Facility Manager - certificeret

For alle, der arbejder professionelt med Facilities Management

 

Facilities Management er et område i rivende udvikling. Der er derfor brug for et kompetenceløft i FM-organisationer, der sikrer det bedst mulige beslutningsgrundlag og de mest hensigtsmæssige løsninger for såvel virksomhed som medarbejdere.

 

Facilities Management er en ledelsesdisciplin, som fokuserer på at skabe værdi for den kernevirksomhed, den skal understøtte. For at opnå dette findes der en række FM-værktøjer der skal bruges i den rigtige kontekst og på den rigtige måde.

 

Uddannelsen guider dig igennem alle de aktuelle FM-værktøjer og giver en indføring i at anvende disse værktøjer og ikke mindst at udnytte dem både strategisk og operationelt. Du får også redskaber til effektiv kommunikation.

Vores uddannelse afsluttes med at koble pensum op på din egen virksomhed, så den viden du får, kan omsættes til dine egne udfordringer. Du får desuden et styrket netværk og mulighed for sparring med ligesindede fra branchen.

 

Facility Manager - certificeret giver dig

 

 • Indsigt i kerneaktiviteterne i Facilities Management
 • Indblik i jeres forretningsmetoder og identificeret de områder, hvor I kan optimere og forbedre jeres forretning
 • Indsigt i FM-værktøjer og hvordan de kan udnyttes optimalt
 • Indsigt i Benchmarking og Space Management som stærke ledelsesværktøjer
 • Forståelse for kommunikation som disciplin og redskaber til effektiv kommunikation
 • Viden om udbud, outsourcing og kontrahering både for private og offentlige virksomheder
 • Viden, så du kan bidrage til formulering af mål og strategier for en ejendomsportefølje
 • Overblik over, hvad du kan få ud af digitaliseringen fra aflevering til daglig drift, når du arbejder med FM/DV
 • Et samlet kompetenceløft uanset om du arbejder strategisk, taktisk eller operationelt med FM
 • Et styrket netværk og kvalificeret sparring fra andre ligesindede FM-ledere og -planlæggere i branchen.

 

Du får diplom på dine kompetencer

Uddannelsen afsluttes med eksamen og diplom fra Molio - Byggeriets Videnscenter.

 

Udviklet sammen med DFM 

Facility Manager - certificeret er udviklet i tæt samarbejde med brancheeksperter og Danmarks største organisation for Facilities Management, DFM netværk. Dette sikrer dig størst mulig ekspertise, og de nyeste teknikker og værktøjer til dit videre arbejde og det sikrer dig, at det, du lærer, er forankret i hverdagens reelle udfordringer og løsninger. 

 

Opbygning

FM-uddannelsen består af 4 moduler af hver 2 dages varighed og en afsluttende, mundtlig eksamen. Uddannelsen kan udbygges med andre valgfrie moduler efter behov og interesse.

 

Modulerne kan også tages enkeltvist, hvis du ikke har behov for hele uddannelsen. Du kan altid hoppe på uddannelsen og få ”merit” for de moduler, du allerede har gennemført.

 

 

 

Moduloversigt

Modul 1: Grundkursus

Forstå alle de vigtige elementer, der skaber en optimal Facilities Management funktion

 

Kurset kommer omkring alle de vigtige elementer, som skaber en optimal Facilities Management funktion. Du får grundlæggende forståelse for FM-organisationer og de væsentlige relaterede roller til lederskab og ledelse på afdelingsniveau, samt organisatorisk niveau i en FM-sammenhæng.

 

Læs mere om indholdet på modulet her

Modul 2: Planlægning og indkøb

Lær at løse opgaven så effektivt som muligt


Via den strategiske vinkel bliver du præsenteret for de metoder og processer, der fokuserer på drift og vedligehold af ejendomme, og ikke mindst hvordan du med analytisk og struktureret planlægning kan løse opgaven mest effektivt. En opgave alle facilities management-planlæggere skal kunne mestre.

 

Læs mere om indholdet på modulet her.

 

Modul 3: Innovation og performance

Lær at lede og udvikle din FM-organisation optimalt 

 

Gennem metoder og procesmodeller lærer du at arbejde med Facilities management på en strategisk og innovativ måde, og du får konkrete metoder til og indsigt i, hvordan du kan optimere din forretning. Du lærer desuden at udnytte fordelene ved at arbejde med Space management som ramme om den moderne arbejdsplads.

 

Læs mere om indholdet på modulet her.

Modul 4, Dag 1: Digitaliseret bygningsdrift

Digitalisering fra aflevering til daglig drift

Du får overblik over hvad paradigmeskiftet til IKT/BIM i projekteringen og udførelsen betyder, og hvordan det påvirker din driftsorganisation og dit driftsarbejde, samt hvilke værdier IKT/BIM giver.

