Facilities Management-uddannelsen

- Bliv en dygtigere leder eller planlægger inden for FM 

 

Facilities Management er en ledelsesdisciplin som fokuserer på at skabe værdi for den kernevirksomhed den skal understøtte. 


Molios FM-uddannelse er relevant for strategiske ledere, afdelingsledere, projektledere, samt facility managere, der ønsker at kunne udvikle og implementere FM-strategier effektivt og professionelt. FM-uddannelsen sætter fokus på strategisk ledelse, planlægning og gennemførelse af FM.
 

Den eneste fleksible FM-uddannelse i Danmark

Facilities Management er en branche med mange discipliner og en branche i konstant udvikling. Molios FM-uddannelse er derfor fleksibel i sin opbygning, så du kan tilpasse uddannelsen til din professionelle profil og karriere. Efter et basisforløb, vælger du selv, om du vil specialisere dig inden for ledelse/strategi eller planlægning og på hvilket niveau FM Basis, FM Avanceret eller FM Ekspert.  


Uanset hvilket uddannelsesbehov du har, kan du tage FM-uddannelsen ved siden af dit fuldtidsjob.

 

Du får diplom på dine kompetencer 

Alle niveauer afsluttes med en eksamen, og du får formel anerkendelse for dine færdigheder i form af et diplom fra Molio.

 

Udviklet sammen med DFM 

FM-uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med brancheeksperter og Danmarks største organisation for Facilities Management, DFM. Dette sikrer dig størst mulig ekspertise, og de nyeste teknikker og værktøjer til dit videre arbejde og det sikrer dig, at det, du lærer, er forankret i hverdagens reelle udfordringer og løsninger. 

 

Opbygning

Uddannelsen giver mulighed for at specialisere sig inden for et arbejdsområde (Planlægning, Ledelse/Strategi) og på det uddannelsesniveau (Basis, Avanceret, Ekspert), der passer til dit behov.  

 

FM Basis (fælles for alle)

2-dages intensivt internatkursus.

 

FM Avanceret (Ledelse/Strategi eller Planlægning)

FM Basis + 2 dages intensivt internatkursus. 

Her vælger du at specialisere dig inden for en af disse to retninger:

 • Ledelse/strategi (Ledelse af FM-organisationer)
 • Planlægning (Outsourcing, udbud og kontraktstyring/drift og vedligehold af byggeri og anlæg)

 

FM Ekspert i Ledelse/strategi og FM Ekspert i Planlægning består af 4 et-dagskurser.


Uanset om du vælger Basis, Avanceret eller Ekspert og uanset om du er leder eller planlægger afsluttes uddannelsen med eksamen og diplom. 

FM Basis - Indhold og program

Forstå alle de vigtige elementer, der skaber en optimal Facilities Management funktion.


På Molios grundmodul i Facilities Management, FM Basis, får du et godt overblik over FM som selvstændig disciplin. 


Du lærer hvordan du, gennem effektiv ledelse af serviceydelser, kan understøtte din organisation og sikre at virksomhedens fokus er rettet mod kerneprodukter eller -ydelser.


Du får grundlæggende forståelse for FM-organisationer og de væsentlige relaterede roller til lederskab og ledelse på afdelingsniveau, samt organisatorisk niveau i en FM-sammenhæng.

FM Basis er målrettet alle, der har ansvar for, eller arbejder i FM-organisationer inden for ejendomsforvaltning, ejendomsadministration, driftsafdelinger m.v. Den er rettet mod såvel strategiske ledere som afdelingsledere, projektledere, samt facility managere, der ønsker at kunne udvikle og implementere FM-strategier.

Indhold og program - Basis

Facilities Management er en ledelsesdisciplin som fokuserer på at skabe værdi for den kernevirksomhed den skal understøtte.  For at opnå dette, findes der en række FM-værktøjer, der skal bruges i den rigtige kontekst og på den rigtige måde. Kurset giver en indføring i at anvende disse værktøjer og ikke mindst at udnytte dem strategisk.FM Basis vil gennem oplæg, cases og øvelser gennemgå følgende emner:

 • Organisering af FM-ydelser (in-/ outsourcing)
  Få indsigt i de overvejelser man skal gøre sig ifm. at løse FM-opgaverne med egne medarbejdere eller bruge leverandører.

