Prisdata for anlæg

Arbejder du med kalkulationer af anlægsopgaver er det den grønne Molio Prisdata – Anlæg du skal bruge. Her finder du overslagspriser på næsten alle tænkelige anlægsarbejder, fx terrænarbejde, befæstelser, støttemure, kloakanlæg, beplantning, ledningsarbejde, pasning af plæner og priser på vejanlæg.

Brutto eller netto?

Den grønne prisdatabase/-bog, Anlæg, findes i to udgaver - brutto og netto.   

Bruttopriserne bliver brugt af både entreprenører og rådgivere, mens nettopriserne kun bruges af entreprenører.

Bruttopriserne er kort fortalt den samlede pris for arbejdet, altså tilbudspriserne. De fleste både projekterende og udførende kalkulerer med bruttopriser.


De vises i bogen delt op i:

 • Bruttomaterialepris – bestående af nettomaterialeprisen plus salær (fortjeneste)
 • Totalpris – kalkuleret ved sammenlægning af nettomaterialeprisen, materielleje, løn (inkl. sociale ydelser), omkostninger (kontorhold mv.) samt salær

Nettopriserne er kort fortalt udgifterne før tillæg af sociale ydelser, omkostninger (kontorhold mv.) og salær (fortjeneste).


Nettopriser kan bruges af udførende, når der er behov for at kalkulere med andre tillæg end standardtillæggene i Molio Prisdata (typisk omkostningstillægget og/eller salæret).

De vises i bogen delt op i:

 • Nettomaterialepris
 • Mandtimeforbrug
 • Arbejdsløn
 • Materielleje
 • Totalen af disse udgifter.

Bemærk, at alle priser er ekskl. arbejdspladsindretning (som lægges til afhængig af forholdene) og moms.

Database eller bog?

Vælger du at få Molio Prisdata i en prisdatabase, har du mulighed for at kalkulere uden at skulle taste priserne, og priserne tilpasses automatisk til den aktuelle mængde. Endvidere indeholder databaserne både brutto- og nettopriser – det gør bøgerne ikke. De indeholder ENTEN brutto- eller nettopriser. For nogen kunder er det en fordel at have en prisbog med ud i ”marken”. Som tillæg til en database fås en prisbog til en meget favorabel pris.

En bog eller en database koster hver for sig det samme. Se priserne her.

Køber du en database, vises alle prisdata i en mappestruktur a la Windows Stifinder. Her kan du finde og udvælge dine priser og lægge dem ind i din kalkulation.


Hvis du jævnligt laver kalkulationer, kan det formentlig ydermere betale sig for dig at bruge et kalkulationsprogram, som en slags "overbygning" til databasen. Så kan du begynde at strukturere og genbruge dine prisdata og dermed spare masser af tid.


Læs mere om kalkulationsprogrammet Sigma Personal og det mere avancerede Sigma Enterprise her. 

Køb de Molio Prisdata, du har brug for

Anlæg (grøn)

I prisdatabasen Anlæg finder du overslagspriser på anlægsarbejde, fx terrænarbejde, befæstelser, støttemure, kloakanlæg, beplantning og meget mere.


Se hvad bog og database indeholder her


Se brugerfladen via Sigma Browser her


Køb prisdatabasen 2019 her


Køb prisbogen 2019 her (brutto)


Køb prisbogen 2019 her (netto)