IMG 0872 Red Besk
Webinarer

Webinar: Fugtstrategi og facadeisolering i CLT-byggeri

En af CLT-byggeriets største udfordringer er fugt – men det findes der en løsning på.

Varenummer: 12100684

Tema
Sikkerhed, sundhed og miljø
0,-
0,- inkl. moms

Kontakt Molio for at blive adviseret når dette webinar igen udbydes.

Webinaret afholdes online fra kl. 9.30-10.30.

På webinaret Fugtstrategi og facadeisolering i CLT-byggeri” kan du høre om konkrete cases og få præsenteret datagrundlag for, hvordan Saint-Gobain ISOVER har løst fugtudfordringen af fx opfugtning af monterede CLT-elementer, samt hvordan du rationelt og energieffektivt kan isolere CLT-byggeriet.

  • Beskrivelse
  • Program
  • Undervisere
  • Praktisk

Webinaret afholdes online fra kl. 9.30-10.30.

Et tæt og fugtsikkert CLT-byggeri

Danmark er et land, hvor der, som i mange andre lande, anvendes meget beton og tegl i byggeriet. Det ser man tydeligt, når man bevæger sig rundt i landet. Men med tiden er vi begyndt at tage mere træ ind i byggeriet. Dette er der flere grunde til, men den største er vel nok den umiddelbare miljøgevinst herved. Vi har ikke særligt meget erfaring med træbyggeriet i en moderne forstand og skeler derfor i stort omfang mod vores nordiske nabolande Sverige og Norge, som i særdeleshed har taget træbyggeriet til sig.

Erfaringen fra andre lande viser os at særligt én udfordring kræver særligt stor opmærksomhed, når det kommer til at bygge i træ – nemlig fugt.

 

Træ er et fugtfølsomt materiale og bør håndteres derefter. Der er mange måder, hvorpå vi kan håndtere fugten i træbyggeriet. Den mest effektive er en totaloverdækning. Men der findes også andre muligheder baseret på fugtstrategier, der italesætter hvorledes det fugtfølsomme materiale skal håndteres, og sikres imod fugt i byggeperioden og når bygningen er færdigopført.

På webinaret ”Fugtstrategi og facadeisolering i CLT-byggeri” fortæller Civilingeniør, Jimmi Ørnhøj-Hansen og Produktchef, Martin Nytofte-Bæk fra Saint-Gobain ISOVER, om de erfaringer og den viden Saint-Gobain ISOVER har fået gennem cases og fugtsimuleringer med løsningen. Derudover giver de også et bud på en rationel, energieffektiv og brandtestet metode til efterfølgende facadeisolering af CLT-byggeriet.

Du får viden om konkrete løsningsmuligheder i forbindelse med fugtsikring af dit massive træbyggeri i både projekterings, - udførelses - og brugsfasen. Derudover vil du få fremlagt et konkret eksempel på en enkel og intuitiv måde til isolering af facaderne i massivtræsbyggeri.

Alle med interesse for fugthåndtering og facadeisolering i det massive træbyggeri.

En kendt strategi i Norden, men overset i Danmark

I Sverige og Norge har man i længere tid anvendt en dampspærrefolie udvendigt på CLT-byggeri. Denne skal både sikre tætheden af byggeriet, men fungerer også som en afskærmning mod nedbør. Den traditionelle dampspærre har udfordringer, som fx at opnå et stabilt fugtniveau. Men der findes en anden løsning - en løsning, der anvendes bredt i vores nabolande og, som data viser, har sin berettigelse i en dansk kontekst også. Med en fugtadaptiv klimamembran, der kan beskytte CLT-byggeriet mod vejrliget og sikre damptætheden, kan vi også i Danmark komme i mål med fugtproblematikker.

Der er ikke et program for webinaret

 

Praktisk før webinaret
Du får tilsendt en mail fra Molio med dit brugernavn og du skal herefter oprette et kodeord til Classroom.

For at deltage på webinaret skal du logge på Classroom og herfra vil du kunne tilgå webinaret på dagen. Det er en god idé - at du i god tid inden webinaret - logger på Classroom og orienterer dig. 

Molio sender yderligere information ud om webinaret ca. 2 dage før afholdelse.

Praktisk på dagen
Vær gerne logget på Classroom 5-10 min før webinaret starter. Du skal fra Classroom klikke på webinar-linket og herefter registrere dig med navn og email inden opstart.

Hvis du bliver forhindret i at deltage, så giv besked senest dagen før webinaret.

Læs om vores digitale kursusmaterialer