljen

Det er en fordel, men ikke et krav, at man har arbejdet med omdannelse af bygninger af nyere dato. Som forberedelse til kurset kan man orientere sig i bogen Om Bygningskulturens Transformation , der er udgivet af GEKKO Publishing i 2015 og redigeret af Christoffer Harlang og Albert Algreen-Petersen.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Undervisere
Cand. arch Ph.d. Lars Rolfsted Mortensen, Gottlieb Paludan Architects
Arkitekt MAA, partner Søren Johansen, Johansen Skovsted Arkitekter
Arkitekt MAA og lektor Nicolai Bo Andersen, Transformation/KADK
Direktør Johan Gottschalk, Colliers International A/S

Baggrund
Over halvdelen af alt byggeri i Danmark er opført efter anden verdenskrig. Denne enorme bygningsmasse betragtes sædvanligvis ikke som bevaringsværdig, og store dele af 60´erne og 70´ernes byggeri er direkte udskældt både i og uden for arkitektfaget.

Samtidig er nyere tids arkitektur det byggede vidnesbyrd om velfærdsstatens opblomstring - det er ganske enkelt her størstedelen af befolkningen bor, arbejder og lever. Velfærdsstatens kulturarv findes i høj grad i den modernistiske planlægning, det almene boligbyggeri, de store hospitaler og uddannelsesinstitutioner og i parcelhuskvartererne og industriområderne - alt sammen byggerier, der har været stærkt kritiseret siden 1960'erne.

Både arkitekter, planlæggere og developere står derfor i stigende grad over for et paradoks, når de skal arbejde med eksisterende bygninger eller områder fra denne periode. På den ene side har man en bygningsmasse, der giver store udfordringer både byggeteknisk, energimæssigt og æstetisk. På den anden side har man en periode, der i stigende grad betragtes som betydningsfuld i forhold til den samfundsmæssige udvikling og det enorme løft i levestandard, som størstedelen af danskerne oplevede.

Kort fortalt konfronteres praktiserende arkitekter og planlæggere med en middelmådig bygningsmasse, der rummer stor kulturhistorisk værdi. Dermed udfordrer nyere tids arkitektur grundlæggende de metoder til håndtering af fredede og bevaringsværdige bygninger, som vi har i dag.

Med kurset i transformation af nyere tids arkitektur gives eksempler på konkrete, arkitektoniske strategier, der forholder sig til nyere tids kulturarv og viser æstetiske og funktionelle potentialer ved transformation.

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Program er under udarbejdelse
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.