Byggeøkonomi

- Bliv rustet til at håndtere byggeøkonomien i det nye aftale- og ydelsesgrundlag

 

Med ABR 2018 og YBL 2018 bliver der rusket op i den måde, man tidligere har håndteret økonomien igennem en byggesag. Fx tilfalder der rådgiveren mere økonomisk ansvar, og der indføres nye krav til tids- og økonomistyringen og til budgettering, afrapportering og dokumentation. 

 


Det betyder, at der er brug for stærke kompetencer inden for discipliner som budgettering, planlægning og økonomistyring af byggeprojektet i alle dets faser.  

 


Molios uddannelse i Byggeøkonomi ruster byggesagens forskellige parter til at leve op til de skærpede krav og levere de øgede ydelser, men også at kunne tage det øgede ansvar. Alt sammen noget som er en konsekvens af ABR 2018 og YBL 2018. 

 


Hvem er uddannelsen lavet til? 

Uddannelsen er for dig, der gerne vil have den basale økonomistyring med fokus på de øgede krav i ABR 2018 og YBL 2018 helt på plads. Det kan være dig, der i forvejen har en økonomiuddannelse og ønsker at blive fuldt opdateret på de nyeste krav og værktøjer. Det kan også være dig, der ”bare” arbejder med økonomistyring i praksis og ønsker at udvide din værktøjskasse uden at tage en længere økonomiuddannelse. 

På uddannelsen kommer du til at arbejde intensivt med enkle og effektive værktøjer. Værktøjer, som du kan bruge direkte i dit daglige arbejde, når du skal styre en byggesag sikkert igennem fra start til aflevering. 

Indhold

Modul 1 (3 dage)

Begreber / Terminologi og ABR- og YBL- aftalernes betydning for økonomistyringen, samt optimering af leverancer og ydelser  

Udbuddets og tilbudsgivningens økonomi 

Prisdatabaser og totaløkonomi 


Modul 2 (3 dage) 

Aftalerne, Successiv Kalkulation og egnede værktøjer

Byggeriets budgettering i alle faser og egnede værktøjer

Traditionel kalkulation, virtuel kalkulation og kalkulation med basis i 3D / 5D bygningsmodeller 

 

Modul 3 (3 dage)

Aftalesættet baseret på YBL2018

Økonomistyringen i byggeriets udførelsesfase, herunder byggeregnskab m.m.

Driftens økonomi og økonomistyring

 

Introduktion til eksamen og til eksamensdag:

Tre eksamensforløb med hver deres vægtning i det samlede resultat:

1) Fremlæggelse af de udarbejdede modulopgaver i grupperne (indgår med 20%)

2) Skriftlig individuel prøve (indgår med 40%): 
      - Multiple choice opgave, der samler op på de 9 forudgående dage 
      - Prøven rettes omgående efter udarbejdelsen

3) Mundtlig prøve i grupper (indgår med 40%): 
      - Alle grupper får udleveret deres opgave umiddelbart før forberedelsen  


Undervisningsforløb på eksamensdagen: 

Fremtidens økonomistyring af byggeriet: 

- Avancerede økonomistyringsværktøjer
    o BIM (Building information Management) fremtidens styring af byggeriet
    o Software/værktøjer til fremtidens økonomistyring  


Uddeling af diplomer og evaluering af hele kursusforløbet 

Udbytte

Efter uddannelsen er du i stand til at håndtere økonomistyring af en byggesag med fokus på budgettering og på byggeriets løbende økonomistyring under udførelsen og frem til aflevering.

• Du lærer, hvordan man tager højde for den økonomi, der er en konsekvens af byggeriets aftaler, især med henblik på de skærpede krav i ABR 2018 og ydelser i YBL 2018.
 

• Du introduceres til økonomistyringens opdaterede begreber og terminologi.


• Du lærer at håndtere de konsekvenser en justering af den oprindelige tidsplan ofte giver, 

        også økonomisk og juridisk.


• Du lærer at skaffe dig et overblik over relevante parametre og nye parametre i økonomi-

        styringen.


• Du lærer at udnytte mulighederne i moderne kalkulationsværktøjer og du får et digitalt

kalkulationsværktøj udleveret, et digitalt risikovurderingsværktøj, samt et digitalt værktøj til økonomi-

styring og byggeregnskab.


