Certificeret rådgiver i bæredygtighed

- Få fagligheden på plads både i substansen og i processen   

Bæredygtigt byggeri forudsætter en helhedstænkning og en tidlig indsats. Bæredygtighed kan ikke ”drysses” på det enkelte byggeprojekt til sidst, men er en velintegreret del af byggeriets processer, værktøjer og metoder.


Som rådgiver eller som projekterende på et bæredygtigt byggeri skal du være den, der kan stille de relevante spørgsmål, foretage de relevante analyser på rette tidspunkt, bruge de relevante værktøjer samt realisere begrebet bæredygtighed igennem byggeriets processer.


Med Molios uddannelse får du den faglige ballast - både når det gælder substans og proces. 

Molios uddannelse kan enten stå alene eller den kan fungere som supplement til andre uddannelser på området. Som Certificeret rådgiver i bæredygtighed får du dybdegående viden om processen og om at lede, planlægge og drive bæredygtige byggeprojekter i mål.

5 workshops og real-life case

Gennem fem workshops bliver du ført igennem, hvad du bør vide om begrebet bæredygtighed inden for byggeriet. Du opnår en grundig viden om, hvordan begrebet realiseres gennem byggeriets processer – hvad betyder bæredygtighed i praksis, hvilke valg og implikationer fører det med sig og hvordan arbejder man konkret med bæredygtighed gennem byggeprocessen fra design til konkrete valg og beregninger. 


Som real-life case arbejder vi med alle væsentlige elementer af Det Biologiske Hus (beliggende i HUSETs udstillingsområde). Her får du et godt overblik over de forskellige bæredygtige virkemidlers betydning og deres indbyrdes sammenhænge og relevans for det overordnede resultat.


Hvad kan du efter uddannelsen:

• Planlægge, implementere og facilitere processer for bæredygtighed i byggeriet

• Lave en miljømæssig LCA analyse for et produkt eller et helt byggeri

• Lave en totaløkonomisk LCC analyse for et byggeri i de forskellige projekteringsfaser 

• Orientere om indhold og virkning af mærkningsordninger, certificeringer og miljøvaredeklarationer

• Føre en dybere dialog med leverandører om deres produkters miljøegenskaber

• Samarbejde og kommunikation af bæredygtighed til beslutningstagere.

Opbygning

Uddannelsen er bygget op af i alt 5 workshops, hvoraf der er lagt en test ind efter de tre første. Efter den fjerde workshop er der ingen test og på den femte workshop afsluttes uddannelsen med en eksamen og et diplom.

Indhold

Fem workshops med en enestående real-life case - Det Biologiske Hus
NYT: Uddannelsen er nu udvidet med 2 live webinarer


Gennem fem workshops bliver du ført igennem, hvad du bør vide om begrebet bæredygtighed inden for byggeriet: 

Workshop 1 (d. 5. februar 2019)
Bæredygtighed - i perspektiv og processerne bag

- Gennemgang af fordele og ulemper ved systematisering af bæredygtighedsarbejdet med mærkningsordninger og certificeringsordninger (DGNB)

- Forstå vejen til bedre udbud- og rådgivningsarbejde i bæredygtigt byggeri med relevante vinkler for både udførende, bygherre og som leverandør

- Konkrete valg i bæredygtige byggerier og processerne undervejs

- Designstrategier og værktøjer samt kommunikations- og samarbejdsprocesser som understøtter bæredygtigt byggeri.

Webinar 1 (d. 26. februar 2019 kl. 10-11)
FRAME 
På dette webinar præsenteres den digitale platform Frame. Den er på én gang en metode til procesledelse af bæredygtigt byggeri og et værktøj til bæredygtig projektering. Platformen bygger på integration af bæredygtighed i branchens kendte fasemodel, så bæredygtighed bliver konkret, overskueligt og tilgængeligt for alle de involverede aktører i alle faser fra idé til drift. Bæredygtighed konkretiseres og kan skaleres efter behov og projektrammer. Frame bygger på ydelsesbeskrivelsens definitioner af bæredygtighed og integrerer de anerkendte kriterier for bæredygtighed. Frame er en åben standard, som giver dig mulighed for at integrere med byggeriets øvrige standarder og systemer, men gør det ikke til et krav. Den digitale platform, gør det muligt at arbejde kvalificeret og enkelt med kriterier for bæredygtighed fra idé til drift.
Underviser: Bæredygtighedsingeniør, DGNB-auditør Zeynel Palamutcu, Dominia A/S Rådgivende Ingeniører

