Prisdata for drift

Det er ofte nødvendigt at kunne give tilbud på opgaver eller finde priser på en forventet driftsomkostning til bygningens drift. Og det er uanset, om du er bygherre, entreprenør, udførende, rådgivende eller fra en boligforening eller driftsorganisation. Det arbejde har Molio Prisdata gjort nemmere og hurtigere for dig og samlet det hele i den lilla prisdatabase/-bog, Drift.

I den lilla prisdatabase/-bog finder du blandt andet priser på driftsrutiner, som fx eftersyn og inspektioner, på vedligehold, som fx forebyggende og afhjælpende vedligehold samt reparationer, som skal opretholde bygningens funktion, udseende og levetid. For at gøre det nemt for dig at finde de rigtige priser er de inddelt i fire hovedgrupper – Forsyning, Rengøring, Vedligehold (inkl. driftsrutiner) og Fælles Drift (forsikringer, vicevært mv.).

Brutto eller netto?

Den lilla prisdatabase indeholder både brutto- og nettopriser. Den lilla prisbog fås kun med bruttopriser.

Bruttopriserne er kort fortalt den samlede pris for arbejdet, altså tilbudspriserne. De fleste både projekterende og udførende kalkulerer med bruttopriser.


De vises i bogen delt op i:

 • Bruttomaterialepris – bestående af nettomaterialeprisen plus salær (fortjeneste)
 • Totalpris – kalkuleret ved sammenlægning af nettomaterialeprisen, materielleje, løn (inkl. sociale ydelser), omkostninger (kontorhold mv.) samt salær

Nettopriserne er kort fortalt udgifterne før tillæg af sociale ydelser, omkostninger (kontorhold mv.) og salær (fortjeneste).


Nettopriser kan bruges af udførende, når der er behov for at kalkulere med andre tillæg end standardtillæggene i Molio Prisdata (typisk omkostningstillægget og/eller salæret).

De vises i bogen delt op i:

 • Nettomaterialepris
 • Mandtimeforbrug
 • Arbejdsløn
 • Materielleje
 • Totalen af disse udgifter

Bemærk, at alle priser er ekskl. arbejdspladsindretning (som lægges til afhængig af forholdene) og moms.

Database eller bog?

Vælger du at få Molio Prisdata i en prisdatabase, har du mulighed for at kalkulere uden at skulle taste priserne, og priserne tilpasses automatisk til den aktuelle mængde. Endvidere indeholder databaserne både brutto- og nettopriser – det gør bøgerne ikke. De indeholder ENTEN brutto- eller nettopriser. For nogen kunder er det en fordel at have en prisbog med ud i ”marken”. Som tillæg til en database fås en prisbog til en meget favorabel pris.

En bog eller en database koster hver for sig det samme. Se priserne her.

Køber du en database, vises prisdata i en mappestruktur a la Windows Stifinder. Her kan du finde og udvælge dine priser og lægge dem ind i din kalkulation.


Hvis du jævnligt laver kalkulationer, kan det formentlig ydermere betale sig for dig at bruge et kalkulationsprogram, som en slags "overbygning" til databasen. Så kan du begynde at strukturere og genbruge dine prisdata og dermed spare masser af tid.


Læs mere om kalkulationsprogrammet Sigma Personal og det mere avancerede Sigma Enterprise her. 

Køb de Molio Prisdata, du har brug for

Drift (lilla)

I prisdatabasen Drift finder du overslagspriser på, hvad bygninger og udearealer koster i drift og vedligehold.


Se hvad bog og database indeholder her


Se brugerfladen via Sigma Browser her


Køb prisdatabasen 2019 her


Køb prisbogen 2019 her (brutto)