• Du lærer, hvordan man udarbejder og vedligeholder et budget gennem byggeriets faser.


• Du får en introduktion til driftsøkonomien i private-, almene- og offentlige- drifts-

Ejendomme.


• Du får en indføring i hvilke udfordringer der er mellem et budget og en aftalt tidsplan, og 

hvilke værktøjer, der kan bruges til at sikre en god aflevering med overgang til drift.

Varighed og opbygning

Uddannelsen er en ”miniuddannelse” på 3 moduler á 3 dage (internat) - det vil sige 9 kursusdage i alt, og 1 dag med afsluttende prøve. Du modtager et diplom efter bestået prøve. 


Efter hvert modul er der arrangeret et webinar, som skal være med til at fastholde og forankre den nye viden.  

Masterclasses med nøglepersoner (webinarer)

 

Som supplement til undervisningen arrangerer vi 3 masterclass-webinarer, hvor nøglepersoner fra branchen fremlægger hver sin aktuelle case. 

Masterclass webinar 1: Byggeøkonomi # IKT / BIM


Reverse innovation- hvordan skabe værdi under trange økonomiske rammer?
Underviser: Christian Koch, Professor, Ph.D. Chalmers University of Technology, Architecture and Civil Engineering, Construction Management 

Afholdes den 10. april 2019 kl. 10.00-11.00

  

 

Masterclass webinar 2: Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2018


Introduktion til YB2018


Underviser: Advokat og partner Simon Heising, Nexus Advokater


Afholdes den 
30. april 2019 kl. 10.00-11.00

 


Masterclass webinar 3: Cirkulær økonomi i byggeriet (Engelsk)


Cirkulær økonomi – med udgangspunkt i CBS´ strategi og forretningsmodel for cirkulær økonomi i byggerietUnderviser: Kristjan Jespersen, Regenerative Sustainability Lab Director, Copenhagen Business School

Afholdes den 4. juni 2019 kl. 10.00-11.00

Målgruppe og forudsætninger

Det er en fordel at have en uddannelse som arkitekt, bygningskonstruktør eller ingeniør, og det er en fordel at have brancheerfaring fra ansættelse i en privat, en offentlig virksomhed eller en bygherre-, rådgivnings-, eller entreprenørvirksomhed.

Tid, sted og pris

Tid: 

Datoer i 2019:

Modul 1: den 01. - 03. april 2019
Modul 2: den 24. - 26. april 2019
Modul 3: den 22. - 24. maj 2019
Eksamen: den 17. juni 2019

Webinarer afholdes online kl. 10.00-11.00.

Master Class Webinar 1: den 10. april 2019
Master Class Webinar 2: den 30. april 2019
Master Class Webinar 3: den 4. juni 2019


Sted:
 Uddannelsens 9 kursusdage foregår på Molios eget kursuscenter HUSET Middelfart


Pris: Uddannelsen koster i alt 44.000 kr. for alle tre x tre kursusdage (internat) + afsluttende prøve.

Prisen inkluderer al undervisning, overnatning, forplejning og materialer.

Undervisere

Arkitekt og byggeøkonom Christian Bolding
Byggeøkonom og arkitekt Gorm Nørmark-Larsen,
Seniorforsker Kim Haugbølle, SBi
Projektleder Mads Blaabjerg, emcon
Konsulent Arne Tollaksen, Tollaksen Digital Driftsrådgivning
Ingeniør og Indehaver Simon B. Skaarup, CX1 Rådgivende Ingeniørfirma
Produktchef René Olsen, Molio - Byggeriets Videnscenter
Konsulent Per Tais Nielsen, Sigma Estimates
Projektleder Lasse Würtz Møller, Exigo Consult
Tidl. kontorchef Niels Christian Sloth, Region Nordjylland
Projektdirektør Henrik Fausing, Dansk Byggeri
Seniorprojektleder bygherrerådgivning, Niels Christian Toppenberg, COWI A/S
Adm. direktør, arkitekt og BIM rådgiver Tore Hvidegaard, 3dbyggeri danmark ApS
 
 
 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig uddannelsen her

Du kan også tilmelde dig på kurser@molio.dk eller ved at ringe til os på telefon 7012 0600.