Gadeliv blandt unge mænd på Nørrebro

Gadeliv blandt unge mænd på Nørrebro

Produktinformation
Forfattere: Hakan Kalkan
Sider: 86
Udgivelsesår: 2014
Udgiver: Statens Byggeforskningsinstitut
ISBN-13: 9788756316262
Varenummer: sbi2014:13

Kategorier: Boligforhold , Miljøforhold
kr. 120,00
(ekskl. moms)
 
kr. 150,00
(inkl. moms)
 
 
Gadeliv blandt unge mænd på Nørrebro er tilføjet til din indkøbskurv.
 

Leveringstid:  På vej - Du har varen om 3-7 hverdage.


Minoritetsdrenge fra Nørrebro søger anerkendelse på gaden.
Sociologen Hakan Kalkan har gennem otte år forsket i gadelivet blandt unge mænd fra etniske minoriteter på Nørrebro i København.
I en ny forskningsrapport giver han et sjældent indblik i de unges tanker og normer.
Når de unge mænd bliver draget mod et risikabelt gadeliv, skyldes det ifølge Hakan Kalkan, at det er en vej til at opnå den anerkendelse, som de ellers savner.

Hakan Kalkans forskningsrapport er fagfællebedømt af professor Sveinung Sandberg fra Universitetet i Oslo, der i sin bedømmelse roser Hakan Kalkan for et imponerende etnografisk feltarbejde og en forbilledlig rapport, som viser, at de unge mænd også er sårbare, og at gadekulturen på mange måder er et svar på de udfordringer, de møder i hverdagen.

Forskningsrapporten Gadeliv blandt unge mænd fra Nørrebro er udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København. Arbejdet modtog i 2009 økonomisk støtte fra det daværende socialministerium og i 2010 fra Trygfonden.


Fagfællebedømmelse af Sveinung Sandberg:

Fagfellebedømmelse - Gadeliv blant unge mænd fra Nørrebro

Med denne studien skriver Hakan Kalkan seg inn i tradisjonen for street culture studier, kjent fra Whyte's (1943) Street Corner Society til Bourgois (2003) In Search of Respect og Venkatesh's Off the books (2006) og Gang leader for a day (2008). I Skandinavia er Lalander (2001, 2009) den mest kjente innenfor denne tradisjonen. Disse "gatas sosiologer" har flere fellestrekk. Alle har gjort flere års feltarbeid og formet tette vennskapelige relasjoner til dopdealere, junkier og/eller gjengmedlemmer. Studiene er fengslende og gripende som romaner og deres unike data gjør at analysene er noe av det mest interessante i forskning på marginaliserte grupper. Leseren sitter igjen med et innblikk i skjulte og hemmelige samfunn, en dypere forståelse av marginaliserte miljøer og en innsikt i prosessene bak marginaliseringen. I Danmark er det ingen tradisjon for denne typen forskning. Kalkan s rapport "Gadeliv blant unge mænd fra Nørrebro" bøter på noe av denne mangelen, og vi kan bare håpe at det kommer mer fra denne studien framover.

Kalkan's rapport handler om en gruppe gutter med innvandrerbakgrunn fra Nørrebro. Med et imponerende etnografisk feltarbeid, og intervjuer, følger han dem gjennom skoleliv, gatesosialisering, gateliv og i forhold til familie. Han ser også på massemediene og populærkulturens rolle i dannelsen og opprettholdelsen av gatekulturen. Ved å trekke paralleller til internasjonale studier viser han kjente trekk som diskriminering, søken etter respekt, gatens økonomi, voldens attraksjon og gatekulturens kraft på unge spenningssøkende menn. Han viser også at de er sårbare og at gatekulturen på mange måter er et svar på utfordringer de møter i hverdagen. En viktig del av Kalkan's bidrag består i å vise at vi finner denne velkjente gatekulturen også i Danmark.

Studien trekker også fram noen momenter som er mindre kjent i gatelitteraturen. Mens de fleste peker på en tydelig "code of the street" (Anderson 1999) eller "street culture" (Bourgois 2003) tegner Kalkan et mer mangfoldig bilde. Han viser hvordan gatekulturen kontinuerlig gjenskapes, men også hvordan den utfordres. Fordi han følger guttene over en lengre periode og i forskjellige kontekster, som med familien, blir det tydelig at gatelivet bare er en dimensjon ved deres liv. Familien er viktig og holder dem tilbake fra det kriminelle livet, de eldre prøver å holde de yngre utenfor gatelivet og på skolen dras de mellom anti-skolekulturen og ønske om å bli respektert for andre ting enn bråk og ballade.

Godt hjulpet av populærkulturen er "gangsteren" en viktig rollemodell for guttene, men også «den gode», "den respekterte innvandreren" og "familiefaren" er idealer de strekker seg etter. Det kan se ut som om det foregår en kontinuerlig kamp mellom de forskjellige kulturelle påvirkningene i disse unge guttenes liv. Det er også en utvikling. Etter hvert som de blir eldre får flere av guttene et ønske om å bryte med gatekulturen, men nettverk og kompetanser de har opparbeidet seg gjør at de holdes tilbake. Bildet som tegnes av disse delvis kriminelle guttene blir dermed langt mer komplekst enn i mye av den internasjonale forskningen.

Kalkan leverer et anslag til et teoretisk bidrag til litteraturen gjennom Honneth s begrep om anerkjennelse, som utvider det litt enkle begrepet om "ære" og "respekt" som vi kjenner fra lignende studier. Andre aspekter som kunne vært fulgt opp var den mer strukturelle dimensjonen, samt nærlesning av noen av episodene som gjengis i et symbolsk interaksjonistisk perspektiv. Det kunne vært interessant å se en diskusjon av hvordan gatekulturen spilles inn på komplekse måter i konkret samhandling på gaten. Gatekultur er ikke noe vi er, men noe vi gjør. Studien har ideelle data å jobbe med i forhold til dette. Jeg håper dette følges opp i Kalkan's dr. grad. Som rapport å regne er denne teksten imidlertid forbilledlig. "Gadeliv blant unge mænd fra Nørrebro" er velskrevet, lesbar for ikke-akademikere, solid teoretisert, og basert på eksepsjonelt gode data. Den har også flere originale bidrag til forskningslitteraturen på feltet. Jeg anbefaler at den publiseres i sin nåværende form.

(Liten kommentar: Lalander skrives med en L)

Sveinung Sandberg
Universitetet i Oslo Oslo 08.05.2014.