 • Ledelse af FM-organisationer
  Hvordan motiverer og leder man en FM-organisation og hvilke kompetencer har man brug for?
  Du får en dybere forståelse for, og anvendelse af principper for avancerede forandringsprocesser.

 • Kommunikation
  Lær om kommunikation på alle niveauer. Som FM’er skal du være i stand til at kommunikere hensigtsmæssigt både til medarbejdere, ledere, leverandører og ikke mindst kernevirksomhedens ledelse.

 • Indkøb og kontraktstyring
  Lær at håndtere leverandører - både ifm. udbud og efterfølgende etablering af et godt samarbejde. 

 • Areal- og bygningsoptimering (Space management) 
  Du får indsigt i hvordan man indretter kontorer, så de understøtter de forskellige aktiviteter, der foregår i et kontor og man derved undgår spildplads. Du lærer også, hvordan indretning kan bruges til forandringsprocesser.

 • Fra anlæg til drift (Commissioning)
  Du lærer at bygge rigtigt første gang, med commissioning (Cx) og performancetest.

 • Måling og dokumentation af effektivitet (Benchmarking)
  Hvornår er man effektiv? Du lærer hvordan man kan måle effektivitet af FM.

 • IT-systemer der understøtter FM (IKT/BIM) 
  Du får indsigt i de parametre man skal benytte, før man vælger IT-system.

 • Innovation af FM-organisationer og ydelser 
  Du lærer hvordan man kan sikre løbende udvikling i en FM-organisation.

FM Planlægning - Indhold og program

Lær at løse opgaven så effektivt som muligt


Efter FM Basis kan du vælge at specialisere dig inden for planlægning; drift og vedligehold af ejendomme samt udbud, outsourcing og kontrahering.

Overbygningen for planlæggere er målrettet personer som arbejder i FM-organisationer: Ejendomsforvaltning, administratorer, driftsafdelinger m.v.


Det er endvidere rettet mod ledere, projektledere og facility managere, der arbejder med drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

 

Du kan vælge overbygningen i Planlægning på to niveauer; Avanceret og Ekspert.

 

Indhold og program - Planlægning (Avanceret)

Du vil blive præsenteret for de metoder og processer, der fokuserer på drift og vedligehold af ejendomme, og ikke mindst hvordan du med analytisk og struktureret planlægning kan løse opgaven mest effektivt. En opgave alle Facilities Management planlæggere skal kunne mestre.


Kurset vil gennem oplæg, cases og øvelser gennemgå følgende emner:

 

 • Effektiv drift og vedligehold af ejendomme
 • Forstå en virksomheds ejendomsstrategi
 • Identifikation, organisering og planlægning af opgaven, med udgangspunkt i strategi
 • Hvornår skal en opgave løses af egen organisation, og hvornår skal den outscources?
 • Metoder til Rightsourcing-processer
 • Kommunikation; få værktøjer til at lave en anbefaling til ledelsen baseret på dine analyser og planer
 • Indkøb og kontraktstyring; vælger man at bruge leverandører skal opgaverne konkurrenceudsættes ved et udbud, og efterfølgende skal der etableres et godt samarbejde med leverandøren. 


Alle elementer i udbudsprocessen vil blive gennemgået, både for private og offentlige virksomheder.


Tilmeld dig FM Avanceret - Planlægning

 

Indhold og program - Planlægning (Ekspert)

For at blive FM Ekspert i Planlægning skal du have gennemført FM Avanceret og derefter vælge 4 af de nedenstående kurser: 


Ønsker du flere end de 4 kurser, kan du tilkøbe ekstra kurser med 15 % rabat. 


Enkelte af kurserne er endnu under udvikling. 

FM Ledelse/Strategi - Indhold og program

Lær at lede og udvikle din FM-organisation optimalt 


Efter FM Basis kan du vælge at specialisere dig inden for ledelse; markedsteori, organisationsteori og lederskab. 


Denne overbygning er målrettet strategiske ledere og ledere med personaleansvar, der arbejder med at forme, udvikle og implementere FM-organisationer. 

