Bliv fuldt opdateret med BR15 - Bygningsreglementet

Bygningsreglementet er en udspecificering af byggelovens krav. Her finder du de detaljerede krav, som nyt og eksisterende byggeri skal leve op til.

 

Byggeloven og bygningsreglementet skal sikre, at alt byggeri bliver udført og indrettet efter helt specifikke brand-, sikkerheds- og sundhedsmæssige krav.

 

Det er fx her, du finder krav til bebyggelsers højde, afstand til skel, konstruktion, materialevalg og indretning- og ikke mindst de gældende energikrav til byggeriet.

Tegn abonnement på BR15 og få automatisk opdateringerne

Som de eneste i Danmark udbyder Molio BR15 i ringbindsform, hvor du kan få tilsendt alle fremtidige tillæg af Bygningsreglement 2015 til dit ringbind automatisk.

 

Gennem et abonnement på BR15 - Bygningsreglementet i ringbindsform er du derfor altid fuldkommen opdateret.

 

Selve abonnementet er gratis, og det betyder, at vi automatisk sender dig nye tillæg til BR15, når de udkommer; du betaler kun for de tillæg, du modtager.

 

Ved hver ændring eller tillæg til reglementet, foretager Byggecentrum en sammenskrivning til BR15 med den oprindelige tekst, hvilket letter forståelsen og giver overblik i det daglige arbejde med bygningsreglementet.

Ny bekendtgørelse om ændring af bygningsreglementet 2015 (BR15)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af bygningsreglement 2015 (BR15)

 

Trafik- og Byggestyrelsen udstedte et nyt bygningsreglement, BR15, med ikrafttrædelse den 1. juli 2016. Styrelsen er efterfølgende blevet opmærksom på uhensigtsmæssigheder i enkelte af bestemmelserne.

 

Derfor trådte en ændringsbekendtgørelse i kraft den 1. januar 2017. Med denne blev følgende ændringer indført:

 

 • Kravet om isolering af fyldninger i facadevinduer fjernes, og
 • kravet om anmeldelse af opstilling af større transportable konstruktioner og større campingområder til kommunalbestyrelsen fjernes.

 

Ændringerne vedrører:

 

 • BR15, kapitel 1.3.5.1, stk. 3
 • BR15, kapitel 1.3.6.1, stk. 2
 • Skemaet i BR15, kapitel 7.6, stk.1.

 

Læs ændringsbekendtgørelsen her.

 

Ændringerne er indarbejdet i BR15 – bestil den opdaterede e-bog her.

 

(Har du abonnement på BR15 i ringbindsudgave, bliver de opdaterede sider automatisk tilsendt) 

BR15 - de væsentligste ændringer:

 • Lavenergiklasse 2015, der i BR10 blev udmeldt som frivillig klasse, indføres nu som minimumskrav.
 • Bygningsklasse 2020 opretholdes som frivillig klasse.
 • Energikrav til vinduer opgraderes.
 • VE indregnes i energirammen.
 • BR15 tilpasses EUs eco-design forordninger om krav til installationer i bygninger.
 • Der indføres frivillige energiklasser for eksisterende bygninger som et alternativ til nogle komponentkrav.

 

 Læs mere om energikravene i BR15 i kvikguiden fra Videnscenter for energibesparelser i bygninger.

Forskningsudgivelse fra SBi om dagslysbestemmelser i bygningsreglementet

Bygningsreglementet stiller krav om, at rum skal være velbelyste. I vejledningsteksten henvises til to måder at dokumentere dette på, men der findes flere andre metoder til at vurdere dagslys i bygninger.

Inden for de seneste år er der udviklet såkaldte klimabaserede beregningsværktøjer, som giver et billede af bygningers lysforhold over et helt år. Denne rapport vurderer, hvorvidt disse og en række mere simple metoder er egnede til at vurdere dagslys i rum set i forhold til bygningsreglementets bestemmelser.

Rapporten er en del af et myndighedsprojekt for Trafik- og Byggestyrelsen.

Hent rapporten her