Workshop 2 (d. 7. marts 2019)
LCA - analyse af materialers livcyklus

Gennemførelse og dokumentation af materialers, bygningsdele og hele bygningers livscyklus. Hvilken tilgang kan vælges og hvilke værktøjer findes?

- Gennemgang af globale udfordringer og belastninger og indsigt i livcyklusfasernes betydning i en bygning

- EDPen (miløvaredeklarationen) som datagrundlag i LCA

- Konkret vurdering og optimering af bygningsdesign ud fra LCA

- Gennemgang af forskellige projekters udarbejdede LCA er og de nyeste udviklingsprojekters temaer indenfor LCA og miljø

- Gennemgang af værktøjet LCAbyg som kan følges op med selvstudie mht. konkret anvendelse på egen eller fælles opgave/case.

Webinar 2 (d. 26. marts 2019)
Opfølgningswebinar på workshop 2 vedr. LCA
Underviser: Seniorspecialist, Bæredygtighed Amdi Schjødt Worm, Arkitema Architects

Workshop 3 (d. 2. april 2019)
LCC - Betydningen og tilgangen til totaløkonomi med LCCbyg

Totaløkonomiske beregninger er af stor betydning for de endelige valg. Hvordan regner man på totaløkonomien og kan det gøres inden for en fælles reference- og beregningsramme? 

- Introduktion til Energistyrelsens indsats omkring bæredygtighed, herunder totaløkonomi (LCC)

- Introduktion til totaløkonomiske principper 

- Gennemgang af programmet LCCbyg

- Øvelser i brug af værktøjet bl.a. om beregningsforudsætninger, energi og renhold

- Skabe overblik og målrettethed i håndtering af livscyklus ift. økonomi

- Gennemgang af relevans i forskellige kontekster og muligheder samt anbefalinger.


Workshop 4 (d. 2. maj 2019)
Mærkningsordninger og producenter

Har vi i dag tilstrækkelige afprøvede og anerkendte miljørigtige produkter med de rette byggetekniske egenskaber og medvirker de til bygningens bedste totaløkonomi og sundhed?

- Indblik i dagens og fremtidens muligheder inden for ressourceoptimerede byggevarer herunder relancering af tidligere byggeskik

- Gennemgang af en række leverandørers sortiment pt. og deres arbejder på fremtidige produkter, herunder kendskab til udenlandske muligheder og strømninger

- Eksempler på leverandørers arbejde med dokumentation og mærkning af deres produkters miljømæssige egenskaber.


Workshop 5 (d. 7. juni 2019)
Bæredygtighedsarbejde på case - og eksamen

Hvilken tilgang skal vi have til en konkret case? - metoder, prioriteringer og målsætninger? Gennem gruppearbejder med konkret situation får du lejlighed til selv at arbejde med (og få repeteret) de forskellige vinkler i bæredygtighed - og koblingen mellem disse vinkler for opnåelse af gode helhedsløsninger.

- Træning i anvendelse af ovenstående viden i en multidiciplinær dag med tværfagligt samarbejde

- Casearbejde med indledende analyse > udvælgelse af fokusområde > fastlæggelse af arbejdsproces-> lokalisering af værktøjer-> konkrete anbefalinger

- Gennem gruppearbejder med konkret situation får du lejlighed til selv at arbejde med (og få repeteret) de forskellige vinkler i bæredygtighed og koblingen


Workshoppen indeholder fremlæggelse i grupper af dagens arbejde for de øvrige grupper og herefter kommentering fra undervisere og kursister.

