Om Molio Byggedata

Molio Byggedata er et professionelt søgningsværktøj, der er dybt forankret i hele byggebranchen. Det bruges af projekterende, rådgivere, bygherrer, konstruktører og mange mange andre, der har brug for at holde sig opdateret på lovområdet uden at spilde en masse tid på informationssøgning.

Molio Byggedata er hele branchens lovværktøj. En effektiv faglig redaktion sørger for at indsamle, sortere, indarbejde og præsentere al det lovstof og de relevante dokumenter og publikationer, der ligger til grund for byggeriet i Danmark.

Som abonnent får du adgang til alt dette. Derudover får du en ugentlig nyhedsmail med alle opdateringer, så du let kan følge med og bevare overblikket.  


Se kundeudtalelser

 

Molio Byggedata er fulgt med tiden  

Molio Byggedata opstod på opfordring af Danske Arkitekters Landsforbund i samarbejde med Dansk Ingeniørforening, FRI, Praktiserende Arkitekters Råd og Dansk Bygningsinspektørforening.

 

Molio Byggedata blev udviklet, for at de projekterende kunne spare tid på indsamling af korrekte lovdata og for at skabe en højere sikkerhed i disse data.

 

Alle byggeriets store organisationer stod derfor bag den første udgivelse af Molio Byggedata i 1973. Denne bestod af 4 ringbind. I 2013 var det antal oppe på 25 ringbind.

 

Den første CD-rom version blev udgivet i 1996 og netversionen startede i 2002.


I dag findes Molio Byggedata udelukkende på nettet.

 

Molio Byggedata er en del af Molio - Byggeriets Videnscenter.