CRBB Med Klimakrav 1920X1080
Uddannelser

Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

Uddannelsen giver en grundig indføring i begrebet bæredygtighed inden for byggeriet. Du opnår indsigt og kompetencer til at rådgive om, hvordan bæredygtighed realiseres gennem alle byggeriets processer – fra design over konkrete valg og beregninger til udførelse og drift.

Kurset varer ialt 9 dage.

Tema
Bæredygtighed
29.000,-
36.250,- inkl. moms
Ikon Uddannelser (1)

Anerkendt uddannelse

Ikon Anlaeg (1)

Praksisnære eksempler

Ikon Workshops (1)

Casearbejde

Ikon Webinarer (1)

Fleksibel undervisning

Ikon Kurser

Certifikat

Haandtering Mangler I Byggeriet

Hvad får jeg ud af uddannelsen?

> Certifikat på uddannelsen

> Efterspurgt ekspertise inden for bæredygtighed i byggeriet

> Viden, værktøjer og metoder, du kan anvende i praksis

> Evne til at navigere i og lede bæredygtighedsprojekter

> Styrket CV og udvidede karrieremuligheder

> Stærkt netværk og inspiration

Arkitektur Byggeskik 3

Hvad får min virksomhed ud af uddannelsen?

> Certificeret bæredygtighedsekspertise

> Kompetencer til at sikre lovgivningsmæssig compliance på bæredygtighedsområdet

> Kompetencer til at systematisere, implementere og udvikle jeres bæredygtighedsindsats

> Styrkede forudsætninger for nye forretningsmuligheder

Mere information om uddannelsen

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

Byggeriet skal være langt mere bæredygtigt for at leve op til de nye klimakrav og bidrage til en markant nedbringelse af CO2-udledningen. Det forudsætter langt større tværfaglighed i branchen, implementering af nye processer i byggeriet og nye kompetencer i alle led af værdikæden.

 

Denne uddannelse giver dig den nødvendige viden og værktøjerne til at realisere bæredygtighed i både byggeprojekt og proces. Du får kendskab til begrebsapparatet, forståelse for relevante kriterier for bæredygtigt byggeri samt implikationerne heraf. Du bliver i stand til at træffe velovervejede bæredygtighedsvalg baseret på relevante data og målsætninger samt vælge de mest egnede metoder og værktøjer til implementering.

 

6 workshops og 3 webinarer:

Workshop 1: Bæredygtighed - i perspektiv og processerne bag

 • Fordele og ulemper ved systematisering af bæredygtighedsarbejdet med mærkningsordninger og certificeringsordninger (DGNB)

Webinar 1: Den bæredygtige byggeproces

 • Muligheder og barrierer i processen og samarbejdet: Hvorfor lykkes det for sjældent at omsætte bæredygtige ambitioner til resultater?
 • Forstå byggeprocessens relevans for og integration med bæredygtighedsarbejdet, jf. Værdibygs publikation ”Den bæredygtige byggeproces” 

Workshop 2: LCA - analyse af materialers livcyklus

 • Gennemførelse og dokumentation af materialers, bygningsdeles og hele bygningers livscyklus – tilgange og værktøjer

Webinar 2: Opfølgningswebinar på workshop 2 vedr. LCA

 • V. Bæredygtighedsspecialist August Sørensen, Ekolab

Workshop 3: LCC - Betydningen og tilgangen til totaløkonomi med LCCbyg

 • Totaløkonomiske beregninger inden for en fælles reference- og beregningsramme

Webinar 3: Genbrugsmaterialer i nybyggeri / Processer til materialevalg

 • Den stigende nødvendighed af genbrug, genanvendelse og cirkulær økonomi
 • Udfordringer ved genbrug, herunder tilgængelighed, adskillelighed og selektiv nedrivning, kemikalier, produktviden, ansvarsforhold, risikovurdering mv.
 • Tilrettelæggelse af udbud og udførelse
 • Cases: genbrug i praksis og kommende projekter

Workshop 4: Bæredygtighed i materialevalg

 • Grundlæggende indføring i afgørende processer for valg af byggematerialer.
 • Materialetemaer, fx upcycling og genbrug, Cradle to Cradle, biologisk og fornybare materialer, nye byggematerialer designet med skarpe bæredygtighedsprofiler samt relancering af tidligere byggeteknikker med meget enkle materialer

