Alt om boliglovgivningen

Arbejder du med at projektere eller administrere boligejendomme, får du i Molio Byggedata et godt samlet overblik over leje-, andel- eller ejerboliglovgivningen samtidig med, at du har adgang til hele bygningsreglementet. Der er også hjælp at hente til driften af ejendommen i form af nye anvisninger og Byg-Erfa blade. 

Fordele

 • Samler lovgivning der vedrører boliger 
 • Orientering via nyhedsmail, når der sker nyt på området
 • Tilknyttede relaterede dokumenter som fx standardvedtægter m.m.
 • Man får den byggeri relaterede dokumentation i tæt sammenhæng med lovgivning på bolig området
 • Fokus på hvilke regler der gælder for forskellige former for støtte til boligområdet.
Facts Se eksempler på indhold

Grundabonnement

Grundabonnementet på Molio Byggedata giver dig adgang til en lang række dokumenter og publikationer, der vedrører boliger:

 • Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.
 • Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
 • Bekendtgørelse af lov om leje
 • Cirkulære om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber
 • Notat om boligændringer i leje-, andels- og ejerboliger
 • Vejledning om kondemnering
 • Notat om forsikringspligt for andelsboligforeninger
 • Normalvedtægter for en andelsboligforening, et almennyttigt og et selvejende boligselskab

 

Tillægsabonnementer

Ud over grundabonnementet har du mulighed for at foretage en række tilkøb som tillægsabonnementer. Disse kan fx give dig adgang til:

 • Relevante anvisninger (fx Anvisning 225 Etablering af tagboliger)
 • Relevante BYG-ERFA blade
 • Bakterievækst og slimdannelse i større anlæg til varmt brugsvand - årsager og forebyggelse (53) 01 04 01


Læs mere om dine abonnementsmuligheder her