Fugt i bygninger 2. udg. e-bog pdf e-bog

Fugt i bygninger 2. udg. e-bog

Produktinformation
Forfatter: Erik Brandt
Sider: 259
Udgivelsesår: 2013
Udgiver: Statens Byggeforskningsinstitut
udgave: 2. udgave
ISBN-13: 9788756313803
Varenummer: sbian224e

Kategorier: Fugt , BR15
kr. 390,00
(ekskl. moms)
 
kr. 487,50
(inkl. moms)
 
 
Fugt i bygninger 2. udg. e-bog er tilføjet til din indkøbskurv.
 


Siden udgivelse af SBi-anvisning 224 i 2009 er der i 2010 kommet et nyt bygningsreglement, BR10 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010).
Selvom kravene til fugtsikre huse i det store og hele er uforandrede fra det tidligere Bygningsreglement 2008 (Erhvervs- og Byggestyrelsen,
2008), har vi fundet det hensigtsmæssigt at indføje opdaterede referencer og konsekvensrettelser i denne 2. udgave af anvisningen.

Denne 2. udgave af anvisningen adskiller sig i hovedsagen fra 1. udgave ved en række justeringer af tekst og illustrationer.

Der er følgende væsentlige ændringer:

- Omtalen af bygningsreglementets krav til tilførsel af udeluft er justeret, og teksten om montering af dampspærre og sikring mod radon og skimmelvækst er opdateret.
- Figur 40, 46, 48, 62, 64, 65, 66, 114 og 126 er erstattet af nye figurer, og øvrige figurer er grafisk justeret.
- Der er foretaget præciseringer og rettelser i figurteksterne til figur 5, 6, 15, 31, 46, 72, 76 og 104.
- Der er i samarbejde med en række organisationer inden for byggebranchen sket ændring i ventilationskravene for ventilerede tagkonstruktioner, jf. tabel 19, og der er ved samme lejlighed sket mindre opdateringer af den øvrige del af afsnittet om tage.
- Tabel 25, der oplister byggematerialers varmeledningsevne er opdateret.
- Forudsætningerne for at anvende vanddampdiagrammet i figur 3, 4 og 5 er præciseret.

Mange fugtproblemer i nybyggeri stammer fra uhensigtsmæssig håndtering af byggematerialer og arbejdsoperationer under udførelsen.
I erkendelse af dette udarbejdede SBi i 2010 for Erhvervs- og Byggestyrelsen en vejledning om håndtering af fugt i byggeriet (Møller, 2010).
Vejledningen fokuserer på udførelsesfasen og anbefaler en systematisk vurdering af fugtrisici. Der henvises til denne vejledning for en detaljeret behandling af BR10 s krav om, at man
- undgår materialer og byggetekniske løsninger, der er unødigt fugtfølsomme
- afsætter tid til den nødvendige udtørring af byggematerialer og konstruktioner
- anvender totalinddækning af byggeriet under udførelsen overalt, hvor det er økonomisk fordelagtigt, eller hvor der er særligt fugtfølsomme materialer eller byggetekniske løsninger
- foranstalter faciliteter til opbevaring af fugtfølsomme materialer på
byggepladsen.

Ved efterisolering af småhuse kan man finde hjælp til at vurdere de fugttekniske risici i SBi-anvisning 240, Efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger (Møller, 2012a). Anvisningen viser eksempler på efterisolering af tag, ydervæg, kælder og terrændæk med særligt fokus på, at de er robuste og fugtteknisk forsvarlige.
Fugtforhold ved efterisolering af etageboliger er beskrevet i SBi-anvisning 221, Efterisolering af etageboliger (Munch-Andersen, 2008).


Anvisning 224 afløser den meget anvendte SBi anvisning 178 Bygningers fugtisolering.

VIGTIGT: Læs venligst dette, før du bestiller din e-bog 

Når du køber en e-bog i webshoppen modtager du en mail med link til download af vieweren LockLizard. Vieweren kan hentes ned til ovenstående styresystemer.

I samme mail modtager du også en licensfil, som giver dig adgang til at downloade og læse din e-bog. Licensfilen skal aktiveres før du kan åbne din e-bog.

 

E-bogen kan læses med nedenstående styresystemer:

Windows
Mac
iOS
Android

 

Digitale rettigheder

Din e-bog er en enkeltbrugerudgave, og kan kun åbnes på den enhed, hvor din licens er installeret.

Har du installeret din e-bog på en PC eller MAC har e-bogen følgende rettigheder: 

  • Dokumentet bliver vandmærket med navn og firmanavn
  • Du kan udskrive én gang - sørg for, at printeren er tilsluttet og fungerer korrekt, inden du udskriver din e-bog.
  • Du kan udskrive i farver og duplex.
  • Du kan ikke kopiere tekst og billeder fra e-bogen.
  • E-bogen har ingen udløbsdato.
  • Har du installeret din e-bog på en tablet eller smartphone, skal du være opmærksom på at LockLizard-vieweren ikke understøtter print.
  • Du kan få flyttet din licens fra en enhed til en anden. Kontakt vores support på support@molio.dk eller 70120600.

 

Vælger du at betale din e-bog med kreditkort, modtager du dit link til download i din ordrebekræftelse. 

Har du i stedet valgt at betale pr. faktura, modtager du dit link til download, når vi har registreret din indbetaling.