Workshop 5: Certificerings- og mærkningsordninger

 • De mest relevante og anvendte mærknings- og certificeringsordninger – tilgange og fokus samt opnået bæredygtighed ved anvendelse.
 • Indlæg fra bl.a. Svanemærket, DGNB og Cradle to Cradle

Workshop 6: Bæredygtighedsarbejde på case - og eksamen

 • Tilgang, metoder, prioriteringer og målsætninger i en case (gruppearbejde)
 • Eksamen v. kursusleder Jørgen Lange og ekstern specialist som censor

Uddannelsen giver dig overblik og viden om begreber og metoder i bæredygtighed inden for byggeriet, så du bliver i stand til at: 

 • Navigere overordnet inden for begrebet bæredygtighed i byggeriet
 • Styre et bæredygtigt byggeprojekt i mål
 • Vælge relevante metoder og værktøjer til at understøtte din virksomheds bæredygtighedsmålsætninger
 • Planlægge, implementere og facilitere processer for bæredygtighed i byggeriet (bæredygtighedsledelse)
 • Udarbejde en miljømæssig LCA-analyse for et produkt eller et helt byggeri
 • Lave en totaløkonomisk LCC-analyse for et byggeri i de forskellige projekteringsfaser
 • Navigere i branchens mærkningsordninger og certificeringer
 • Inddrage interessenter i bæredygtighedsarbejdet, fx leverandører ift. produkters miljøegenskaber

Uddannelsen henvender sig til:

 • Bæredygtighedsansvarlige hos bygherrer, udviklere og totalentreprenører, som vil have en overordnet forståelse for bæredygtighedsbegreber, vigtige parametre og muligheder.
 • Myndigheder, som vil have indsigt i udviklingen i bæredygtighed og konkret viden om eksakte design og løsningers anvendelighed.
 • Byggevareleverandører og husproducenter, som vil have indsigt i den nødvendige produktudvikling for at matche efterspørgslen skabt af bygherres/rådgiveres nyeste tilgang til bæredygtighed i byggeriet.
 • Rådgivende arkitekter, konstruktører og ingeniører, som ønsker stærke kompetencer i bæredygtighed til brug ved rådgivning, projektering, projekt- og bæredygtighedsledelse
 • Andre der arbejder med, eller ønsker at arbejde med, bæredygtighed på et aktuelt og professionelt grundlag

Uddannelsen er opbygget af 6 intensive workshops (kursusdage) suppleret med webinarer.

Du skal desuden deltage i og bestå 3 skriftlige tests i løbet af uddannelsen, som er adgangsgivende til eksamen.

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig gruppeeksamen med ekstern censor. 


 • 55 timers fremmøde på workshops og webinarer
  Derudover:
 • 3 timers forberedelse før hver workshop (6 i alt), dvs. i alt ca. 18 timer.

Case-arbejde selvstændigt og i gruppe: samlet ca. 40 timer

 

Aleksander G. Kongshaug
Arkitekt MAA , 3XN/GXN

Aleksander G. Kongshaug

Line Søndergaard Kristensen
Ingeniør , Ekolab

Line Søndergaard Kristensen

August Sørensen
Ingeniør , Ekolab

August Sørensen

Kim Haugbølle
Seniorforsker, ph.d , BUILD

Kim Haugbølle

Peter Scheutz
Ekstern lektor , BUILD

Peter Scheutz

Trine Bindslev Tree
Seniorkonsulent Bæredygtigt Byggeri , Rambøll

Trine Bindslev Tree

Christian Alexander Ditlefsen
Tækkemand , Stråtagets Kontor

Christian Alexander Ditlefsen

Søren Malund Thomsen
Forretningsudviklingsansvarlig , Kingo Karlsen

Søren Malund Thomsen

Anders Strange Sørensen
Bæredygtighedschef , Enemærke & Petersen

Anders Strange Sørensen

Bjørn-Erik Kölsch
Konsulent i Svanemærket byggeri , Dansk Standard

Bjørn-Erik Kölsch

Johan Kure-Biegel
Sustainability Advisor , Ekolab

Johan Kure-Biegel

Gitte Olesen
Sustainability Director , COWI

Gitte Olesen

Stephan Sander
Seniorprojektleder , Værdibyg

Stephan Sander

Michael Meldgaard Thomsen
Tegnestuechef, Senior projektleder , OJ Rådgivende Ingeniører

