Projektlederuddannelsen

Gode projektledere kigger indad

Adfærdsanalyser. Personlighedsprofiler. Ikke ligefremt ord, som de fleste forbinder med den handlingsorienterede byggebranche. Og for mange i byggeriet er det fremmed at bruge tid på at kigge indad. Men det er faktisk et vigtigt redskab til projektlederen, hvis ønske er effektive projekter og godt samarbejde.
260319 Disc Fugle Red 1130X600

– Det er måske lidt ”blødt” at skulle tænke og reflektere over sig selv og sin egen gøren og laden. Og det er ikke en del af kulturen i byggebranchen. ”Hvorfor skal vi sidde og snakke om mig, vi skal jo bygge nogle huse. Hvad har det med at bygge huse at gøre?”, siger Lisbeth Skytte, som er lektor og studievejleder hos VIA University College, og som underviser i DiSC-profilanalyse på Byggeriets Projektlederuddannelse, som startede op i denne uge. Hun fortsætter:

– Det har det heller ikke direkte, men du kan påvirke samarbejdsprocessen ved, at du bliver bevist om dine mønstre. Og så kan det være at I får et bedre, mindre konfliktfyldt samarbejde og bliver mere effektive.

Et forsimplet billede af adfærd

På Byggeriets Projektlederuddannelse gennemgår projektlederne på første modul en session med adfærds- og personlighedsanalyse. Her gennemgår de DiSC personprofilsystemet, som er et kommunikations- og samarbejdsværktøj, der beskriver de psykologiske drivkræfter i menneskers indbyrdes relationer.

DiSC’en forklarer, hvorfor vi handler som vi gør i forskellige situationer, hvad enten det drejer sig om ledelse, forhandling, salg eller kommunikation og samarbejde generelt – alt sammen med det formål at styrke projektledernes evner til at agere hensigtsmæssigt i deres arbejde.

– Hvis du aktivt bruger din profil, så kan du reflektere og reagere bevidst. Jeg ved, her har jeg mine styrker, og jeg er bevidst om, at her er mine svagheder. Hvad betyder det så for den måde jeg skal agere på, siger Lisbeth Skytte.

– Men det er også vigtigt at huske, at det ikke er en test. Det er et blik på, hvordan ser du dig selv i en given situation. Man skal hele tiden bevare det kritiske blik, og se det som et redskab, der giver et forsimplet billede af dig og din adfærd, siger hun.

Værktøj til at ændre på handlinger

Lisbeth Skytte vil ikke sætte en særlig profil på, hvordan den gode projektleder i byggeriet ser ud. Det er vigtigere, at du har kendskabet og en bevidst tilgang til din måde at agere på i situationer. Det gør dig til en professionel projektleder, som skaber effektive samarbejdsrelationer.

– Man skal ikke lave om på sin personlighed, men man kan lave om på de strategier, man har, når man skal samarbejde med andre; man kan ændre på sine handlemønstre.

Hun understreger, at den væsentlige pointe er, at adfærdsprofiler er spejle man sætter op, og som man kan bruge til at tænke over, hvordan skal man agerer i bestemte situationer, og hvordan man kan bruge det til at optimere sine samarbejdsrelationer.

Fakta om DiSC-modellen

Teorien bag er grundlagt af psykologen William Marston. Bogstaverne DiSC står for hvert deres personligheds- eller adfærdstræk, som ifølge teorien kendetegner de fire sider af alle mennesker, som tilsammen udgør vores hele personlighed.

D = Dominanssøgende adfærd

I = Influerende adfærd 

S = Stabilitetssøgende

C = Kompetencesøgende

Lisbeth Skytte plejer at præsentere de fire karaktertræk på sine kurser gennem en ”fugle-metafor”, som ses øverst på siden, hvor:

  • En meget D-præget personlighed symboliseres med en ørn
  • En meget I-præget personlighed symboliseres med en papegøje
  • En meget S-præget personlighed symboliseres med en due
  • En meget C-præget personlighed symboliseres med en ugle.

Lisbeth Skytte understreger dog, at fuglene skal kun ses som en grov karikatur, der kan hjælpe til forståelsen af, hvad adfærdstrækkene går ud på.

Læs mere om DiSC her.

Forfatter til artiklen


Lisbeth Skytte
Lisbeth Skytte 
Lektor og studievejleder hos VIA University College
Underviser i DiSC-profilanalyse på Byggeriets Projektlederuddannelse.

Det bedste fundament at stå på

På Byggeriets Projektlederuddannelse bliver du undervist af branchens førende eksperter og introduceret til den nyeste forskning i ledelse af projekter. 

Læs om Projektlederuddannelsen