Den grundige byplanlægning

Alle byggerier indgår i en sammenhæng, som der skal tages hensyn til. En lang række regler og love i bygningsreglementet regulerer denne sammenhæng. Det er først og fremmest love vedrørende miljø, planlægning, naturbeskyttelse, byfornyelse, støj m.m.

 

I Molio Byggedata finder du nemmest og hurtigst det, du har brug for at vide, omkring byplanlægning.

Fordele

 • Alle love og regler, der er henvist til fra bygningsreglementet om miljø, planlægning naturbeskyttelse byfornyelse m.m. er samlet ét sted
 • Den ugentlige nyhedsmail fra Molio Byggedata er inddelt, så du hurtigt får overblik over ny lovgivning inden for dette område
 • Udover lovgivning kan du også finde alle de relevante standarder, SBI anvisninger, Byg-Erfa blade og DBI-publikationer, som foreskriver hvordan du skal forholde dig til fx miljø mv.
Facts Se eksempler på indhold

 

Grundabonnement

Grundabonnementet på Molio Byggedata giver dig adgang til en lang række dokumenter og publikationer, der vedrører byplanlægning:

 • Lov om planlægning
 • Lov om miljøbeskyttelse
 • Lov om byfornyelse
 • Lov om jordforurening
 • Relevante vejledninger fra Miljøstyrelsen (fx Vejledning om områdeklassificering)
 • Lokalplanlægning for boligområder
 • Eksempelsamling
 • Alle relevante bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger om byfornyelse og udvikling af byer.


Tillægsabonnementer 

Ud over grundabonnementet har du mulighed for at foretage en række tilkøb som tillægsabonnementer. Disse kan fx give dig adgang til:

 • Relevante standarder (fx DS/INF 470 Anvisning for teknisk forebyggelse af vold og hærværk)
 • Relevante anvisninger (fx tilgængelighedsanvisningerne)
 • Relevante BYG-ERFA blade.