Michael Meldgaard Thomsen

Jørgen Lange
Indehaver/Direktør, Ingeniør , Ekolab

Jørgen Lange

Tina Snedker Kristensen
Marketing- og kommunikationschef , Troldtekt

Tina Snedker Kristensen

Niels Jakubiak Andersen
Founder og CEO , Næste ARK

Niels Jakubiak Andersen

Ulrik Hoffmann
Salgs- og projektchef , DERBIGUM

Ulrik Hoffmann

Niels Bruus Varming
Chefkonsulent , Bolig- og Planstyrelsen

Niels Bruus Varming

Henriette Aarslev Clausen
Project Manager , FSC Danmark

Henriette Aarslev Clausen

Søren Skou Petersen
Teknisk konsulent , Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Søren Skou Petersen

Magnus Sølvhøj Kühn
Teamleder, arkitekt og bygningskonstruktør , Lendager Group

Magnus Sølvhøj Kühn

Adam Ben Naceur
Teknisk konsulent , Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Adam Ben Naceur

Anna-Mette Monnelly
Senior Sustainability specialist , Søren Jensen

Anna-Mette Monnelly

Anette Brandt Pedersen
Bygningskonstruktør , Ekolab

Anette Brandt Pedersen

Anne Hessellund Andersen
Ingeniør , Ekolab

Anne Hessellund Andersen

 

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører eller Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

Efterår 2024 i Middelfart 

Workshops
15.08.2024 kl. 9.15-16.30
23.09.2024 kl. 9.15-16.30
21.10.2024 kl. 9.15-16.30
21.11.2024 kl. 9.15-16.30
10.12.2024 kl. 9.15-16.30
08.01.2024 kl. 9.15-16.30

Webinarer
10.09.2024 kl. 10.00-11.30
08.10.2023 kl. 08.30-12.00
05.11.2024 kl. 10.00-11.30

Efterår 2024 i Ballerup

Workshops
31.10.2024 kl. 9.15-16.30
26.11.2024 kl. 9.15-16.30
17.12.2024 kl. 9.15-16.30
21.01.2025 kl. 9.15-16.30
04.03.2025 kl. 9.15-16.30
01.04.2025 kl. 9.15-16.30

Webinarer
14.11.2024 kl. 10.00-11.30
12.12.2024 kl. 08.30-12.00
07.01.2025 kl. 10.00-11.30

 

Forår 2025 i Middelfart 

Workshops
03.03.2025 kl. 9.15-16.30
07.04.2025 kl. 9.15-16.30
05.05.2025 kl. 9.15-16.30
16.06.2025 kl. 9.15-16.30
18.08.2025 kl. 9.15-16.30
22.09.2025 kl. 9.15-16.30

Webinarer
25.03.2025 kl. 10.00-11.30
29.04.2025 kl. 08.30-12.00
20.05.2024 kl. 10.00-11.30

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du skal medbringe egen laptop. 

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig projekteksamen med ekstern censor.

Der gives karakteren bestået/ikke-bestået.

I forbindelse med den afsluttende prøve udstedes et uddannelsescertifikat fra Molio. Udstedelse forudsætter fremmøde på alle workshops, beståelse af uddannelsens del-tests og afsluttende eksamen. 

Den Statslige Kompetencefond

Vær opmærksom på Den Statslige Kompetencefond, hvor statsansatte kan søge støtte til deltagelse i kursusaktiviteter.

Bemærk at  CRBB er på flere af de aktuelle regionale positivlister.

Det betyder, at hvis du er ledig, så kan jobcentrene tilbyde dig deltagelse på kurser på listen og få refusion af staten.