  

Enestående real-life case i "baghaven"

Som real-life case arbejder vi med alle væsentlige elementer af Det Biologiske Hus, som er beliggende i HUSETs udstillingsområde. Her får du et godt overblik over de forskellige bæredygtige virkemidlers betydning og deres indbyrdes sammenhænge og relevans for det overordnede resultat.

  

Klik på "Læs mere om kurset" ude til højre her på siden. Så kommer du ind i vores webshop, hvor du kan tilmelde dig og købe de enkelte workshops.

Undervisere

Undervisningen varetages af erfarne folk fra både vidensinstitutioner, byggevareproducenter og rådgivere:

Partner, ingeniør og lektor Jørgen Lange, ekolab aps, e+ a/s og AU
Arkitekt Lasse Lind, 3XN
Associate professor, Ph.D., Head of Indoor Climate and Energy Steffen Petersen, Aarhus Universitet
Seniorspecialist, Bæredygtighed Amdi Schjødt Worm, Arkitema Architects
Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle, SBi/AAU
Indehaver, lektor Peter Scheutz, Scheutz & Clementsen Design/Statens Byggeforskningsinstitut
Direktør Jørgen Kaarup, Straatagets Kontor
Marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen, Troldtekt
Markedschef Henrik Hougaard, Miljømærkning Danmark

Bygningskonstrukktør Martin Hansen Green, CBI Danmark A/S
Byggechef Bente Karlskov, CIVICA

Projektleder Simon Gade, CIVICA
Bæredygtighedsingeniør, DGNB-auditør Zeynel Palamutcu, Dominia A/S Rådgivende Ingeniører
 
 
 

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig med samme relevans til rådgivere, bygherrer, projekterende og myndigheder og til driftsansvarlige, developere og producenter. Alle der arbejder med eller ønsker at arbejde med bæredygtighed på et veloplyst og professionelt grundlag:

  • Bæredygtighedsansvarlige hos bygherrer, developere og totalentreprenører, som vil have en overordnet forståelse for bæredygtighedsbegreber, vigtige parametre og muligheder.

  • Myndigheder, som vil have indsigt i udviklingen i bæredygtighed og meget konkret viden om eksakte design og løsningers anvendelighed.

  • Byggevareleverandører og husproducenter, som vil have indsigt i den nødvendige produktudvikling for at matche efterspørgslen skabt af bygherres/rådgiveres nyeste tilgang til bæredygtighed i byggeriet.

  • Rådgivende arkitekter, konstruktører og ingeniører, som ønsker at påbegynde efteruddannelse i bæredygtighed - eller supplere med en dybere faglig forståelse.

 

 

Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en eksamen i form af kursistens dialog med uddannelsesleder Ingeniør Jørgen Lange, direktør ekolab aps, partner e+ a/s og lektor AU og censor.


Der gives ikke karakter, men bestået/ikke-bestået.

Tid, sted, pris og tilmelding

Tid og sted

Alle workshops afholdes i HUSET i Middelfart:

 

Workshop 1: 5. februar 2019

Workshop 2: 7. marts 2019

Workshop 3: 2. april 2019

Workshop 4: 2. maj 2019

Workshop 5: 7. juni 2019

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig uddannelsen her eller via elementet i højre spalten her på siden. 

Du kan også tilmelde dig på kurser@molio.dk eller ved at ringe til os på telefon 7012 0600.

Priser

Uddannelsen koster i alt 21.950 kr. ekskl. moms 

Prisen inkluderer al undervisning, forplejning og materialer.

Kursisternes evaluering - og hvad de siger om uddannelsen

Karina Bergmann Jensen, Arkitekt MAA, mtre aps:

– Det har været et meget udbytterigt forløb. Jeg har fået et rigtigt godt overblik over de mange forskellige begreber og metoder, der er inden for bæredygtighed i byggeriet. Samt en grundlæggende forståelse af, hvordan der kan og bliver arbejdet med bæredygtighed lige nu i branchen. Særligt forståelsen af relativ og absolut bæredygtighed var en øjenåbner for mig. Og så er metoderne til miljørigtig projektering et godt redskab, som jeg vil tage med mig, hovedsageligt i projekters indledende byggefaser som predesign og programmering.

