Entreprise 8. udg.

Entreprise 8. udg.

Produktinformation
Forfatter: Erik Hørlyck
Sider: 698
Udgave: 8. udgave 2019
ISBN-13: 9788757443127
Varenummer: dbk19006

Kategorier: Entreprise
kr. 880,00
(ekskl. moms)
 
kr. 1.100,00
(inkl. moms)
 
 
Entreprise 8. udg. er tilføjet til din indkøbskurv.
 

Leveringstid:  På vej - Du har varen om 3-7 hverdage.


Lovkommentaren er en gennemgang af Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 18).

De første tre udgaver af denne bog byggede på AB 72 og de følgende fire på AB 92. Den nu foreliggende 8. udgave bygger på de reviderede vilkår AB 18. Derudover er der naturligvis taget hensyn til den siden forrige udgave fremkomne retspraksis og litteratur.


Forord

Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 18

A. Aftalegrundlaget
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring
C. Udførelse af entreprisen
D. Betaling
E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse
F. Aflevering
G. Mangler
H. 1- og 5-års eftersyn
I. Ophævelse
J. Tvister

Bilag

Forkortelser

Litteratur

Domsregister og afgørelsesregister

Stikordsregister