Ligeledes får du overblik over de arbejdsmetoder, samarbejdsrelationer, værktøjer m.m., du i de kommende år skal håndtere og udvikle dig indenfor.


Læs mere om indholdet på Dag 1 her.

Modul 4, Dag 2: Eksamensforberedelse

 

Kurset fungerer som eksamensforberedelse til eksamen på Facilities management – uddannelsen.

 

For at give dig som deltager på FM-uddannelsen mulighed for at bruge de tillærte FM-værktøjer, skriver du med afsæt i din egen virksomhed en problemformulering. Dernæst analyserer vi mulige løsninger på problemet med angivelse af fordele og ulemper (SWOT-analyse) samt udarbejder en indstilling til direktionen.

 

Du kan vælge at løse opgaven selvstændigt eller i små grupper. Der vil blive benytte SWOT –analyseværktøjet til at formulere opgaven. Problemformuleringer og forslag til løsninger vil blive fremlagt i plenum så du får feedback fra de andre deltagere og inspiration til egen opgave.

 

Opgaven skal bestå af maks. 4 A4 sider og en PowerPoint præsentation. Opgavebesvarelsen vil fungere som udgangspunktet for den mundtlige eksamen.

 

Udbytte
Efter kurset har du lært at

 

 •     Benytte problemløsningsværktøjet SWOT-analyse
 •     Anvende FM-værktøjer på egne problemstillinger
 •     Skrive en problemformulering
 •     Benytte kommunikationsredskaber

 

 

Undervisningsform

Kursisterne arbejder selvstændigt eller i små grupper med opgaven, støttet af underviser. Der fremlægges i plenum og der modtages feedback fra underviser og de andre kursister.

 

Målgruppe og forudsætninger
Kurset er målrettet deltagerne på Facilities Management - uddannelsen.

 

Eksamen

Facilities Management – Eksamen

På baggrund af de tillærte FM-værktøjer i pensum skal du lave en problemformulering og løse den med udgangspunkt i din egen virksomhed. Opgaveløsningen fremlægges mundtligt for eksaminator og censor og bedømmes med karakteren bestået/ikke bestået.

 

Certifikat

Der udleveres certifikat efter bestået eksamen.

 

Eksaminator

Driftschef Flemming Wulff Hansen, Newsec Datea A/S

 

Censor

Direktør Mogens Kornbo, Region Hovedstaden

Undervisere

Flemming Wulff Hansen, Gruppechef Newsec Datea
Direktør Mogens Kornbo, Region Hovedstaden
Ejer Birgitte Dyrvig Carlsson, Dyrvig Consult
Bygningskonstruktør Henrik Tuxen Lyck, Bygningsstyrelsen
Arkitekt og byggeøkonom Christian Bolding
Konsulent Arne Tollaksen, Tollaksen Digital Driftsrådgivning
Civilingeniør, Master i IT, ph.d. Kristian Birch Pedersen, Exigo
Projektleder Sebastian Andersen, Sweco
Space Commander/Direktør Lene Becker, Laika Rumdesign
Direktør Svend Bie, Dansk Facilities Management netværk (DFM netværk)
Claes Brylle Hallqvist, Lucanus
CEO Lars Bang, EasyFix Software
Ekspertisechef Susanne Balslev Nielsen, NIRAS
Sales Ececutive & Business Development Thomas Brændgaard Nielsen, Siemens A/S
 
 

Målgruppe og forudsætninger

FM-uddannelsen er målrettet alle, der har ansvar for eller arbejder i FM-organisationer inden for ejendomsforvaltning, ejendomsadministration, driftsafdelinger m.v.


Den er relevant for såvel strategiske ledere som afdelingsledere, projektledere, samt facility managere, der ønsker at kunne udvikle og implementere FM-strategier effektivt og professionelt.

 

Tid, sted, tilmelding og pris

Alle moduler afholdes som internat i HUSET Middelfart. 

2019:
Modul 1, Grundkursus: 18. - 19. juni 2019
Modul 2, Planlægning: 20. - 21. august 2019
Modul 3, Optimering og strategi: 25. - 26. september 2019
Modul 4, Digital drift og eksamensforberedelse: 21. - 22. oktober 2019
Eksamen, 11. november 2019


Tilmelding
Tilmeld dig på denne side eller gå til tilmelding her.

Pris
Hvis du tilmelder dig hele uddannelsen samlet er rabatprisen kr. 45.000 ekskl. moms.

Der gives 10 % i rabat til medlemmer af DFM netværk. Rabatter kan ikke kombineres.

Prisen inkluderer al undervisning, overnatning, forplejning og materialer.

Materiale om uddannelsen

Facility Manager - certificeret
For alle, der arbejder professionelt med Facilities Management

Se brochuren om uddannelsen her