Som ledig kan du deltage på kurser der er på den regionale liste, som du "hører til" - og også på nabo-regionernes lister. Se mere her https://www.rar-bm.dk/

CRBB er pt. (oktober 2022) kun "tilgængelig" i region Sjælland og Hovedstaden. Vi kan anbefale, at du drøfter uddannelsen med jobcentret.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd udarbejder otte regionale positivlister. Disse lister indeholder kurser, der giver ledige nye kompetencer, der kan føre til gode jobmuligheder.
De afspejler dermed stillingskategorier, som viser, hvor der er mangel på arbejdskraft i den specifikke region

Læs nyeste artikel om 6 nyligt certificerede rådgivere i bæredygtigt byggeris udbytte.

 • "Bredden - Det at vi kommer hele vejen rundt i det minefelt af ordninger, metoder og udviklinger der sker lige nu. Det var netop derfor jeg valgte denne uddannelse fremfor en DGNB uddannelse, som kun peger i en retning".

 • "Uddannelseslederen og foredragsholderne havde et fagligt højt niveau. Der var repræsentanter fra nogle af de vigtigste og indflydelsesrige instanser og organisationer. Dette gjorde uddannelsen endnu mere vedkommende. Det var godt og vigtigt at man udover selvstudie, også skulle arbejde i grupper. Udveksling af den lærte viden var/er en nøgle".
   
 • "Uddannelsen formår at spænde over mangeartede emner og problemstillinger der er i forbindelse med de "helt naturlige" udfordringer der er med bæredygtighed og dennes implementering fremadrettet. Gode oplæg, og en stor tak til Jørgen, for hans nuancerede, rummelige tilgang til vidensdeling og de diskussioner der er en naturlig del af en sådan læring. Kan og vil varmt anbefale denne uddannelse til andre".

 • "Bredden på uddannelsen har været meget tilfredsstillende, med gode nedslag i de ting som er vigtige for helhedsforståelsen af hvad bæredygtigt byggeri er".


 • "Jeg elskede foredrag fra Jørgen Lange. Han har en rigtig god måde at undervise og overføre viden på. Det var godt struktureret og de andre indlægsholdere var virkelig kloge og skarpe".

 • "Mange spændende betragtninger på bæredygtighed. Især Jørgen Langes perspektiver og evne til at at sætte emnerne i relation til hinanden".

 • "Jeg synes der var en godt bredt perspektiv på bæredygtighed, hvor vi kom omkring de mange forskellige certificeringer, mærkninger, mv. Der var mange interessante indlæg og vinkler på bæredygtighed. Rigtig fint med variationen, hvor vi også fik hands-on-workshops med intro og øvelser i LCA og LCC. Gruppearbejdet med aflevering, er en god driver til at dykke mere ned i emnerne, og få dem diskuteret og perspektiveret. Føler mig virkelig godt klædt på, til at arbejde videre med bæredygtighed".

 • ”Man får en bred/stor forståelse for de værktøjer og redskaber der i bæredygtigt byggeri.”
   
 • ”Dygtige undervisere. Højt fagligt niveau og gode perspektiver på "den virkelige verden".”
   
 • ”Uddannelsen giver et godt udgangspunkt/overblik til det forstående arbejde med bæredygtighed.”
   
 • ”Den har givet et godt grundlag for videre dialog med kunderne. Kender begreber og kunne snakke med, ligeledes præge udviklingen i virksomheden for videre arbejde med bæredygtighed.”
   
 • ”Den brede tilgang til begrebet bæredygtighed uden der er kommet "religion" eller andet ind i det.”
   
 • ”Godt med gruppedrøftelser til at vende oplæg. Mange gode inputs fra forskellige oplægsholdere. Godt med aflevering af opgave samt fremlæggelse/eksamen, hvor stoffet repeteres.”
    
 • ”Det bredde perspektiv på bæredygtighed var godt. Jeg føler mig bedre rustet til at navigere i de forskellige perspektiver på bæredygtigt byggeri, fremfor hvis der havde været fokuseret meget specifikt på ét emne.”
   
 • ”Solide oplæg og indlæg. God litteraturliste. God struktur med indledende teori, værkstøjsbaseret praksis, indlæg fra den virkelige verden og gruppearbejde.”
   
CPB Kursus Grafik
Sådan er uddannelsen opbygget

Sådan anvender rådgiverne deres kompetencer

Relaterede artikler

Relaterede kurser og uddannelser