Up to date med energien

Både nybyggeri og renovering skal leve op til de gældende energikrav. De færreste har det fulde overblik over det komplekse lovområde.

 

Med Molio Byggedata kan du sikre dig en nem og overskuelig adgang til lige netop de specifikke love og regler, du har brug for, men også alle de tilknyttede dokumenter og publikationer inden for energiområdet. 

Fordele

 • Al dokumentation vedrørende energi i byggeriet er samlet ét sted 
 • Samlet søgefunktion som giver overblik over energirelevante dokumenter over en bred front 
 • Muligt at finde henvisningerne fra BR18 i Byggedata
 • Nyhedsmail som præsenterer den nye lovgivning omkring energi herunder lovgivning i høring.
Facts Molio Byggedata giver dig overblikket over energi-området

Grundabonnement
Grundabonnementet på Molio Byggedata giver dig adgang til en lang række dokumenter og publikationer, der vedrører energi:

 • Bygningsreglementet
 • Tilknyttede vejledninger og notater fra Energistyrelsen, som uddyber Bygningsreglementets bestemmelser omkring energi i forbindelse med bygninger
 • EU-direktiv om bygningers energimæssige ydeevne
 • Eksempelsamling om Energi
 • Håndbog for energikonsulenter
 • U-Værditabellen fra VIF
 • Samt selvfølgelig alle relevante love, bekendtgørelser og cirkulærer

 
Tillægsabonnementer
Som abonnent på grundpakken kan du tilkøbe ekstra viden om energi-området:
 

 • Alle relevante standarder (fx DS 418 Beregning af bygningers varmetab)
 • Alle relevante SBI anvisninger (fx Anvisning 239 – Efterisolering af småhuse – energibesparelser og planlægning)
 • Alle relevante BYG-ERFA blade