Vær sikker på brandsikring

Beskæftiger du dig med brandsikring af byggeri, er der en række love og regler, som det er nødvendigt for dig at kende og have adgang til. Alle disse og meget mere har Molio Byggedata i samarbejde med DBI udvalgt og struktureret for dig i modulet Molio Branddata.

Uanset hvilken funktion du har og hvilket projekt, du arbejder med, får du med Molio Branddata en hurtig og "uforstyrret" adgang til de mest relevante søgeresultater inden for brandsikring – hver gang. 

Der findes ikke et tilsvarende produkt i Danmark.

Fordele

 • Molio Byggedata samarbejder med DBIs professionelle brandinspektører om at udvælge relevant indhold inden for emnet brand
 • Samarbejdet med DBI betyder, at du får adgang til alle DBIs samlede publikationer
 • Brandlovgivning er sorteret i logiske emnegrupper efter hvem, der har udgivet materialet
 • De tekniske forskrifter fra Beredskabsstyrelsen er indarbejdet 
 • DBI laver særlige indarbejdede udgaver af de retningslinjer og forskrifter, som der løbende kommer rettelsesblade og fortolkninger til. Dem finder du kun i Molio Byggedata.
Facts Se eksempler på indhold

Molio Branddata giver dig adgang til en lang række dokumenter og publikationer, der vedrører brand og brandsikring af byggeri:

 • Bygningsreglementet
 • Tilknyttede vejledninger og notater fra Energistyrelsen, fx Eksempelsamling om brand og Information om brandteknisk dimensionering
 • Alle DBIs håndbøger, vejledninger retningslinjer og forskrifter, fx Håndbog om Brandsikring
 • Bekendtgørelser, tekniske forskrifter og meddelelser fra Beredskabsstyrelsen
 • Bekendtgørelser og tekniske forskrifter fra Sikringsstyrelsen
 • Brandsikringslovgivningen