– Grundlæggende føler jeg mig bedre rustet til at kunne balancere indsatsen i forhold til ønsket udbytte, da jeg nu ved, at der er mange veje (der fører til Rom), og man skal tænke sig godt om fra starten og vælge det rigtige niveau.


Hasse Krebs, kvalitetskonsulent, XL-byg:

 – Jeg har fået en meget større indsigt i og viden om bæredygtighed i byggeriet. Og jeg synes, uddannelsesforløbet har givet mig masser af værktøjer, som jeg kan bruge i mit arbejde her på XL-BYG hovedkontoret. Min nye viden skal bruges aktivt, og jeg er allerede i gang med at implementere noget af min nye viden i organisationen.


– Uddannelsesforløbet er skruet godt sammen, og har nogle meget kompetente undervisere. Der kræves en del af en som kursist, og man skal være engageret for at få mest muligt ud af uddannelsesforløbet - og det får man så også.


Morten Høgsbro Holm, projektleder og arkitekt MAA, Helsingør Kommune:

– Jeg har lært meget om, hvilke faktorer der spiller ind i forhold til at få et bæredygtigt byggeri og en cirkulær økonomi. Jeg har fået større opmærksomhed på processen; at det er vigtigt at tænke bæredygtighed med helt fra begyndelsen i et projekt, og stiller krav om det allerede ved udbud til rådgiver. Som projektleder på byggesager for Helsingør Kommune kan jeg bruge min nye viden til at planlægge kommende byggerier. Og jeg har kunnet rådgive mine kolleger på deres projekter.


Simon Gade, projektleder, Civica:

– For mig har uddannelsen været særlig relevant, fordi jeg er projektleder på et specielt, bæredygtigt byggeri. Som bygherre er det mit ansvar at sørge for, at vi får mest muligt for pengene. Derfor har det været en god ting, at jeg bedre har kunnet udfordre vores rådgivere, især på DGNB-delen, som er et bærende element i vores byggeri. DGNB er stadig ret nyt for mange i faget, og det var også nyt for mig, så det er rigtig godt, at jeg nu kan udfordre dem på, om vi har tænkt alle de relevante tanker. Jeg har bedre kunnet gennemskue de komplekse beregninger, fordi jeg har været på kursus. Og jeg tror omvendt også, at rådgiver har været glad for, at vi ved, hvad vi snakker om.Frank Zeller, Dong Energy:

– I Dong Energy er bæredygtighed en del af vores strategi og derfor er det vigtigt, at vores bygninger lever op til nutidens krav til bæredygtighed. Som BiB-konsulent har jeg nu fået værktøjer til at konkretisere spørgsmål i organisationen - fx om en bygning skal certificeres eller i hvilken udstrækning den skal være bæredygtig. Jeg har fået bedre muligheder for at forstå, hvad vores rådgivere rent faktisk taler om. Jeg ved nu, hvad begreberne dækker over og hvordan sammenhængen er. Jeg ved, hvad de snakker om, og hvad deres argumenter er, så nu kan de ikke køre om hjørner med mig mere - fx når det handler om materialevalg. De syntes ofte, at det er besværligt at bygge bæredygtigt, men det kan jeg nu fortælle dem, at det er det slet ikke.


Rikke Hauerslev, Hoffmann: 

– Jeg arbejder med forretningsudvikling i Hoffmann, hvor vi i mange år har arbejdet målrettet med energioptimering. Nu vil vi gerne være på forkant med udviklingen inden for bæredygtighed og vi vil gerne vide, hvor vi skal holde vores fokus. Som BiB-konsulent har jeg fået indsigt og bred viden på området. Når vi diskuterer bæredygtigt byggeri, har jeg nu kendskab til konkrete værktøjer, der kan underbygge mit svar. Jeg kan allerede tidligt i projekterne byde ind med, hvad der kræves og skal tages højde for. Uddannelsen har desuden givet mig et netværk. Deltagerne kommer fra forskellige verdner. Så Det har været rigtig spændende at høre om de andres forskellige samarbejdsformer og tilgange til bæredygtighed." Pressemeddelelse