Få automatisk alle opdateringer og tillæg til BR18

Fra 1. januar 2018 træder BR18 i kraft.

Hvis du har et abonnement på BR18 i ringbindsform, får du automatisk tilsendt det nye bygningsreglement i ringbindsform. Det betyder, at du altid er fuldt ud opdateret og til hver en tid arbejder på det gældende lovgrundlag.


Molio er de eneste i Danmark, der tilbyder denne service.  

 

Bestil BR18 i ringbind her

 

Abonnementet er gratis

Selve abonnementet er gratis, og det betyder, at vi automatisk sender dig nye tillæg til BR18, når de udkommer; du betaler kun for de tillæg, du modtager. 

 

Ved hver ændring eller tillæg til reglementet, foretager Molio en sammenskrivning til BR18 med den oprindelige tekst, hvilket letter forståelsen og giver overblik i det daglige arbejde med bygningsreglementet.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har nu udstedt bygningsreglementbekendtgørelsen, med ikrafttrædelse 1. januar 2018

Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18) indeholder følgende: 

- Ny struktur i bygningsreglementet 

- Afskaffelse af den tekniske byggesagsbehandling og ændring af de administrative bestemmelser 

- En overgangsordning for teknisk byggesagsbehandling ved kommunalbestyrelsen 

- Nye konstruktions- og brandklasser 

- Overførsel af driftsmæssige bestemmelser for hoteller mv., plejeinsitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginsitutioner og butikker fra beredskabslovgivningen 

- Stikprøvekontrol