Med arbejdsmiljøet i fokus

I forbindelse med en byggesag skal de forskellige arbejder og arbejdsfaser planlægges grundigt - ikke mindst for arbejdsmiljøets skyld. Derfor skal du kende alle krav og regler omkring forebyggelse af fx arbejdsulykker og om sundhed på byggepladsen.

 

I Molio Byggedata har du til hver en tid den nemmeste adgang til at finde de relevante principper og alle de konkrete krav og regler.

Fordele

  • Indholdet om arbejdsmiljø er samlet på tværs af både ministerier, styrelser og andre officielle myndigheder og byggeriets organisationer og vidensleverandører
  • Søgefunktionen gør det muligt at finde stof omkring arbejdsmiljø, selv når det kun udgør en mindre del af en publikations emneområde
  • Den ugentlige nyhedsmail holder dig opdateret om alle nyeste lovændringer og publikationer på området.
Facts Se eksempler på indhold

Grundabonnement

Grundabonnementet på Molio Byggedata giver dig adgang til en lang række dokumenter og publikationer, der vedrører arbejdsmiljø:


Alle relevante Love, bekendtgørelser, vejledninger, instrukser m.m. fra Arbejdstilsynet og Arbejdsministeriet
Publikationer fra BAR-Bygge- og anlæg herunder selvfølgelig ”Håndbog for sikkerhedsgruppen. Bygge- og anlæg.”


Specifikke vejledninger, anvisninger og beskrivelser fra andre typer af organisationer (fx Arbejdsmiljø i byggeprocessen/FRI).