Medarbejdere i Molio Byggedata

Molio Byggedata drives og vedligeholdes af en fast, faglig redaktion på tre medarbejdere, der sørger for, at alle dokumenter til hver en tid er opdaterede. Derudover har Molio Byggedata en medarbejder, der tager sig af teknisk support og salg.

Ansvarshavende redaktør Per Holtveg

Tlf. 44 89 06 70

Mail ph@molio.dk 

 

 

 

Redaktør Katja Raagaard

Tlf. 44 89 06 02

Mail kr@molio.dk

 

 

 

Redaktør Vibeke Følsgaard Grønvad 

Tlf. 44 89 06 87
Mail vfg@molio.dk  

 

 

Salgs- og supportkonsulent Lonny Brettschneider

Tlf. 44 89 06 05
Mail lb@molio.dk