Du kan vælge overbygningen i Ledelse/Strategi på to niveauer; Avanceret og Ekspert 


Indhold og program - Ledelse/Strategi (Avanceret)

FM-organisationer er kendetegnet ved, at nogle ledelsesmetoder er mere egnede end andre. Kurset behandler de primære ledelsesteorier og ledelsesaspekter for moderne Facilities Management, og sætter dem i relation til FM-organisationen. 


På kurset veksler undervisningen mellem teoretiske indlæg, dialog og best-practice eksempler. Dermed får du det bedste udgangspunkt for at forstå og omsætte din viden til effektiv ledelse og udvikling af din FM-organisation. Kurset vil gennem oplæg, cases og øvelser gennemgå følgende 3 ledelseselementer og de teorier, der knytter sig hertil:

 • Markedsteori, Koordination, transaktionsteorier, asymmetrisk information og incitamenter.
 • Organisationsteori, Organisationstyper, teknologityper, systemer og ydre faktorer der påvirker og former organisationer
 • Lederskab, Egne ledelsespræferencer og ledelseskompetencer: Integritet og personlige autenticitet, motivation og engagement.

 

Hvert område vil blive gennemgået med reference til aktuelle cases og såvel nationale som internationale trends i FM-markedet og FM-virksomheder.


Indhold og program - Ledelse/Strategi (Ekspert)

For at blive FM Ekspert i Ledelse/Strategi skal du have gennemført FM Avanceret og derefter bestå de 4 nedenstående kurser: 
 

Undervisere

Flemming Wulff Hansen, Driftschef DATEA A/S
Mogens Kornbo, Direktør i Center For Ejendomsdrift i Region Hovedstaden, Formand DFM
Inger Ravn, Indehaver, SpacePro Aps
Liselotte Panduro, Partner i Laigaard & Partners Executive Search
Gitte Andersen, Ejer og Partner i Signal arkitekter
Thomas Bitsch Jørgensen, Partner i MUUSMANN
Karen Mosbech, Direktør Freja ejendomme A/S
Mogens Høgsted, Ejer, VIVE consult
Birgitte Dyrvig Carlsson, Ejer, DyrvigConsult
Peter Bogetoft, Professor, Økonomisk Institut CBS
Jan Mouritsen, Professor på CBS, Økonomistyring

 

Målgruppe

FM-uddannelsen er målrettet alle dem, der har ansvar for, eller arbejder i FM-organisationer inden for ejendomsforvaltning, ejendomsadministration, driftsafdelinger m.v.


Den er relevant for såvel strategiske ledere som afdelingsledere, projektledere, samt facility managere, der ønsker at kunne udvikle og implementere FM-strategier effektivt og professionelt.

Tid, sted, tilmelding og pris

Tid og sted


Hele uddannelsen afholdes i Molios kursuscenter HUSET i Middelfart.


FM Basis og FM Avanceret afholdes som intensive internatkurser. FM Basis: 22. og 23. maj 2017 (kursusinternat)

FM Avanceret for ledere:  23. - 24. oktober 2017 (kursusinternat)

FM Avanceret for planlæggere: 19 og 20. juni 2017 (kursusinternat)

 

FM Ekspert afholdes som 4 stk. éndagskurser i efteråret 2017.


Tilmelding

Foreløbigt kan du kontakte kurser@molio.dk hvis du vil tilmelde dig uddannelsen. 


Priser 

FM-uddannelsen koster:

 

FM Ekspert - Planlægning: 35.900,- kr. 

FM Ekspert - Ledelse: 37.500,- kr.

 

Man kan også vælge at tage modulerne enkeltvis:

 

FM Basis (2-dages internat): 10.900,- kr.

FM Avanceret – Planlægning (2-dages internat): 10.900,- kr.

FM Avanceret – Ledelse (2-dages internat): 12.900,- kr.

FM Ekspert - min. 4 endags-kurser á 4.500 kr. stk. Pris ved samlet køb 16.200,- kr.

Alle priser inkluderer al undervisning, overnatning, forplejning og materialer.

Moduloversigt

Alle moduler afholdes som udgangspunkt i voers eget kursuscenter HUSET Middelfart.

Du kan se alle datoer i 2017 på årshjulet. 

Klik på billedet for at aktivere det og læs mere om modulerne ved at dobbeltklikke