Få automatisk alle opdateringer og tillæg til BR18

Fra 1. januar 2018 trådte BR18 i kraft.

Som for alle tidligere bygningsreglementer, vil der også for BR18 komme jævnlige opdateringer og nye tillæg. Dette kan give store udfordringer, hvis man ikke holder sig ordentligt orienteret.

Derfor kan du her få BR18 med et medfølgende abonnement, som sikrer, at du automatisk får tilsendt alle nye tillæg og opdateringer af Bygningsreglement 2018 til dit ringbind.


Molio er de eneste i Danmark, der tilbyder denne service.  

 

Bestil BR18 i ringbind her

 

Abonnementet er gratis

Selve abonnementet er gratis, og det betyder, at vi automatisk sender dig nye tillæg til BR18, når de udkommer; du betaler kun for de tillæg, du modtager. 

 

Ved hver ændring eller tillæg til reglementet, foretager Molio en sammenskrivning til BR18 med den oprindelige tekst, hvilket letter forståelsen og giver overblik i det daglige arbejde med bygningsreglementet.

Hvordan med vejledningerne til BR18?

I forbindelse med BR18 bliver der udarbejdet en række vejledninger. Nogle er allerede færdige – andre er på vej.

 

Molio samler alle vejledningerne til BR18 i to ringbind og laver en abonnementsordning, der svarer til det abonnement, du kan få til BR18 i ringbing.

 

Det betyder at du:

 

•    Får de samlede vejledninger til BR18 tilsendt, så snart de er klar (forventet i løbet af foråret 2018)

•    Altid har de aktuelle vejledninger stående i ringbind ved siden af dit BR18 

•    Sikrer dig, at du fremover automatisk får tilsendt alle nye vejledninger eller opdateringer af vejledninger.

 

De to ringbind er delt op med Brand-vejledningerne i et samlet bind – og alle de ”andre” i et ringbind.

 

Priserne forventes at ligge på 350.- pr. ringbind – køb et af hver til 650,- samlet.

 

Du kan allerede nu tegne et abonnement på vejledningerne. Det går du ved at skrive til molio@molio.dk eller ringe til os på 7012 0600.